Disposable Needle Electrode, Kim điện, dùng một lần.

Disposable Needle Electrode, Kim điện, dùng một lần.

Disposable Hot Biopsy Forceps, Kìm sinh thiết, cắt điện, dùng một lần

Disposable Hot Biopsy Forceps, Kìm sinh thiết, cắt điện, dùng một lần

Disposable Electrosurgical Snare, Thòng lọng, căt điện, dùng một lần.

Disposable Electrosurgical Snare, Thòng lọng, căt điện, dùng một lần.

Disposable Coagulation Electrode, Điện cực cầm máu, dùng một lần

Disposable Coagulation Electrode, Điện cực cầm máu, dùng một lần

Sphincterotomes (triple lumen), Dao cắt điện cơ vòng, 3 lumen, dùng một lần.

Sphincterotomes (triple lumen), Dao cắt điện cơ vòng, 3 lumen, dùng một lần.

Sphincterotomes (double lumen), Dao cắt điện cơ vòng, 2 lumen, dùng một lần.

Sphincterotomes (double lumen), Dao cắt điện cơ vòng, 2 lumen, dùng một lần.

VỚI ĐẦY ĐỦ CÁC THƯƠNG HIỆU TRÊN THẾ GIỚI NHƯ: ENDO-TECHNIK, MEDNOVA, DTRMEDICAL, OLYMPUS, PENTAX, FUJINON, MEDIGLOBE, ARGON, USENDOSCOPY, CONMED, ENDOCHOICE, AUSTOS, PAULDRACH VÀ NHIỀU HÃNG KHÁC.

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC CHÍNH SÁCH GIÁ TỐT NHẤT.

This slideshow requires JavaScript.