NON-SHIELDED TROCAR, TROCAR KHÔNG VỎ

NON-SHIELDED TROCAR, TROCAR KHÔNG VỎ

FLEXIBLE THORACIC TROCAR , TROCAR LỒNG NGỰC, MỀM

FLEXIBLE THORACIC TROCAR , TROCAR LỒNG NGỰC, MỀM

FLEXIBLE THORACIC TROCAR PARK, TROCAR LỒNG NGỰC, MỀM

FLEXIBLE THORACIC TROCAR PARK, TROCAR LỒNG NGỰC, MỀM

RIGID THORACIC TROCAR,, TROCAR LỒNG NGỰC, CỨNG

RIGID THORACIC TROCAR,, TROCAR LỒNG NGỰC, CỨNG

 

VỚI ĐẦY ĐỦ CÁC THƯƠNG HIỆU TRÊN THẾ GIỚI NHƯ: THEMPSON, METROMED, COOK MEDICAL, SOMATEX, MERIT MEDICAL, UROVISION, MEDSHAPE, ARGON, PLASTI-MED, STRYKER, ARTHEX, REDAX, TIMESCO, RICHARD WOLF, COVIDIEN, EVEREST, SMITH NEPHEW, ZAMAR, SAI, KLS MARTIN, HENKE SASS WOLF, SMART CONNECTION, ORTHOFIX, COOPER SURGICAL, OSTEOMED, SMITH MEDICAL, ETHICON, CONMED, AUSTOS, CAK, GENICON, VECTEC, ASPIDE, AIIM, SURKON, APPLIED, SUGICARE VÀ NHIỀU HÃNG KHÁC.

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC CHÍNH SÁCH GIÁ TỐT NHẤT.

This slideshow requires JavaScript.