URINE BAG, TÚI ĐỰNG NƯỚC TIỂU

URINE BAG, TÚI ĐỰNG NƯỚC TIỂU

URETHRA DILATOR SET, CURVED, NONG NIỆU ĐẠO, ĐẦU CONG

URETHRA DILATOR SET, CURVED, NONG NIỆU ĐẠO, ĐẦU CONG

URETERAL STENTS, TUMOR STENTS POLYURETHANE, TUMOR STENTS 100% SILICONE, ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN, STENT NIỆU QUẢN, STENT KHỐI U NIỆU QUẢN.

URETERAL STENTS, TUMOR STENTS POLYURETHANE, TUMOR STENTS 100% SILICONE, ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN, STENT NIỆU QUẢN, STENT KHỐI U NIỆU QUẢN.

URETERAL STENTS, PAEDIATRIC, RENAL TRANSPLANT, INTRA OPERATIVE, G NIỆU QUẢN, STENT NIỆU QUẢN, DÀNH CHO BỆNH NHÂN TRẺ EM, GHÉP THẬN, TRONG PHÃU THUẬT

URETERAL STENTS, PAEDIATRIC, RENAL TRANSPLANT, INTRA OPERATIVE,  NIỆU QUẢN, STENT NIỆU QUẢN, DÀNH CHO BỆNH NHÂN TRẺ EM, GHÉP THẬN, TRONG PHÃU THUẬT

URETERAL STENTS, MONO J STENTS, BLUE STENTS VIA URETERONOSCOPE, ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN, XÔNG NIỆU QUẢN, LẬP MỘT VÒNG, ĐẶT QUÂN NỘI SOI NIỆU QUẢN

URETERAL STENTS, MONO J STENTS, BLUE STENTS VIA URETERONOSCOPE, ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN, XÔNG NIỆU QUẢN, LẬP MỘT VÒNG, ĐẶT QUÂN NỘI SOI NIỆU QUẢN

URETERAL STENTS, LONGLIFE STENT 180, 360, ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN, XÔNG NIỆU QUẢN, VỚI VẬT LIỆU LÀ CARBOTHANE THÌ ĐẶT TRONG 180 NGÀY. VỚI VẬT LIỆU SILICON THÌ ĐẶT ĐƯỢC 360 NGÀY.

URETERAL STENTS, LONGLIFE STENT 180, 360, ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN, XÔNG NIỆU QUẢN, VỚI VẬT LIỆU LÀ CARBOTHANE THÌ ĐẶT TRONG 180 NGÀY. VỚI VẬT LIỆU SILICON THÌ ĐẶT ĐƯỢC 360 NGÀY.

URETERAL STENTS, GROOVE STENTS, HYDROPHILIC COATED STENTS, ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN, XÔNG NIỆU QUẢN, BỀ MẶT XẺ RÃNH, PHỦ HYDROPHILIC

URETERAL STENTS, GROOVE STENTS, HYDROPHILIC COATED STENTS, ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN, XÔNG NIỆU QUẢN, BỀ MẶT XẺ RÃNH, PHỦ HYDROPHILIC

URETERAL STENT STANDARD DOUBLE J, MULTILOOP, ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN, XÔNG NIỆU QUẢN, JJ, ĐẦU XOẮN NHIỀU VÒNG

URETERAL STENT STANDARD DOUBLE J, MULTILOOP, ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN, XÔNG NIỆU QUẢN, JJ, ĐẦU XOẮN NHIỀU VÒNG

URETERAL ENDOPYELOTOMY STENTS, TUMOR STENTS, ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN, XÔNG NIỆU QUẢN, NỘI MẠC, KHỐI U

URETERAL ENDOPYELOTOMY STENTS, TUMOR STENTS, ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN, XÔNG NIỆU QUẢN, NỘI MẠC, KHỐI U

URETERAL CATHETERS, ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN

URETERAL CATHETERS, ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN

URETERAL CATHETERS TO INJECT CONTRAST LIQUID, ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN

URETERAL CATHETERS TO INJECT CONTRAST LIQUID, ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN

URETERAL BALLOON-DILATOR, TRANSURETEROSCOPIC BALLOON-DILATOR, NEPHROSTOMY TRACK BALLOON-DILATOR, BÓNG NONG NIỆU QUẢN, BÓNG NONG NIỆU QUẢN NỘI SOI, BÓNG NONG BÊ THÂN, ĐÁNH DẤU

URETERAL BALLOON-DILATOR, TRANSURETEROSCOPIC BALLOON-DILATOR, NEPHROSTOMY TRACK BALLOON-DILATOR, BÓNG NONG NIỆU QUẢN, BÓNG NONG NIỆU QUẢN NỘI SOI, BÓNG NONG BÊ THÂN, ĐÁNH DẤU

URETER DILATOR HYDROPHILIC COATED, NONG NIỆU QUẢN, PHỦ HYDROPHILIC

URETER DILATOR HYDROPHILIC COATED, NONG NIỆU QUẢN, PHỦ HYDROPHILIC

URETER ACCESS SHEATH STANDARD, ỐNG ĐỠ NỘI SOI NIỆU QUẢN ỐNG MỀM

URETER ACCESS SHEATH STANDARD, ỐNG ĐỠ NỘI SOI NIỆU QUẢN ỐNG MỀM

URETER ACCESS SHEATH STANDARD, ỐNG ĐỠ NỘI SOI NIỆU QUẢN ỐNG MỀM, DẠNG BỆN

URETER ACCESS SHEATH STANDARD, ỐNG ĐỠ NỘI SOI NIỆU QUẢN ỐNG MỀM, DẠNG BỆN

TUR ELECTRODES, TAY DAO ĐIỆN CHO PHẪU THUẬT TIỀN LIỆT TUYẾN

TUR ELECTRODES, TAY DAO ĐIỆN CHO PHẪU THUẬT TIỀN LIỆT TUYẾN

TELESCOPE PCNL DILATION SET, BỘ NONG BÊ THẬN QUA DA

TELESCOPE PCNL DILATION SET, BỘ NONG BÊ THẬN QUA DA

SUPRAPUBIC DRAINAGE, DẪN LƯU VÙNG MU TIẾT NIỆU

SUPRAPUBIC DRAINAGE, DẪN LƯU VÙNG MU TIẾT NIỆU

SUPRAPUBIC DRAINAGE, DẪN LƯU VÙNG MU TIẾT NIỆU

SUPRAPUBIC DRAINAGE, DẪN LƯU VÙNG MU TIẾT NIỆU

SUPRAPUBIC DRAINAGE, DẪN LƯU VÙNG MU TIẾT NIỆU

SUPRAPUBIC CATHETER SET, ỐNG THÔNG VÙNG MU NIỆU ĐẠO

SUPRAPUBIC CATHETER SET, ỐNG THÔNG VÙNG MU NIỆU ĐẠO

STONE BASKKET STANDARD, RỌ LẤY SỎI TIẾT NIỆU

STONE BASKKET STANDARD, RỌ LẤY SỎI TIẾT NIỆU

STONE BASKET REINFORCED, RỌ LẤY SỎI TIẾT NIỆU, CÓ TRỢ LỰC

STONE BASKET REINFORCED, RỌ LẤY SỎI TIẾT NIỆU, CÓ TRỢ LỰC

STEERABLE PUSHER, STEERABLE UPWARRDS, DOWNWARDS AND TURNABLE 360 ĐỘ, THANH RÚT XÔNG JJ

STEERABLE PUSHER, STEERABLE UPWARRDS, DOWNWARDS AND TURNABLE 360 ĐỘ, THANH RÚT XÔNG JJ

STAINLESS STEEL GUIDEWIRES, DÂY DẪN ĐƯỜNG XÔNG JJ

STAINLESS STEEL GUIDEWIRES, DÂY DẪN ĐƯỜNG XÔNG JJ

SEMI-AUTOMATIC BIOPSY-GUN, SÚNG SINH THIẾT BÁN TỰ ĐỘNG

SEMI-AUTOMATIC BIOPSY-GUN, SÚNG SINH THIẾT BÁN TỰ ĐỘNG

RE-ENTRY MALECOT DRAINAGE CATHETER, ỐNG THÔNG DẪN LƯU

RE-ENTRY MALECOT DRAINAGE CATHETER, ỐNG THÔNG DẪN LƯU

NOTTINGHAM ONE-STEP DILATOR-FEMALE DILATOR, MEATAL DILATOR, NONG NIỆU ĐẠO, NỮ, MIỆNG SÁO

NOTTINGHAM ONE-STEP DILATOR-FEMALE DILATOR, MEATAL DILATOR, NONG NIỆU ĐẠO, NỮ, MIỆNG SÁO

NEPHROSTOMY DRAINAGE, DẪN LƯU BỂ THẬN

NEPHROSTOMY DRAINAGE, DẪN LƯU BỂ THẬN

NEPHROSTOMY DRAINAGE SET, DẪN LƯU BỂ THẬN

NEPHROSTOMY DRAINAGE SET, DẪN LƯU BỂ THẬN

NEPHROSTOMY DRAINAGE SET WITH MALECOT CATHETER, DẪN LƯU BỂ THẬN VỚI ỐNG THÔNG MALECOT

NEPHROSTOMY DRAINAGE SET WITH MALECOT CATHETER, DẪN LƯU BỂ THẬN VỚI ỐNG THÔNG MALECOT

NEPHROSTOMY DRAINAGE SET WITH 100% SILICON INTEGRAL CATHETER, DẪN LƯU BỂ THẬN VỚI ỐNG THÔNG SILICON

NEPHROSTOMY DRAINAGE SET WITH 100% SILICON INTEGRAL CATHETER, DẪN LƯU BỂ THẬN VỚI ỐNG THÔNG SILICON

NEPHROSTOMY DRAINAGE SET DIRECT PUNCTURE, DẪN LƯU BỂ THẬN VỚI KIM CHỌC TRỰC TIẾP

NEPHROSTOMY DRAINAGE SET DIRECT PUNCTURE, DẪN LƯU BỂ THẬN VỚI KIM CHỌC TRỰC TIẾP

MINI PCNL - DILATION SET, BỘ NONG BỂ THẬN QUA DA LOẠI NHỎ

MINI PCNL – DILATION SET, BỘ NONG BỂ THẬN QUA DA LOẠI NHỎ

INTRA-UTERINE INSEMINATION CATHETER, ỐNG THÔNG THỤ TINH

INTRA-UTERINE INSEMINATION CATHETER, ỐNG THÔNG THỤ TINH

INITIAL PUNCTURE NEEDLES, KIM CHỌC DÒ, CHIBA

INITIAL PUNCTURE NEEDLES, KIM CHỌC DÒ, CHIBA

INCONTINENCE CATHETER, ỐNG THÔNG TIẾT NIỆU KHÔNG TỰ CHỦ KIỂM SOÁT

INCONTINENCE CATHETER, ỐNG THÔNG TIẾT NIỆU KHÔNG TỰ CHỦ KIỂM SOÁT

HYDROPHILIC URINARY CATHETER PARAPLEGIC, HYDROPHILIC URINARY CATHETER KIT FOR PARAPLEGIC, ỐNG THÔNG TIẾT NIỆU CHO BỆNH NHÂN BỊ LIỆT

HYDROPHILIC URINARY CATHETER PARAPLEGIC, HYDROPHILIC URINARY CATHETER KIT FOR PARAPLEGIC, ỐNG THÔNG TIẾT NIỆU CHO BỆNH NHÂN BỊ LIỆT

HAEMATURIA CATHETER, ỐNG THÔNG HUYẾT NIỆU, CHO PHẪU THUẬT TIỀN LIỆT TUYẾN

HAEMATURIA CATHETER, ỐNG THÔNG HUYẾT NIỆU, CHO PHẪU THUẬT TIỀN LIỆT TUYẾN

GRASPING FORCEPS METALLIC-STIFF, 2-PRONG, REUSABLE, KÌM, KẸP GẮP, MŨI KIM LOẠI CỨNG

GRASPING FORCEPS METALLIC-STIFF, 2-PRONG, REUSABLE, KÌM, KẸP GẮP, MŨI KIM LOẠI CỨNG

GRASPING FORCEPS FLEXIBLE, 3-PRONG, SINGLE USE, KÌM, KẸP GẮP, MỀM

GRASPING FORCEPS FLEXIBLE, 3-PRONG, SINGLE USE, KÌM, KẸP GẮP, MỀM

FASCIAL DILATORS HDROPHILIC COATED, NONG QUA DA

FASCIAL DILATORS HDROPHILIC COATED, NONG QUA DA

DIALYSIS CATHETER, ỐNG THÔNG LỌC MÁU

DIALYSIS CATHETER, ỐNG THÔNG LỌC MÁU

COBRA NITINOL GUIDEWIRES, DÂY DẪN ĐƯỜNG XÔNG JJ, VẬT LIỆU NITINOL

COBRA NITINOL GUIDEWIRES, DÂY DẪN ĐƯỜNG XÔNG JJ, VẬT LIỆU NITINOL

CATHETER GEL, STERILE LIQUID WITH 10% GLYCERINE, GEL TRƠN ỐNG THÔNG, DUNG DỊCH TIỆT TRÙNG ỐNG THÔNG

CATHETER GEL, STERILE LIQUID WITH 10% GLYCERINE, GEL TRƠN ỐNG THÔNG, DUNG DỊCH TIỆT TRÙNG ỐNG THÔNG

BLADDER IRRIGATION SET, DẪN LƯU BÀNG QUANG

BLADDER IRRIGATION SET, DẪN LƯU BÀNG QUANG

BLADDER EVACUATOR, DỤNG CỤ THỤT RỬA BÀNG QUANG

BLADDER EVACUATOR, DỤNG CỤ THỤT RỬA BÀNG QUANG

AMPLATZ RENAL DILATOR, AMPLATZ SHEATH, NONG TUYẾN THƯỢNG THẬN, ỐNG ĐỠ

AMPLATZ RENAL DILATOR, AMPLATZ SHEATH, NONG TUYẾN THƯỢNG THẬN, ỐNG ĐỠ

AMPLATZ RENAL DILATION SET, BỘ NONG TUYẾN THƯỢNG THẬN

AMPLATZ RENAL DILATION SET, BỘ NONG TUYẾN THƯỢNG THẬN

2-WAY BALLOON CATHETERS, ỐNG THÔNG, CÓ BÓNG CHÈN, 2 ĐƯỜNG

2-WAY BALLOON CATHETERS, ỐNG THÔNG, CÓ BÓNG CHÈN, 2 ĐƯỜNG

VỚI ĐẦY ĐỦ CÁC THƯƠNG HIỆU TRÊN THẾ GIỚI NHƯ: BOSTON SCIENTIFIC, OPTIMED, BARD MEDICAL, AMECATH, UROTECH, UROVISION, GOHAR SHAFA, UROMED, PROSUG, ROCAMED, ALLIUM MEDICAL, APPLIED, PLASTI-MED, ENDO-TECHNIK, MEDNOVA, DTRMEDICAL, OLYMPUS, PENTAX, FUJINON, MEDIGLOBE, ARGON, USENDOSCOPY, CONMED, ENDOCHOICE, AUSTOS, PAULDRACH VÀ NHIỀU HÃNG KHÁC.

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC CHÍNH SÁCH GIÁ TỐT NHẤT.

This slideshow requires JavaScript.