BỘ DỤNG CỤ CHẨN ĐOÁN, ĐÈN ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN, ĐÈN SOI TAI, ĐÈN KHÁM MẮT, DIAGNOSTIC LARYNGOSCOPE – OTOSCOPE – OPHTHALMOSCOPE

BỘ DỤNG CỤ CHẨN ĐOÁN, ĐÈN ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN, ĐÈN SOI TAI, ĐÈN KHÁM MẮT, DIAGNOSTIC LARYNGOSCOPE – OTOSCOPE – OPHTHALMOSCOPE
BỘ DỤNG CỤ CHẨN ĐOÁN, ĐÈN ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN, ĐÈN SOI TAI, ĐÈN KHÁM MẮT, DIAGNOSTIC LARYNGOSCOPE – OTOSCOPE – OPHTHALMOSCOPE
BỘ DỤNG CỤ CHẨN ĐOÁN, ĐÈN ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN, ĐÈN SOI TAI, ĐÈN KHÁM MẮT, DIAGNOSTIC LARYNGOSCOPE – OTOSCOPE – OPHTHALMOSCOPE

VỚI ĐẦY ĐỦ CÁC THƯƠNG HIỆU TRÊN THẾ GIỚI NHƯ: SOPRO-COMEG, RICHARD WOLF, OLYMPUS, RUDOLF MEDICAL, KARL STORZ, KLS MARTIN, NOPA, ELCON, GEISTER, LAWTON, HNM MEDICAL, MEDICON, SYMMETRY SURGICAL, FE.MA, DTR MEDICAL, SURTEX,  TOUCH SURGERY, H&H, INAMI, TAKAGI, SKLAR, ERMIS, AESCULAP, HOLTEX, DELTRONIX, FAULHABER PINZETTEN, WEM, MORIA, J&J INSTRUMENTS, OCULO PLASTIK, AUSTOS VÀ NHIỀU HÃNG KHÁC.

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC CHÍNH SÁCH GIÁ TỐT NHẤT.

 

 

 

About the Author

You may also like these