DỤNG CỤ TITANIUM CHO PHẪU THUẬT TIM VÀ MẠCH MÁU, TITANIUM INSTRUMENTS FOR CARDIAC AND VASCULAR SURGERY

DỤNG CỤ TITANIUM, PHẪU THUẬT TIM, MẠCH MÁU, TITANIUM INSTRUMENTS, CARDIAC, VASCULAR SURGERY
DỤNG CỤ TITANIUM, PHẪU THUẬT TIM, MẠCH MÁU, TITANIUM INSTRUMENTS, CARDIAC, VASCULAR SURGERY
DỤNG CỤ TITANIUM CHO PHẪU THUẬT TIM VÀ MẠCH MÁU, TITANIUM INSTRUMENTS FOR CARDIAC AND VASCULAR SURGERY

VỚI ĐẦY ĐỦ CÁC THƯƠNG HIỆU TRÊN THẾ GIỚI NHƯ: SOPRO-COMEG, RICHARD WOLF, OLYMPUS, RUDOLF MEDICAL, KARL STORZ, KLS MARTIN, NOPA, ELCON, GEISTER, LAWTON, HNM MEDICAL, MEDICON, SYMMETRY SURGICAL, FE.MA, DTR MEDICAL, SURTEX, TOUCH SURGERY, H&H, INAMI, TAKAGI, SKLAR, ERMIS, AESCULAP, HOLTEX, DELTRONIX, FAULHABER PINZETTEN, WEM, MORIA, J&J INSTRUMENTS, OCULO PLASTIK, AUSTOS VÀ NHIỀU HÃNG KHÁC.

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC CHÍNH SÁCH GIÁ TỐT NHẤT.

 

 

 

 

About the Author

You may also like these