FUNCTIONAL ENDOSCOPIC SINUS SURGERY, BỘ DỤNG CỤ NỘI SOI PHẪU THUẬT XOANG MŨI

FUNCTIONAL ENDOSCOPIC SINUS SURGERY, BỘ DỤNG CỤ NỘI SOI PHẪU THUẬT XOANG MŨI
FUNCTIONAL ENDOSCOPIC SINUS SURGERY, BỘ DỤNG CỤ NỘI SOI PHẪU THUẬT XOANG MŨI
FUNCTIONAL ENDOSCOPIC SINUS SURGERY, BỘ DỤNG CỤ NỘI SOI PHẪU THUẬT XOANG MŨI
SINUSCOPE Ø 1,7MM, 0°, 96MM STANDARD ỐNG SOI XOANG Ø 1,7MM, 0°, 96MM
SINUSCOPE Ø Ø 2,7MM, 0°, 110MM STANDARD, HD SCOPE ỐNG SOI XOANG Ø 2,7MM, 0°, 110MM , ỐNG SOI HD
SINUSCOPE Ø Ø 2,7MM, 30°, 110MM STANDARD, HD SCOPE ỐNG SOI XOANG Ø 2,7MM, 30°, 110MM , ỐNG SOI HD
SINUSCOPE Ø Ø 2,7MM, 70°, 110MM STANDARD, HD SCOPE ỐNG SOI XOANG Ø 2,7MM, 70°, 110MM , ỐNG SOI HD
SINUSCOPE Ø 2,7MM, 0°, 187MM STANDARD, HD SCOPE ỐNG SOI XOANG Ø 2,7MM, 0°, 187MM , ỐNG SOI HD
SINUSCOPE Ø 2,7MM, 30°, 187MM STANDARD, HD SCOPE ỐNG SOI XOANG Ø 2,7MM, 30°, 187MM , ỐNG SOI HD
SINUSCOPE Ø 2,7MM, 70°, 187MM STANDARD, HD SCOPE ỐNG SOI XOANG Ø 2,7MM, 70°, 187MM , ỐNG SOI HD
SINUSCOPE Ø 4MM, 0°, 175MM WIDE ANGLE, HD SCOPE ỐNG SOI XOANG Ø 4MM, 0°, 175MM GÓC RỘNG, ỐNG SOI HD
SINUSCOPE Ø 4MM, 30°, 175MM WIDE ANGLE, HD SCOPE ỐNG SOI XOANG Ø 4MM, 30°, 175MM GÓC RỘNG, ỐNG SOI HD
SINUSCOPE Ø 4MM, 30°, 175MM STANDARD, HD SCOPE ỐNG SOI XOANG Ø 4MM, 30°, 175MM , ỐNG SOI HD
SINUSCOPE Ø 2,7MM, 0°, 110MM ỐNG SOI XOANG Ø 2,7MM, 0°, 110MM
SINUSCOPE Ø 2,7MM, 30°, 110MM ỐNG SOI XOANG Ø 2,7MM, 30°, 110MM
SINUSCOPE Ø 2,7MM, 70°, 110MM ỐNG SOI XOANG Ø 2,7MM, 70°, 110MM
SINUSCOPE Ø 2,7MM, 0°, 187MM ỐNG SOI XOANG Ø 2,7MM, 0°, 187MM
SINUSCOPE Ø 2,7MM, 30°, 187MM ỐNG SOI XOANG Ø 2,7MM, 30°, 187MM
SINUSCOPE Ø 2,7MM, 70°, 187MM ỐNG SOI XOANG Ø 2,7MM, 70°, 187MM
SINUSCOPE Ø 4.0MM, 0°, 175MM ỐNG SOI XOANG Ø 4.0MM, 0°, 175MM
SINUSCOPE Ø 4.0MM, 30°, 175MM ỐNG SOI XOANG Ø 4.0MM, 30°, 175MM
SINUSCOPE Ø 4.0MM, 45°, 175MM ỐNG SOI XOANG Ø 4.0MM, 45°, 175MM
SINUSCOPE Ø 4.0MM, 70°, 175MM ỐNG SOI XOANG Ø 4.0MM, 70°, 175MM
SINUSCOPE Ø 2,7MM, 30°, 187MM SEMI FLEXIBLE ỐNG SOI XOANG Ø 2,7MM, 30°, 187MM, BÁN MỀM
SINUSCOPE Ø 4.0MM, 0°, 175MM SEMI FLEXIBLE ỐNG SOI XOANG Ø 4.0MM, 0°, 175MM, BÁN MỀM
SINUSCOPE Ø 4.0MM, 30°, 175MM SEMI FLEXIBLE ỐNG SOI XOANG Ø 4.0MM, 30°, 175MM, BÁN MỀM
SINUSCOPE Ø 4.0MM, 45°, 175MM SEMI FLEXIBLE ỐNG SOI XOANG Ø 4.0MM, 45°, 175MM, BÁN MỀM
SINUSCOPE Ø 2,7MM, 0°, 187MM SEMI FLEXIBLE ỐNG SOI XOANG Ø 2,7MM, 0°, 187MM, BÁN MỀM
SINUSCOPE Ø 2,7MM, 30°, 110MM SEMI – FLEXIBLE ỐNG SOI XOANG Ø 2,7MM, 30°, 110MM, BÁN MỀM
SINUSCOPE Ø 2,7MM, 0°, 110MM SEMI – FLEXIBLE ỐNG SOI XOANG Ø 2,7MM, 0°, 110MM, BÁN MỀM
SINUSCOPE Ø 4.0MM, 70°, 175MM SEMI FLEXIBLE ỐNG SOI XOANG Ø 4.0MM, 70°, 175MM, BÁN MỀM
HARTMANN NASAL SPECULUM 150MM NO.2 BANH MỎ VỊT MỞ MŨI HARTMANN 150MM NO.2
EICKEN CANNULA 150MM Ø2.5MM, LL SHORT CURVE ỐNG HÚT EICKEN 150MM Ø2.5MM, LL CONG NGẮN
EICKEN CANNULA 150MM, Ø3.0MM, LL SHORT CURVE ỐNG HÚT EICKEN 150MM, Ø3.0MM, LL CONG NGẮN
EICKEN CANNULA 150MM, Ø4.0MM. LL SHORT CURVE ỐNG HÚT EICKEN 150MM, Ø4.0MM. LL CONG NGẮN
EICKEN IRRIG. CANNULA 150MM, Ø 2,5MM, LL LONG CURVED ỐNG HÚT RỬA EICKEN 150MM, Ø 2,5MM, LL CONG DÀI
EICKEN IRRIG.CANNULA 150MM, Ø 3,0MM, LL LONG CURVED ỐNG HÚT RỬA EICKEN150MM, Ø 3,0MM, LL CONG DÀI
EICKEN IRRIG.CANNULA 150MM, Ø 4,0MM, LL LONG CURVED ỐNG HÚT RỬA EICKEN150MM, Ø 4,0MM, LL CONG DÀI
FRAZIER-FERGUSON SUCT.CANNULA 45° Ø 5FR / 1,5MM, 180/110MM ỐNG HÚT RỬA FRAZIER-FERGUSON 45° Ø 5FR / 1,5MM, 180/110MM
FRAZIER-FERGUSON SUCT.CANNULA 45° Ø 6FR / 2MM, 180/110MM ỐNG HÚT RỬA FRAZIER-FERGUSON 45° Ø 6FR / 2MM, 180/110MM
FRAZIER-FERGUSON SUCT.CANNULA 45° Ø 8FR / 2,6MM, 180/110MM ỐNG HÚT RỬA FRAZIER-FERGUSON 45° Ø 8FR / 2,6MM, 180/110MM
FRAZIER-FERGUSON SUCT.CANNULA 45° Ø 7FR / 2,3MM, 180/110MM ỐNG HÚT RỬA FRAZIER-FERGUSON 45° Ø 7FR / 2,3MM, 180/110MM
FRAZIER-FERGUSON SUCT.CANNULA 45° Ø 9FR / 3,0MM, 180/110MM ỐNG HÚT RỬA FRAZIER-FERGUSON 45° Ø 9FR / 3,0MM, 180/110MM
FRAZIER-FERGUSON SUCT.CANNULA 45° Ø 10CFR/ 3,3MM, 180/110MM ỐNG HÚT RỬA FRAZIER-FERGUSON 45° Ø 10CFR/ 3,3MM, 180/110MM
FRAZIER-FERGUSON SUCT.CANNULA 45° Ø 11FR / 3,6MM, 180/110MM ỐNG HÚT RỬA FRAZIER-FERGUSON 45° Ø 11FR / 3,6MM, 180/110MM
FRAZIER-FERGUSON SUCT. CANNULA 45° Ø 12FR / 4,0MM, 180/110MM ỐNG HÚT RỬA FRAZIER-FERGUSON 45° Ø 12FR / 4,0MM, 180/110MM
FRAZIER-FERGUSON SUCT.CANNULA 45° Ø 14FR / 4,6MM, 180/110MM ỐNG HÚT RỬA FRAZIER-FERGUSON 45° Ø 14FR / 4,6MM, 180/110MM
FRAZIER-FERGUSON SUCT.CANNULA 45° Ø 15FR / 5,0MM, 180/110MM ỐNG HÚT RỬA FRAZIER-FERGUSON 45° Ø 15FR / 5,0MM, 180/110MM
FRAZIER-FERGUSON SUCT.CANNULA 45° Ø 5FR / 1,5MM, 200/130MM ỐNG HÚT RỬA FRAZIER-FERGUSON 45° Ø 5FR / 1,5MM, 200/130MM
FRAZIER-FERGUSON SUCT.CANNULA 45° Ø 6FR / 2,0MM, 200/130MM ỐNG HÚT RỬA FRAZIER-FERGUSON 45° Ø 6FR / 2,0MM, 200/130MM
FRAZIER-FERGUSON SUCT.CANNULA 45° Ø 8FR / 2,6MM, 200/130MM ỐNG HÚT RỬA FRAZIER-FERGUSON 45° Ø 8FR / 2,6MM, 200/130MM
FRAZIER-FERGUSON SUCT.CANNULA 45° Ø 9FR / 3,0MM, 200/130MM ỐNG HÚT RỬA FRAZIER-FERGUSON 45° Ø 9FR / 3,0MM, 200/130MM
FRAZIER-FERGUSON SUCT.CANNULA 45° Ø 12FR / 4,0MM, 200/130MM ỐNG HÚT RỬA FRAZIER-FERGUSON 45° Ø 12FR / 4,0MM, 200/130MM
FRAZIER-FERGUSON SUCT.CANNULA 45° Ø 15FR / 5,0MM, 200/130MM ỐNG HÚT RỬA FRAZIER-FERGUSON 45° Ø 15FR / 5,0MM, 200/130MM
NASAL SCISSORS 130MM STR.TUBULAR SHAFT KÉO MŨI 130MM ỐNG, THẲNG, NHỌN
NASAL SCISSORS 130MM CVD RIGHT TUBE SH. KÉO MŨI 130MM ỐNG, CONG PHẢI, NHỌN
NASAL SCISSORS 130MM CVD.LEFT TUBE SH. KÉO MŨI 130MM ỐNG, CONG TRÁI, NHỌN
COTTLE NASAL PLASTIC SCS.17CM ANGLED KÉO CONG COTTLE 17CM
FREER D/E ELEVATOR 185/4,5MM SH/BL.. LẪY 2 ĐẦU FREER 185/4,5MM NHỌN/TÙ
FREER D/E ELEVATOR 200/6,5MM SH/BL. LẪY 2 ĐẦU FREER 200/6,5MM NHỌN/TÙ
GORNEY ASPIRATING DISSECTOR 180MM PHẪU TÍCH GORNEY 180MM
ANTRUM CURETTE 190MM OBLONG 90° CVD. NẠO ANTRUM 190MM OBLONG 90° CVD.
ANTRUM CURETTE 190MM OBLONG 55° CVD. NẠO ANTRUM 190MM OBLONG 55° CONG
SINUS OSTRUM SEEKER 200MM, D/E SINUS OSTRUM SEEKER 200MM, 2 ĐẦU
MAXILLARY OSTRUM SEEKER 18CM, DOUBLE ENDED, BALL TIPS MAXILLARY OSTRUM SEEKER 18CM, 2 ĐẦU, ĐẦU BÓNG
MAX.SINUS OSTIUM SEEKER, DOUBLE-ENDED Ø1.2/ 2.0MM, 19CM MAX.SINUS OSTIUM SEEKER, 2 ĐẦU Ø1.2/ 2.0MM, 19CM
HARTMANN EAR FCPS.80MM STR.CUP 1,5MM KẸP HARTMANN 80MM THẲNG 1,5MM
BLAKESLEY THRU-CUTT.FCPS:110MM STR. 2,5MM WIDE KẸP CẮT XUYÊN BLAKESLEY:110MM NGÀM THẲNG RỘNG 2,5MM
BLAKESLEY THRU-CUTT.FCPS.110MM 45°UPW 2,5MM WIDE KẸP CẮT XUYÊN BLAKESLEY.110MM 45° HÀM LÊN RỘNG 2,5MM
BLAKESLEY NASAL FCPS: 110MM STR. NO.1 JAWS 3,0MM WIDE KẸP BLAKESLEY: 110MM THẲNG NO.1 NGÀM THẲNG RỘNG 3,0MM
BLAKESLEY NASAL FCPS. 110MM STR. NO.2 JAWS 3,6MM WIDE KẸP BLAKESLEY. 110MM THẲNG NO.2 NGÀM THẲNG RỘNG 3,6MM
BLAKESLEY-WILDE NASEL FCPS.110MM NO.1 45° UPW., JAWS 3,0MM WIDE KẸP BLAKESLEY-WILDE 110MM NO.1 45° NGÀM CONG LÊN RỘNG 3,0MM
BLAKESLEY-WILDE NASAL FCPS.110MM NO.2 45° UPW. JAWS 3,6MM WIDE KẸP BLAKESLEY-WILDE 110MM NO.2 45° NGÀM CONG LÊN RỘNG 3,6MM
BLAKESLEY-WILDE FCPS.110MM 90°UPW.NO.1 KẸP BLAKESLEY-WILDE 110MM 90° GẬP LÊN NO.1 3MM
BLAKESLEY-WILDE FCPS.110MM 90°UPW.NO.2 KẸP BLAKESLEY-WILDE 110MM 90° GẬP LÊN NO.2 3.5MM
BLAKESLEY-WILDE FCPS.110MM 90°UPW.NO.3 KẸP BLAKESLEY-WILDE 110MM 90° GẬP LÊN NO.3 4.0MM
BLAKESLEY-WILDE FCPS.110MM 90°UPW.NO.4 KẸP BLAKESLEY-WILDE 110MM 90° GẬP LÊN NO.4 5.0MM
STAMMBERGER ANTRUM PUNCH 100MM UPSIDE BACKW.CUTTING, TUBULAR SHAFT GIÙI STAMMBERGER 100MM CẮT GÓC NGƯỢC LÊN, THÂN ỐNG, RÃNH 2.5MM
STAMMBERGER ANTRUM PUNCH 100M, LEFT BACKW.CUTTING, TUBULAR SHAFT GIÙI STAMMBERGER 100M, CẮT GÓC TRÁI NGƯỢC, THÂN ỐNG, RÃNH 2.5MM
STAMMBERGER ANTRUM PUNCH 100MM, RIGHT UPSIDE BACKW.CUTTING, TUBULAR SHAFT GIÙI STAMMBERGER 100MM, CẮT GÓC PHẢI NGƯỢC, THÂN ỐNG, RÃNH 2.5MM
STAMMBERGER ANTRUM PUNCH 100MM UPS.BACKW.CUTT.CHILD SIZE TUBE SHAFT GIÙI STAMMBERGER 100MM CỠ TRẺ EM, CẮT GÓC NGƯỢC LÊN, THÂN ỐNG, RÃNH 1.5MM
STAMMBERGER ANTR.PUNCH 100MM LEFT UPS.BACKW.CUTT.CHILD SIZE, TUBE SHAFT GIÙI STAMMBERGER 100MM, CỠ TRẺ EM, CẮT GÓC TRÁI NGƯỢC, THÂN ỐNG, RÃNH 1.5MM
STAMMBERGER ANTRUM PUNCH 100MM RIGHT UPS.BACKW.CUTT.CHILD SIZE,TUBE SHAFT GIÙI STAMMBERGER 100MM, CỠ TRẺ EM, CẮT GÓC PHẢI NGƯỢC, THÂN ỐNG, RÃNH 1.5MM
STAMMBERGER ANTRUM PUNCH 100MM TO THE LEFT AND FORWARD CUTTING GIÙI STAMMBERGER 100MM CẮT XUYÊN, LƯỠI CẮT SANG TRÁI VÀ TIẾN LÊN
STAMMBERGER ANTRUM PUNCH 100MM TO THE RIGHT AND FORWARD CUTTING GIÙI STAMMBERGER 100MM CẮT XUYÊN, LƯỠI CẮT SANG TRÁI VÀ TIẾN LÊN
STAMMBERGER ANTRUM PUNCH 100MM REVERSIBLE, BACKW.CUTTING BITE 2,5MM GIÙI STAMMBERGER 100MM ĐẢO NGƯỢC, CẮT LÙI, RÃNH 2.5MM
BLAKESLEY NASEL FCPS. 130MM STR JAWS 2,5MM, TUBULAR SHAFT KẸP BLAKESLEY. 130MM HÀM THẲNG 2,5MM, THÂN ỐNG
BLAKESLEY NASEL FCPS. 130MM, STR JAWS 3,6MM, TUBULAR SHAFT KẸP BLAKESLEY. 130MM, HÀM THẲNG 3,6MM, THÂN ỐNG
BLAKESLEY NASEL FCPS. 130MM, STR JAWS 4,2MM, TUBULAR SHAFT KẸP BLAKESLEY. 130MM, HÀM THẲNG 4,2MM, THÂN ỐNG
BLAKESLEY NASEL FCPS. 130MM NO.4, STR JAWS 4,8MM, TUBULAR SHAFT KẸP BLAKESLEY. 130MM NO.4, HÀM THẲNG 4,8MM, THÂN ỐNG
BLAKESLEY-WILDE NASEL FCPS.130MM, 45°UP JAWS 2,5MM, TUBULAR SHAFT KẸP BLAKESLEY-WILDE130MM, 45° HÀM LÊN 2,5MM, THÂN ỐNG
BLAKESLEY-WILDE NASEL FCPS.130MM, 45°UP JAWS 3,6MM, TUBULAR SHAFT KẸP BLAKESLEY-WILDE130MM, 45° HÀM LÊN 3,6MM, THÂN ỐNG
BLAKESLEY-WILDE NASEL FCPS.130MM, 45°UP JAWS 4,2MM, TUBULAR SHAFT KẸP BLAKESLEY-WILDE130MM, 45° HÀM LÊN 4,2MM, THÂN ỐNG
BLAKESLEY-WILDE NASEL FCPS.130MM, 90°UP JAWS 3,6MM, TUBULAR SHAFT KẸP BLAKESLEY-WILDE130MM, 90° HÀM LÊN 3,6MM, THÂN ỐNG
BLAKESLEY-WILDE NASEL FCPS.130MM, 90°UP JAWS 4,2MM, TUBULAR SHAFT KẸP BLAKESLEY-WILDE130MM, 90° HÀM LÊN 4,2MM, THÂN ỐNG
BLAKESLEY-WILDE NASEL FCPS.130MM, 90°UP JAWS 4,8MM, TUBULAR SHAFT KẸP BLAKESLEY-WILDE130MM, 90° HÀM LÊN 4,8MM, THÂN ỐNG
BLAKESLEY NASEL FCPS. 130MM STR JAWS 2,5MM, THROUGH CUTT.TUBULAR SHAFT KẸP BLAKESLEY. 130MM, HÀM THẲNG 2,5MM, CẮT XUYÊN, THÂN ỐNG
BLAKESLEY NASEL FCPS. 130MM STR JAWS 3,5MM, THROUGH CUTT.TUBULAR SHAFT. KẸP BLAKESLEY. 130MM, HÀM THẲNG 3,5MM, CẮT XUYÊN, THÂN ỐNG
BLAKESLEY NASEL FCPS. 130MM STR JAWS 4MM, THROUGH CUUT.TUBULAR SHAFT. KẸP BLAKESLEY. 130MM, HÀM THẲNG 4MM, CẮT XUYÊN, THÂN ỐNG
BLAKESLEY NASEL FCPS. 130MM, 45° UPW. JAWS 2,5MM, THROUGH CUTT. TUBULAR SHAFT KẸP BLAKESLEY. 130MM, 45° NGÀM CONG LÊN 2,5MM, CẮT XUYÊN, THÂN ỐNG
BLAKESLEY NASEL FCPS. 130MM, 45° UPW. JAWS 3,5MM, THROUGH CUTT. TUBULAR SHAFT KẸP BLAKESLEY. 130MM, 45° NGÀM CONG LÊN 3,5MM, CẮT XUYÊN, THÂN ỐNG
BLAKESLEY NASEL FCPS. 130MM, 45° UPW. JAWS 4,0MM, THROUGH CUTT. TUBULAR SHAFT KẸP BLAKESLEY. 130MM, 45° NGÀM CONG LÊN 4,0MM, CẮT XUYÊN, THÂN ỐNG
BLAKESLEY THRU-CUTT.FCPS:110MM STR. 2,5MM WIDE KẸP CẮT XUYÊN BLAKESLEY:110MM THẲNG  RỘNG 2,5MM
BLAKESLEY THRU-CUTT.FCPS:110MM STR. 3,5MM WIDE KẸP CẮT XUYÊN BLAKESLEY:110MM THẲNG  RỘNG 3,5MM
BLAKESLEY THRU-CUTT.FCPS:110MM LEFT CVD.3,5MM WIDE KẸP CẮT XUYÊN BLAKESLEY:110MM CONG TRÁI  RỘNG 3,5MM
BLAKESLEY THRU-CUTT.FCPS.110MM RIGHT CVD. 3,5MM WIDE KẸP CẮT XUYÊN BLAKESLEY.110MM CONG PHẢI  RỘNG 3,5MM
BLAKESLEY THRU-CUTT.FCPS:110MM STR. 4,2MM WIDE KẸP CẮT XUYÊN BLAKESLEY:110MM THẲNG  RỘNG 4,2MM
BLAKESLEY THRU-CUTT.FCPS.110MM 45°UPW 2,5MM WIDE KẸP CẮT XUYÊN BLAKESLEY.110MM 45° HÀM LÊN  RỘNG 2,5MM
BLAKESLEY THRU-CUTT.FCPS.110MM 45°UPW 3,5MM WIDE KẸP CẮT XUYÊN BLAKESLEY.110MM 45° HÀM LÊN  RỘNG 3,5MM
BLAKESLEY THRU-CUTT.FCPS:110MM 45°UPW 4,2MM WIDE KẸP CẮT XUYÊN BLAKESLEY:110MM 45° HÀM LÊN  RỘNG 4,2MM
WATSON-WILLIAMS NASAL FCPS.110M STR. KẸP WATSON-WILLIAMS NASAL 110M THẲNG NGÀM CỐC
FRONTAL SINUS PUNCH, 70° UP TURNED, WORKING LENGTH 175MM, 3,0MM, 40° UP BITING GIÙI XOANG TRÁN GÓC LÊN 70°,  ĐỘ RỘNG LƯỠI CẮT 3.0MM, GÓC NGIÊNG RÃNH 40°
BIOPSY AND GRASPING FCPS. 180MM CUP 4MM, TUBE SHAFTEND KẸP SINH THIẾT 180MM NGÀM CỐC RỘNG 4MM
GIRAFFE FCPS.120MM, 3MM ROUND CUP TUBE SHAFT 55°UPW. VERTICAL OPENING KẸP GIRAFFE 120MM, 3MM NGÀM CỐC TRÒN 55° GẬP LÊN, NGÀM MỞ DỌC
GIRAFFE FCPS.120MM, 3MM ROUND CUP TUBE SHAFT 65° UPW, HORIZONT.OPENING KẸP GIRAFFE 120MM, 3MM NGÀM CỐC, THÂN ỐNG 65° HÀM LÊN, NGÀM MỞ NGANG
CIRCULAR CUTTING PUNCH 180MM, Ø 3,5MM STR., 360° CUTTING GIÙI CẮT TRÒN 180MM, Ø 3,5MM THẲNG, 360°
CIRCULAR CUTTING PUNCH 180MM, Ø 4,5MM STR., 360° CUTTING GIÙI CẮT TRÒN 180MM, Ø 4,5MM THẲNG, 360°
ANTRUM CURETTE 190MM OVAL NO.1 NẠO XOANG 190MM OVAL NO.1
ANTRUM CURETTE 190MM OVAL NO.2 NẠO  XOANG 190MM OVAL NO.2
ANTRUM CURETTE 190MM OVAL NO.3 NẠO  XOANG 190MM OVAL NO.3
SICKLE KNIFE 190MM POINTED SICKLE KNIFE 190MM POINTED
GRUENWALD-HENKE NASAL FCPS.110MM FIG.1 KẸP GRUENWALD-HENKE 110MM FIG.1
WALTER OSTEOTOME 2X190MM ĐỤC XƯƠNG WALTER 2X190MM
WALTER OSTEOTOME 3X190MM ĐỤC XƯƠNG WALTER 3X190MM
WALTER OSTEOTOME 4X190MM ĐỤC XƯƠNG WALTER 4X190MM
WALTER OSTEOTOME 7X190MM ĐỤC XƯƠNG WALTER 7X190MM
WALTER OSTEOTOME 9X190MM ĐỤC XƯƠNG WALTER 9X190MM
WALTER OSTEOTOME 12X190MM ĐỤC XƯƠNG WALTER 12X190MM
TROCAR COMPLTE, F.SINOSCOPY,5MM TIP OBLIQUE BEAK BỘ TROCAR ỐNG SOI XOANG,5MM
TROCAR COMPLTE, F.SINOSCOPY,5MM TIP SHAPED BEAK BỘ TROCAR ỐNG SOI XOANG,5MM, ĐẦU XIÊN
STRUEMPEL-VOSS NASAL FCPS.110MM 45°UPW KẸP STRUEMPEL-VOSS 110MM 45° HÀM LÊN
ANTRUM GRASPING FCPS. 100MM 90° DOWNW., RETROGRAD OPENING 120° KẸP GẮP 100MM 90° GẬP XUỐNG, GÓC MỞ 120°
GIRAFFE FCPS.120MM, 2MM ROUND CUP 55° UPW., VERTICAL OPENING TUBE SHAFT KẸP GIRAFFE 120MM, 2MM NGÀM CỐC TRÒN 55° GẬP LÊN , MỞ ĐỨNG, THÂN ỐNG
GIRAFFE FCPS.120MM, 3MM ROUND CUP 55° UPW. VERTICAL OPENING TUBE SHAFT KẸP GIRAFFE 120MM, 3MM NGÀM CỐC TRÒN 55° GẬP LÊN MỞ ĐỨNG, THÂN ỐNG

VỚI ĐẦY ĐỦ CÁC THƯƠNG HIỆU TRÊN THẾ GIỚI NHƯ: SOPRO-COMEG, RICHARD WOLF, OLYMPUS, RUDOLF MEDICAL, KARL STORZ, KLS MARTIN, NOPA, ELCON, GEISTER, LAWTON, HNM MEDICAL, MEDICON, SYMMETRY SURGICAL, FE.MA, DTR MEDICAL, SURTEX,  TOUCH SURGERY, H&H, INAMI, TAKAGI, SKLAR, ERMIS, AESCULAP, HOLTEX, DELTRONIX, FAULHABER PINZETTEN, WEM, MORIA, J&J INSTRUMENTS, OCULO PLASTIK, AUSTOS VÀ NHIỀU HÃNG KHÁC.

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC CHÍNH SÁCH GIÁ TỐT NHẤT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About the Author

You may also like these