HORIZONTAL STEAM STERILIZER AUTOCLAVE, VERTICAL PRESSURE STEAM STERILIZER, NỒI HẤP ƯỚT

HORIZONTAL STEAM STERILIZER AUTOCLAVE - NỒI HẤP ƯỚT CỬA NGANG
HORIZONTAL STEAM STERILIZER AUTOCLAVE - NỒI HẤP ƯỚT CỬA NGANG
HORIZONTAL STEAM STERILIZER AUTOCLAVE – NỒI HẤP ƯỚT CỬA NGANG
NỒI HẤP ƯỚT, ĐỨNG - VERTICAL PRESSURE STEAM STERILIZER
NỒI HẤP ƯỚT, ĐỨNG – VERTICAL PRESSURE STEAM STERILIZER
VERTICAL PRESSURE STEAM STERILIZER- NỒI HẤP ƯỚT, ĐỨNG
VERTICAL PRESSURE STEAM STERILIZER- NỒI HẤP ƯỚT, ĐỨNG
Nồi hấp tiệt trùng kiểu đứng – 35L
• Thể tích: 35 Lít

• Nhiệt độ làm việc: 134℃
• Trọng lượng: 56 Kg
• Bảo vệ quá nhiệt và quá áp lực
• Bảo vệ thiếu nước
• Với hai giỏ thép không gỉ
Nồi hấp tiệt trùng kiểu đứng – 50L
• Thể tích: 50 Lít
• Nhiệt độ làm việc: 134℃
• Trọng lượng: 68 Kg
• Bảo vệ quá nhiệt và quá áp lực
• Bảo vệ thiếu nước
• Với hai giỏ thép không gỉ
Nồi hấp tiệt trùng kiểu đứng – 75L
• Thể tích: 75 Lít
• Nhiệt độ làm việc: 134℃
• Trọng lượng: 90 Kg
• Bảo vệ quá nhiệt và quá áp lực
• Bảo vệ thiếu nước
• Với hai giỏ thép không gỉ
Nồi hấp tiệt trùng kiểu đứng – 100L
• Thể tích: 100 Lít
• Nhiệt độ làm việc: 134℃
• Trọng lượng: 105 Kg
• Bảo vệ quá nhiệt và quá áp lực
• Bảo vệ thiếu nước
• Với hai giỏ thép không gỉ
Nồi hấp tiệt trùng kiểu đứng – 120L
• Thể tích: 120 Lít
• Nhiệt độ làm việc: 134℃
• Trọng lượng: 125 Kg
• Bảo vệ quá nhiệt và quá áp lực
• Bảo vệ thiếu nước
• Với hai giỏ thép không gỉ
Nồi hấp tiệt trùng kiểu đứng – 150L
• Thể tích: 150 Lít
• Nhiệt độ làm việc: 134C
• Trọng lượng: 120 Kg
• Bảo vệ quá nhiệt và quá áp lực
• Bảo vệ thiếu nước
• Với hai giỏ thép không gỉ
Nồi hấp tiệt trùng kiểu đứng, cửa kiểu tay xoay – 35L
• Thể tích: 35 Lít
• Nhiệt độ làm việc: 134C
• Trọng lượng: 72 Kg
• Cửa mở kiểu tay xoay nhanh chóng
• Bảo vệ quá nhiệt và quá áp lực, bảo vệ thiếu nước tự động
• Đèn chỉ báo biểu thị trạng thái làm việc
Nồi hấp tiệt trùng kiểu đứng, cửa kiểu tay xoay – 50L
• Thể tích: 50 Lít
• Nhiệt độ làm việc: 134℃
• Trọng lượng: 88 Kg
• Cửa mở kiểu tay xoay nhanh chóng
• Bảo vệ quá nhiệt và quá áp lực, bảo vệ thiếu nước tự động
• Đèn chỉ báo biểu thị trạng thái làm việc
Nồi hấp tiệt trùng kiểu đứng, cửa kiểu tay xoay – 75L
• Thể tích: 75 Lít
• Nhiệt độ làm việc: 134℃
• Trọng lượng: 100 Kg
• Cửa mở kiểu tay xoay nhanh chóng
• Bảo vệ quá nhiệt và quá áp lực, bảo vệ thiếu nước tự động
• Đèn chỉ báo biểu thị trạng thái làm việc
Nồi hấp tiệt trùng kiểu đứng, cửa kiểu tay xoay – 100L
• Thể tích: 100 Lít
• Nhiệt độ làm việc: 134℃
• Trọng lượng: 110 Kg
• Cửa mở kiểu tay xoay nhanh chóng
• Bảo vệ quá nhiệt và quá áp lực, bảo vệ thiếu nước tự động
• Đèn chỉ báo biểu thị trạng thái làm việc
Nồi hấp tiệt trùng kiểu đứng, tự động, cửa kiểu tay xoay – 35L
• Thể tích: 35 Lít
• Nhiệt độ làm việc: 134℃
• Trọng lượng: 72 Kg
• Quá trình tiệt trùng hoàn toàn tự động
• Bảo vệ quá nhiệt và quá áp lực, bảo vệ thiếu nước tự động.
• Màn hình hiển thị kỹ thuật số
• Xả không khí lạnh và xả hơi nước tự động
• Có thể tùy chọn thêm chức năng sấy khô
Nồi hấp tiệt trùng kiểu đứng, tự động, cửa kiểu tay xoay – 50L
• Thể tích: 50 Lít
• Nhiệt độ làm việc: 134℃
• Trọng lượng: 88 Kg
• Quá trình tiệt trùng hoàn toàn tự động
• Bảo vệ quá nhiệt và quá áp lực, bảo vệ thiếu nước tự động.
• Màn hình hiển thị kỹ thuật số
• Xả không khí lạnh và xả hơi nước tự động
• Có thể tùy chọn thêm chức năng sấy khô
Nồi hấp tiệt trùng kiểu đứng, tự động, cửa kiểu tay xoay – 75L
• Thể tích: 75 Lít
• Nhiệt độ làm việc: 134℃
• Trọng lượng: 100 Kg
• Quá trình tiệt trùng hoàn toàn tự động
• Bảo vệ quá nhiệt và quá áp lực, bảo vệ thiếu nước tự động.
• Màn hình hiển thị kỹ thuật số
• Xả không khí lạnh và xả hơi nước tự động
• Có thể tùy chọn thêm chức năng sấy khô
Nồi hấp tiệt trùng kiểu đứng, tự động, cửa kiểu tay xoay – 100L
• Thể tích: 100 Lít
• Nhiệt độ làm việc: 134℃
• Trọng lượng: 110 Kg
• Quá trình tiệt trùng hoàn toàn tự động
• Bảo vệ quá nhiệt và quá áp lực, bảo vệ thiếu nước tự động.
• Màn hình hiển thị kỹ thuật số
• Xả không khí lạnh và xả hơi nước tự động
• Có thể tùy chọn thêm chức năng sấy khô
Nồi hấp tiệt trùng kiểu đứng, tự động số, cửa kiểu tay xoay
• Thể tích: 35 Lít
• Nhiệt độ làm việc: 134℃
• Trọng lượng: 72 Kg
• Cửa mở kiểu tay xoay nhanh chóng
• Quá trình tiệt trùng được điều khiển bởi máy tính hoàn toàn tự động
• Bảo vệ quá nhiệt và quá áp lực, bảo vệ thiếu nước tự động.
• Hơi nước lưu thông bên trong
• Màn hình hiển thị kỹ thuật số
• Xả không khí lạnh và xả hơi nước tự động
• Có thể tùy chọn thêm chức năng sấy khô
Nồi hấp tiệt trùng kiểu đứng, tự động số, cửa kiểu tay xoay
• Thể tích: 50 Lít
• Nhiệt độ làm việc: 134℃
• Trọng lượng: 88 Kg
• Cửa mở kiểu tay xoay nhanh chóng
• Quá trình tiệt trùng được điều khiển bởi máy tính hoàn toàn tự động
• Bảo vệ quá nhiệt và quá áp lực, bảo vệ thiếu nước tự động.
• Hơi nước lưu thông bên trong
• Màn hình hiển thị kỹ thuật số
• Xả không khí lạnh và xả hơi nước tự động
• Có thể tùy chọn thêm chức năng sấy khô
Nồi hấp tiệt trùng kiểu đứng, tự động số, cửa kiểu tay xoay
• Thể tích: 75 Lít
• Nhiệt độ làm việc: 134℃
• Trọng lượng: 100 Kg
• Cửa mở kiểu tay xoay nhanh chóng
• Quá trình tiệt trùng được điều khiển bởi máy tính hoàn toàn tự động
• Bảo vệ quá nhiệt và quá áp lực, bảo vệ thiếu nước tự động.
• Hơi nước lưu thông bên trong
• Màn hình hiển thị kỹ thuật số
• Xả không khí lạnh và xả hơi nước tự động
• Có thể tùy chọn thêm chức năng sấy khô
Nồi hấp tiệt trùng kiểu đứng, tự động số, cửa kiểu tay xoay
• Thể tích: 100 Lít
• Nhiệt độ làm việc: 134℃
• Trọng lượng: 110 Kg
• Cửa mở kiểu tay xoay nhanh chóng
• Quá trình tiệt trùng được điều khiển bởi máy tính hoàn toàn tự động
• Bảo vệ quá nhiệt và quá áp lực, bảo vệ thiếu nước tự động.
• Hơi nước lưu thông bên trong
• Màn hình hiển thị kỹ thuật số
• Xả không khí lạnh và xả hơi nước tự động
• Có thể tùy chọn thêm chức năng sấy khô
Nồi hấp áp lực tiệt trùng kiểu đứng tự động – GR Series
Thể tích 60 Liter
Nhiệt độ hoạt động: 105-138℃ 
Hoàn toàn tự động
Nồi hấp áp lực tiệt trùng kiểu đứng tự động – GR Series
Thể tích 60 Liter
Nhiệt độ hoạt động: 105-138℃ 
Hoàn toàn tự động, bổ sung nước tự động, quạt làm mát nhanh
Nồi hấp áp lực tiệt trùng kiểu đứng tự động – GR Series
Thể tích 60 Liter
Nhiệt độ hoạt động: 105-138℃ 
Hoàn toàn tự động, bổ sung nước tự động, quạt làm mát nhanh, chức năng sấy khô.
Nồi hấp áp lực tiệt trùng kiểu đứng tự động – GR Series
Thể tích: 85 Lít
Nhiệt độ hoạt động: 105-138℃ 
Hoàn toàn tự động.
Nồi hấp áp lực tiệt trùng kiểu đứng tự động – GR Series
Thể tích: 85 Lít
Nhiệt độ hoạt động: 105-138℃ 
Hoàn toàn tự động, bổ sung nước tự động, quạt làm mát nhanh.
Nồi hấp áp lực tiệt trùng kiểu đứng tự động – GR Series
Thể tích: 85 Lít
Nhiệt độ hoạt động: 105-138℃ 
Hoàn toàn tự động, bổ sung nước tự động, quạt làm mát nhanh, chức năng sấy khô..
Nồi hấp áp lực tiệt trùng kiểu đứng tự động – GR Series
Thể tích: 110 Lít
Nhiệt độ hoạt động: 105-138℃ 
Hoàn toàn tự động.
Nồi hấp áp lực tiệt trùng kiểu đứng tự động – GR Series
Thể tích: 110 Lít
Nhiệt độ hoạt động: 105-138℃ 
Hoàn toàn tự động, bổ sung nước tự động, quạt làm mát nhanh.
Nồi hấp áp lực tiệt trùng kiểu đứng tự động – GR Series
Thể tích: 110 Lít
Nhiệt độ hoạt động: 105-138℃ 
Hoàn toàn tự động, bổ sung nước tự động, quạt làm mát nhanh, chức năng sấy khô.
Nồi hấp tiệt trùng nhỏ kiểu đề bàn – dòng COMPACT
Thể tích buồng : 8 Lít
Nhiệt độ tối đa: 137 ℃
B Class
8 chu kỳ cài đặt tiệt trùng sẵn
Điều khiển tự động số
Đã bao gồm máy in và đầu ra dữ liệu USB
Nồi hấp tiệt trùng nhỏ kiểu đề bàn – dòng CLASSIC
Thể tích buồng : 12 Lít
Nhiệt độ tối đa: 137 ℃
B Class
5 chu kỳ cài đặt tiệt trùng sẵn
Điều khiển tự động số
Đã bao gồm máy in
Nồi hấp tiệt trùng nhỏ kiểu đề bàn – dòng CLASSIC
Thể tích buồng : 18 Lít
Nhiệt độ tối đa: 137 ℃
B Class
5 chu kỳ cài đặt tiệt trùng sẵn
Điều khiển tự động số
Đã bao gồm máy in
Nồi hấp tiệt trùng nhỏ kiểu đề bàn – dòng CLASSIC
Thể tích buồng : 22 Lít
Nhiệt độ tối đa: 137 ℃
B Class
5 chu kỳ cài đặt tiệt trùng sẵn
Điều khiển tự động số
Đã bao gồm máy in
Nồi hấp tiệt trùng nhỏ kiểu đề bàn – dòng PREMIUM
Thể tích buồng : 12 Lít
Nhiệt độ tối đa: 137 ℃
B Class
8 chu kỳ cài đặt tiệt trùng sẵn
Điều khiển tự động số
Đã bao gồm máy in và đầu ra dữ liệu USB
Nồi hấp tiệt trùng nhỏ kiểu đề bàn – dòng PREMIUM
Thể tích buồng : 18 Lít
Nhiệt độ tối đa: 137 ℃
B Class
8 chu kỳ cài đặt tiệt trùng sẵn
Điều khiển tự động số
Đã bao gồm máy in và đầu ra dữ liệu USB
Nồi hấp tiệt trùng nhỏ kiểu đề bàn – dòng PREMIUM
Thể tích buồng : 22 Lít
Nhiệt độ tối đa: 137 ℃
B Class
8 chu kỳ cài đặt tiệt trùng sẵn
Điều khiển tự động số
Đã bao gồm máy in và đầu ra dữ liệu USB
NỒI HẤP TIỆT TRÙNG ÁP LỰC CAO KIỂU BUỒNG NẰM NGANG
• Thể tích: 100 Liter

• Năng: 260 Kg
• Áp lực thiết kế 0.25Mpa

• Áp lực hoạt động tối đa: 0.23Mpa
• Nhiệt độ tiệt trùng: 105 – 136C
• Vật liệu buồng: 06Cr19Ni10 Stainless Steel (304)
• Độ chính xác nhiệt độ hiển thị: 0.1C
• Độ chính xác áp lực hiển thị: 1Kpa
NỒI HẤP TIỆT TRÙNG ÁP LỰC CAO KIỂU BUỒNG NẰM NGANG
• Thể tích: 135 Liter

• Năng: 400 Kg
• Áp lực thiết kế 0.25Mpa

• Áp lực hoạt động tối đa: 0.23Mpa
• Nhiệt độ tiệt trùng: 105 – 136C
• Vật liệu buồng: 06Cr19Ni10 Stainless Steel (304)
• Độ chính xác nhiệt độ hiển thị: 0.1C
• Độ chính xác áp lực hiển thị: 1Kpa
NỒI HẤP TIỆT TRÙNG ÁP LỰC CAO KIỂU BUỒNG NẰM NGANG
• Thể tích: 185 Liter

• Năng: 460 Kg
• Áp lực thiết kế 0.25Mpa

• Áp lực hoạt động tối đa: 0.23Mpa
• Nhiệt độ tiệt trùng: 105 – 136C
• Vật liệu buồng: 06Cr19Ni10 Stainless Steel (304)
• Độ chính xác nhiệt độ hiển thị: 0.1C
• Độ chính xác áp lực hiển thị: 1Kpa
NỒI HẤP TIỆT TRÙNG ÁP LỰC CAO KIỂU BUỒNG NẰM NGANG
• Thể tích: 300 Liter

• Năng: 750 Kg
• Áp lực thiết kế 0.25Mpa

• Áp lực hoạt động tối đa: 0.23Mpa
• Nhiệt độ tiệt trùng: 105 – 136C
• Vật liệu buồng: 06Cr19Ni10 Stainless Steel (304)
• Độ chính xác nhiệt độ hiển thị: 0.1C
• Độ chính xác áp lực hiển thị: 1Kpa
NỒI HẤP TIỆT TRÙNG ÁP LỰC CAO KIỂU BUỒNG NẰM NGANG, CHỨC NĂNG SẤY CHÂN KHÔNG
• Thể tích: 100 Liter

• Năng: 260 Kg
• Áp lực thiết kế: -0.1/0.25Mpa

• Áp lực hoạt động tối đa: 0.23Mpa
• Nhiệt độ tiệt trùng: 105 – 136C
• Vật liệu buồng: 06Cr19Ni10 Stainless Steel (304)
• Giới hạn của độ chân không: -0.080Mpa
• Độ chính xác nhiệt độ hiển thị: 0.1C
• Độ chính xác áp lực hiển thị: 1Kpa
NỒI HẤP TIỆT TRÙNG ÁP LỰC CAO KIỂU BUỒNG NẰM NGANG, CHỨC NĂNG SẤY CHÂN KHÔNG
• Thể tích: 135 Liter

• Năng: 400 Kg
• Áp lực thiết kế: -0.1/0.25Mpa

• Áp lực hoạt động tối đa: 0.23Mpa
• Nhiệt độ tiệt trùng: 105 – 136C
• Vật liệu buồng: 06Cr19Ni10 Stainless Steel (304)
• Giới hạn của độ chân không: -0.080Mpa
• Độ chính xác nhiệt độ hiển thị: 0.1C
• Độ chính xác áp lực hiển thị: 1Kpa
NỒI HẤP TIỆT TRÙNG ÁP LỰC CAO KIỂU BUỒNG NẰM NGANG, CHỨC NĂNG SẤY CHÂN KHÔNG
• Thể tích: 185 Liter

• Năng: 460 Kg
• Áp lực thiết kế: -0.1/0.25Mpa

• Áp lực hoạt động tối đa: 0.23Mpa
• Nhiệt độ tiệt trùng: 105 – 136C
• Vật liệu buồng: 06Cr19Ni10 Stainless Steel (304)
• Giới hạn của độ chân không: -0.080Mpa
• Độ chính xác nhiệt độ hiển thị: 0.1C
• Độ chính xác áp lực hiển thị: 1Kpa
NỒI HẤP TIỆT TRÙNG ÁP LỰC CAO KIỂU BUỒNG NẰM NGANG, CHỨC NĂNG SẤY CHÂN KHÔNG
• Thể tích: 300 Liter

• Năng: 750 Kg
• Áp lực thiết kế: -0.1/0.25Mpa

• Áp lực hoạt động tối đa: 0.23Mpa
• Nhiệt độ tiệt trùng: 105 – 136C
• Vật liệu buồng: 06Cr19Ni10 Stainless Steel (304)
• Giới hạn của độ chân không: -0.080Mpa
• Độ chính xác nhiệt độ hiển thị: 0.1C
• Độ chính xác áp lực hiển thị: 1Kpa

VỚI ĐẦY ĐỦ CÁC THƯƠNG HIỆU TRÊN THẾ GIỚI NHƯ: RODWELL, GERNOCT, ALS, MATACHANA, ASTELL SCIENTIFIC, CBM. SRL, CISA, ECS, LTE SCIENTIFIC, PHOENIX INDUSTRIA, SAS STERIMED, STELLCO, TEKNOLABO, WEBECO GMBH, ZIRBUS TECHNOLOGY, GIMA SPA, HEINZ HERENZ, METEKA GMBH, STERIS SAS, SYSTEC GMBH, MEIKO, MEMMERT, MIELE VÀ NHIỀU HÃNG KHÁC.

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC CHÍNH SÁCH GIÁ TỐT NHẤT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About the Author

You may also like these