SURGICAL POWER TOOL, KHOAN, CƯA XƯƠNG

SURGICAL POWER TOOL, KHOAN, CƯA XƯƠNG
SURGICAL POWER TOOL, KHOAN, CƯA XƯƠNG
SURGICAL POWER TOOL, KHOAN, CƯA XƯƠNG

 

 

KHOAN XƯƠNG CHẤN THƯƠNG

 

Công suất: 105W

Tốc độ: 0-1100rpm

Mô-men xoắn: 2.9 Nm

Điện áp hoạt động: 14.4V

Nhiệt độ khử trùng: 135°C

Độ ồn: ­≤40 dB

Phụ kiện: Pin Ni-Mh 1800 mAh

KHOAN XƯƠNG CHẤN THƯƠNG, CHỨC NĂNG KÉP

Bầu kẹp Jacob có thể tháo rời

 

Công suất: 105W

Tốc độ: 0-1100rpm

Mô-men xoắn: 2.9 Nm

Điện áp hoạt động: 14.4V

Nhiệt độ khử trùng: 135°C

Độ ồn: ­≤40 dB

Phụ kiện: Pin Ni-Mh 1800 mAh

KHOAN XƯƠNG CHẤN THƯƠNG, TRỌNG LƯỢNG NHẸ

Trọng lượng nhẹ, cơ động cao

 

Độ ồn thấp

Công suất: 105W

Tốc độ : 0-1100rpm

Mô-men xoắn : 2.9Nm

Điện áp hoạt động : 9.6V

Nhiệt độ tiệt trùng : 135°C

Độ ồn: ­≤40 dB
Phụ kiện: Pin Ni-Mh 1600 mAh

KHOAN XƯƠNG CHẤN THƯƠNG

 

Công suất: 110W

Tốc độ : 0-1100rpm

Mô-men xoắn : 3.2Nm

Điện áp hoạt động : 14.4V

Độ ồn: ­≤40 dB

Cho phép tiệt trùng ở nhiệt độ 155°C
Pin Ni-Mh 2000 mAh

KHOAN XƯƠNG CHẤN THƯƠNG, CHỨC NĂNG KÉP

Bầu kẹp Jacob có thể tháo rời
Công suất: 110W

Tốc độ : 0-1100rpm

Mô-men xoắn : 3.2Nm

Điện áp hoạt động : 14.4V

Độ ồn: ­≤40 dB

Cho phép tiệt trùng ở nhiệt độ 155°C
Pin Ni-Mh 2000 mAh

KHOAN XƯƠNG CHẤN THƯƠNG DÒNG PIN NĂNG LƯỢNG CAO

·         Công suất: 105W

·         Tốc độ: 0-1100 rpm

·         Mô-men xoắn: 2.9Nm

·         Điện áp hoạt động: 9.6V

·         Pin năng lượng cao

·         Độ ồn thấp : ≤ 40 dB

·         Cho phép tiệt trùng ở nhiệt độ 155°C
Pin năng lượng cao Ni-Mh 2400 mAh

KHOAN XƯƠNG NỘI TỦY
·         Công suất: 85W·         Tốc độ: 0-630rpm·         Mô-men xoắn: 3.3Nm·         Điện áp hoạt động: 14.4V

·         Nhiệt độ tiệt trùng: 135°C

·         Độ ồn: ­≤40 dB
Pin Ni-Mh 1800 mAh

KHOAN XƯƠNG NỘI TỦY, CHỨC NĂNG KÉP

Bầu kẹp Jacob có thể tháo rời

 

·         Công suất: 85W

·         Tốc độ: 0-630rpm

·         Mô-men xoắn: 3.3Nm

·         Điện áp hoạt động: 14.4V

·         Nhiệt độ tiệt trùng: 135°C

·         Độ ồn: ­≤40 dB
Pin Ni-Mh 1800 mAh

KHOAN XƯƠNG NỘI TỦY

Trọng lượng nhẹ
Độ ồn hoạt động thấp

 

·         Công suất: 85W

·         Tốc độ: 0-630rpm

·         Mô-men xoắn: 3.3Nm

·         Điện áp hoạt động: 9.6V

·         Nhiệt độ tiệt trùng: 135°C

·         Độ ồn: ­≤40 dB
Pin Ni-Mh 1600 mAh

KHOAN XƯƠNG NỘI TỦY, TRỌNG LƯỢNG NHẸ, CHỨC NĂNG KÉP
Độ ồn hoạt động thấp
Trọng lượng nhẹ, tính cơ động cao
Bầu kẹp Jacob có thể tháo rời ·         Công suất: 85W·         Tốc độ: 0-630rpm

·         Mô-men xoắn: 3.3Nm

·         Điện áp hoạt động: 9.6V

·         Nhiệt độ tiệt trùng: 135°C

·         Độ ồn: ­≤40 dB

·         Pin Ni-Mh 1600 mAh

KHOAN XƯƠNG NỘI TỦY

 

·         Công suất: 90W

·         Tốc độ: 0-630rpm

·         Mô-men xoắn: 3.6Nm

·         Điện áp hoạt động: 14.4V

·         Nhiệt độ tiệt trùng: 155°C

·         Độ ồn: ­≤40 dB

·         Pin Ni-Mh 2000 mAh

·         Cho phép tiệt trùng ở nhiệt độ 155°C

KHOAN XƯƠNG NỘI TỦY, CHỨC NĂNG KÉP

Cho phép tiệt trùng ở nhiệt độ 155°C

Bầu kẹp Jacob có thể tháo rời

 

·         Công suất: 90W

·         Tốc độ: 0-630rpm

·         Mô-men xoắn: 3.6Nm

·         Điện áp hoạt động: 14.4V

·         Nhiệt độ tiệt trùng: 155°C

·         Độ ồn: ­≤40 dB

·         Pin Ni-Mh 2000 mAh

KHOAN XƯƠNG NỘI TỦY, CHỨC NĂNG KÉP
Cho phép tiệt trùng ở nhiệt độ 155°C
Chức năng kép, Bầu kẹp Jacob có thể tháo rời ·         Công suất: 90W·         Tốc độ: 0-630rpm

·         Mô-men xoắn: 3.6Nm

·         Điện áp hoạt động: 14.4V

·         Nhiệt độ tiệt trùng: 155°C

·         Độ ồn: ­≤40 dB

·         Pin Ni-Mh 2000 mAh

KHOAN XƯƠNG NỘI TỦY, DÒNG PIN NĂNG LƯỢNG CAO

Pin năng lượng cao Ni-Mh 2400 mAh
Chức năng kép, Bầu kẹp Jacob có thể tháo rời
Độ ồn hoạt động thấp
Cho phép tiệt trùng ở nhiệt độ 155°C
·         Công suất: 90W

·         Tốc độ: 0-630rpm

·         Mô-men xoắn: 3.6Nm

·         Điện áp hoạt động: 9.6V

·         Nhiệt độ tiệt trùng: 155°C

·         Độ ồn: ­≤40 dB

·         Pin Ni-Mh 2400 mAh

KHOAN XƯƠNG NỘI TỦY, DÒNG PIN NĂNG LƯỢNG CAO

Pin năng lượng cao Ni-Mh 2400 mAh
Độ ồn hoạt động thấp
Cho phép kết nối với hệ thống cung cấp điện bên ngoài (tùy chọn)

 

·         Công suất: 90W

·         Tốc độ: 0-630rpm

·         Mô-men xoắn: 3.6Nm

·         Điện áp hoạt động: 9.6V

·         Nhiệt độ tiệt trùng: 135°C

·         Độ ồn: ­≤40 dB

·         Pin Ni-Mh 2400 mAh

KHOAN XƯƠNG NỘI TỦY
Tay cầm rất nhẹ có thể sử dụng trong phẫu thuật xương nhỏ ·         Công suất: 20W·         Tốc độ: 0-460rpm

·         Mô-men xoắn: 1Nm

·         Điện áp hoạt động: 7.2V

·         Nhiệt độ tiệt trùng: 135°C

·         Độ ồn: ­≤40 dB

·         Pin Ni-Mh 1000 mAh

KHOAN XƯƠNG NỘI TỦY
Tay cầm rất nhẹ có thể sử dụng trong phẫu thuật xương nhỏ
Cho phép tiệt trùng ở nhiệt độ 155°C ·         Công suất: 30W·         Tốc độ: 0-460rpm

·         Mô-men xoắn: 1Nm

·         Điện áp hoạt động: 7.2V

·         Nhiệt độ tiệt trùng: 155°C

·         Độ ồn: ­≤40 dB

·         Pin Ni-Mh 1000 mAh

KHOAN XƯỢNG AO

·         Công suất: 105W

·         Tốc độ: 0-1100rpm

·         Mô-men xoắn: 2.9Nm

·         Điện áp hoạt động: 14.4V

·         Nhiệt độ tiệt trùng: 135°C

·         Độ ồn: ­≤40 dB

·         Pin Ni-Mh 1800 mAh

KHOAN XƯỢNG AO
Cho phép tiệt trùng ở nhiệt độ 155°C ·         Công suất: 110W·         Tốc độ: 0-1100rpm

·         Mô-men xoắn: 3.2Nm

·         Điện áp hoạt động: 14.4V

·         Nhiệt độ tiệt trùng: 155°C

·         Độ ồn: ­≤40 dB

·         Pin Ni-Mh 2000 mAh

KHOAN XƯỢNG SỌ NÃO
Tính năng mũi khoan tự dừngĐầu chồng trượt an toàn·         Công suất: 105W

·         Tốc độ: 0-1100rpm

·         Mô-men xoắn: 3.3Nm

·         Điện áp hoạt động: 14.4V

·         Nhiệt độ tiệt trùng: 135°C

·         Độ ồn: ­≤40 dB

·         Pin Ni-Mh 1800 mAh

KHOAN XƯỢNG SỌ NÃO
Tính năng mũi khoan tự dừngĐầu chồng trượt an toànCho phép tiệt trùng ở nhiệt độ 155°C 

·         Công suất: 110W

·         Tốc độ: 0-1100rpm

·         Mô-men xoắn: 3.3Nm

·         Điện áp hoạt động: 14.4V

·         Nhiệt độ tiệt trùng: 155°C

·         Độ ồn: ­≤40 dB

·         Pin Ni-Mh 2000 mAh

KHOAN XƯỢNG DOA Ổ CỐI, CHỨC NĂNG KÉP
Chức năng kép, Bầu kẹp Jacob có thể tháo rời·         Công suất: 75W·         Tốc độ: 0-280rpm·         Mô-men xoắn: 6.5Nm

·         Điện áp hoạt động: 14.4V

·         Nhiệt độ tiệt trùng: 135°C

·         Độ ồn: ­≤40 dB

·         Pin Ni-Mh 1800 mAh

KHOAN XƯỢNG DOA Ổ CỐI
Chức năng kép, Bầu kẹp Jacob có thể tháo rời
Cho phép tiệt trùng ở nhiệt độ 155°CTrục nối dài (tùy chọn)·         Công suất: 110W

·         Tốc độ: 0-1100rpm

·         Mô-men xoắn: 3.2Nm

·         Điện áp hoạt động: 14.4V

·         Nhiệt độ tiệt trùng: 155°C

·         Độ ồn: ­≤40 dB

·         Pin Ni-Mh 1600 mAh

KHOAN XƯỢNG DOA Ổ CỐI
Pin năng lượng cao Ni-Mh 2400 mAh
Chức năng kép, Bầu kẹp Jacob có thể tháo rời
Độ ồn hoạt động thấp
Cho phép tiệt trùng ở nhiệt độ 155°C ·         Công suất: 90W·         Tốc độ: 0-300rpm

·         Mô-men xoắn: 7.8Nm

·         Điện áp hoạt động: 9.6V

·         Nhiệt độ tiệt trùng: 155°C

·         Độ ồn: ­≤40 dB

·         Pin Ni-Mh 2400 mAh

KHOAN XƯỢNG DOA Ổ CỐI
Pin năng lượng cao Ni-Mh 2400 mAh
Độ ồn hoạt động thấp
Khả năng kết nối với nguồn điện ngoài (tùy chọn) ·         Công suất: 90W·         Tốc độ: 0-300rpm

·         Mô-men xoắn: 7.8Nm

·         Điện áp hoạt động: 9.6V

·         Nhiệt độ tiệt trùng: 135°C

·         Độ ồn: ­≤40 dB

·         Pin Ni-Mh 2400 mAh

CƯA PHẪU THUẬT HỘP SỌ

 

·         Công suất: 90W

·         Tốc độ: 0-60.000rpm

·         Điện áp hoạt động: 14.4V

·         Nhiệt độ tiệt trùng: 135°C

·         Độ ồn: ­≤40 dB

·         Pin Ni-Mh 1800 mAh

CƯA PHẪU THUẬT SỌ NÃO

Cho phép tiệt trùng ở nhiệt độ 155°C

 

·         Công suất: 90W

·         Tốc độ: 0-60.000rpm

·         Điện áp hoạt động: 14.4V

·         Nhiệt độ tiệt trùng: 155°C

·         Độ ồn: ­≤40 dBPin Ni-Mh 2000 mAh

CƯA XƯƠNG LẮC (NGANG)

 

·         Công suất: 90W

·         Tốc độ: 0-15.000 osc/min

·         Điện áp hoạt động: 14.4V

·         Nhiệt độ tiệt trùng: 135°C

·         Độ ồn: ≤75dB

·         Pin Ni-Mh 1800 mAh

CƯA XƯƠNG LẮC (NGANG)

Tay cầm nhẹ, cơ động

 

·         Công suất: 90W

·         Tốc độ: 0-15.000 osc/min

·         Điện áp hoạt động: 9.6V

·         Nhiệt độ tiệt trùng: 135°C

·         Độ ồn: ≤75dB

·         Pin Ni-Mh 1600 mAh

CƯA XƯƠNG LẮC (NGANG)

Nhiệt độ tiệt trùng cao nhất 155°

 

·         Công suất: 100W

·         Tốc độ: 0-16.000 osc/min

·         Điện áp hoạt động: 14.4V

·         Nhiệt độ tiệt trùng: 155°C

·         Độ ồn: ≤75dB

·         Pin Ni-Mh 2000 mAh

CƯA XƯƠNG LẮC (NGANG)

PIN NĂNG LƯỢNG CAO

 

·         Công suất: 105W

·         Tốc độ: 0-15.000 osc/min

·         Điện áp hoạt động: 9.6V

·         Nhiệt độ tiệt trùng: 155°C

·         Độ ồn: ≤75dB

·         Pin Ni-Mh 2400 mAh

CƯA XƯƠNG LẮC (NGANG)

PIN NĂNG LƯỢNG CAO

 

Độ ồn hoạt động thấp
Cho phép kết nối với hệ thống cung cấp điện bên ngoài (tùy chọn)

 

·         Công suất: 105W

·         Tốc độ: 0-15.000 osc/min

·         Điện áp hoạt động: 9.6V

·         Nhiệt độ tiệt trùng: 135°C

·         Độ ồn: ≤75dB

·         Pin Ni-Mh 2400 mAh

CƯA XƯƠNG LẮC (NGANG)

Tay cầm nhẹ và di động chuyên dụng cho phẫu thuật các xương nhỏ

 

·         Công suất: 30W

·         Tốc độ: 0-15.000 osc/min

·         Điện áp hoạt động: 7.2V

·         Nhiệt độ tiệt trùng: 135°C

·         Độ ồn: ≤40dB

·         Pin Ni-Mh 1000 mAh

CƯA XƯƠNG ỨC (DÙNG TRONG TÁI PHẪU THUẬT LỒNG NGỰC)
·         Công suất: 90W·         Tốc độ: 0-15.000 osc/min·         Điện áp hoạt động: 14.4V·         Nhiệt độ tiệt trùng: 135°C

·         Độ ồn: ≤75dB

·         Pin Ni-Mh 1800 mAh

CƯA XƯƠNG ỨC (DÙNG TRONG TÁI PHẪU THUẬT LỒNG NGỰC)

Cho phép tiệt trùng ở nhiệt độ 155°C

 

·         Công suất: 110W

·         Tốc độ: 0-15.000 osc/min

·         Điện áp hoạt động: 14.4V

·         Nhiệt độ tiệt trùng: 155°C

·         Độ ồn: ≤75dB

·         Pin Ni-Mh 2000 mAh

CƯA DAO ĐỘNG DỌC (CƯA TỊNH TIẾN)
Cho phép tiệt trùng ở nhiệt độ 155°C ·         Công suất: 95W·         Tốc độ: 0-16.000 osc/min

·         Điện áp hoạt động: 14.4V

·         Nhiệt độ tiệt trùng: 155°C

·         Độ ồn: ≤75dB

·         Pin Ni-Mh 2000 mAh

CƯA DAO ĐỘNG DỌC (CƯA TỊNH TIẾN)

PIN NĂNG LƯỢNG CAO

Cho phép tiệt trùng ở nhiệt độ 155°C

Pin dung lượng lớn Ni-Mh 2400 mAh

Độ ồn thấp

 

·         Công suất: 90W

·         Tốc độ: 0-15.000 osc/min

·         Điện áp hoạt động: 9.6V

·         Nhiệt độ tiệt trùng: 155°C

·         Độ ồn: ≤70dB

·         Pin Ni-Mh 2400 mAh

CƯA XƯƠNG ỨC (PHẪU THUẬT LỒNG NGỰC)

 

·         Công suất: 90W

·         Tốc độ: 0-15.000 osc/min

·         Điện áp hoạt động: 14.4V

·         Nhiệt độ tiệt trùng: 135°C

·         Độ ồn: ≤70dB

·         Pin Ni-Mh 1800 mAh

CƯA XƯƠNG ỨC (PHẪU THUẬT LỒNG NGỰC)

Cho phép tiệt trùng ở nhiệt độ 155°C

 

·         Công suất: 110W

·         Tốc độ: 0-15.000 osc/min

·         Điện áp hoạt động: 14.4V

·         Nhiệt độ tiệt trùng: 155°C

·         Độ ồn: ≤70dB

·         Pin Ni-Mh 2000 mAh

 

 

TAY KHOAN ĐA CHỨC NĂNG MODEL 2000

 

Thông số kỹ thuật:

• Tay khoan đa chức năng cho phép gắn các đầu phụ tùng cho các chức năng khác nhau

• Khối lượng: ­1000 Gr

• Tốc độ: 0-15000 rpm

• Điện áp hoạt động: 14.4 V

• Dung lượng Pin Ni-Mh 1800 mAh

• Kiểu gắn đầu phụ tùng: Kiểu lồng vào nhau

ĐẦU CƯA LẮC (NGANG)

Tốc độ:: 0-15000 Osc/min

Nhiệt độ tiệt trùng: 135°C

Noise: ≤75 dB

ĐẦU KHOAN XƯƠNG

Tốc độ: 0-1000 rpm

Mô-men xoắn: 2.9 Nm

Nhiệt độ tiệt trùng: 135°C

Độ ồn: ≤40 dB

ĐẦU KHOAN XƯƠNG AO

Tốc độ: 0-1000 rpm

Mô-men xoắn: 2.9 Nm

Nhiệt độ tiệt trùng: 135°C

Độ ồn: ≤40 dB

ĐẦU KHOAN XƯƠNG NỘI TỦY

Tốc độ: 0-630 rpm

Mô-men xoắn: 3.3 Nm

Nhiệt độ tiệt trùng: 135°C

Độ ồn: ≤40 dB

ĐẦU KHOAN NỘI TỦY, CHỨC NĂNG KÉP

Tốc độ: 0-630 rpm

Mô-men xoắn: 3.3 Nm

Nhiệt độ tiệt trùng: 135°C

Độ ồn: ≤40 dB

ĐẦU KHOAN NỘI TỦY, CHỨC NĂNG KÉP

Tốc độ: 0-630 rpm

Mô-men xoắn: 3.3 Nm

Nhiệt độ tiệt trùng: 135°C

Độ ồn: ≤40 dB

ĐẦU KHOAN XƯỢNG HỘP SỌ

Tốc độ: 0-1000 rpm

Mô-men xoắn: 2.9 Nm

Nhiệt độ tiệt trùng: 135°C

Độ ồn: ≤40 dB

ĐẦU CƯA MỞ HỘP SỌ

Tốc độ: 0-40000 rpm

Nhiệt độ tiệt trùng: 135°C

Độ ồn: ≤40 dB

ĐẦU CƯA XƯƠNG ỨC (TYPE 1)

Tốc độ: : 0-15000 Osc/min

Nhiệt độ tiệt trùng: 135°C

Độ ồn: ≤70 dB

ĐẦU CƯA XƯƠNG ỨC (TYPE 2)

Tốc độ:: 0-15000

osc/min

Nhiệt độ tiệt trùng: 135°C

Độ ồn: ≤70 dB

ĐẦU KHOAN DOA Ổ CỐI

Tốc độ: 0-280 rpm

Mô-men xoắn: 7.8 Nm

Nhiệt độ tiệt trùng: 135°C

Độ ồn: ≤40 dB

ĐẦU KHOAN DOA Ổ CỐI, CHỨC NĂNG KÉP

Tốc độ: 0-280 rpm

Mô-men xoắn: 7.8 Nm

Nhiệt độ tiệt trùng: 135°C

Độ ồn: ≤40 dB

ĐẦU KHOAN XƯỢNG DOA Ổ CỐI, CHỨC NĂNG KÉP

Tốc độ: 0-280 rpm

Mô-men xoắn: 7.8 Nm

Nhiệt độ tiệt trùng: 135°C

Độ ồn: ≤40 dB

ĐẦU CƯA DAO ĐỘNG DỌC (TỊNH TIẾN)

Tốc độ:: 0-15000 Osc/min

Nhiệt độ tiệt trùng: 135°C

Độ ồn: ≤70 dB

ĐẦU BẮT VÍT

Mô-men xoắn: 4Nm/1.5Nm

Nhiệt độ tiệt trùng: 135°C

Độ ồn: ≤40 dB

ĐẦU BẮT VÍT

Mô-men xoắn: 4Nm/1.5Nm

Nhiệt độ tiệt trùng: 135°C

Độ ồn: ≤40 dB

ĐẦU CƯA TPLO
Tốc độ:: 0-15000 Osc/min
Nhiệt độ tiệt trùng: 135°C
Noise:  70 dB

 

TAY KHOAN ĐA CHỨC NĂNG MODEL 4200

 

Thông số kỹ thuật:

• Tay khoan đa chức năng cho phép gắn các đầu phụ tùng cho các phẫu thuật khác nhau

• Khối lượng: ­1000 Gr

• Tốc độ: 0-15000 rpm

• Điện áp hoạt động: 14.4 V

• Dung lượng Pin Ni-Mh 2000 mAh

• Kiểu gắn đầu phụ tùng: Kiểu lồng vào nhau

ĐẦU CƯA LẮC (NGANG)

Tốc độ: 15000 Osc/min

ĐẦU KHOAN NỘI TỦY, CHỨC NĂNG KÉP

Công suất: 90W

Tốc độ: 0 – 630 rpm

Mô-men xoắn: 3.6 Nm

Nhiệt độ tiệt trùng: 155°C

Độ ồn: ≤40 dB

ĐẦU KHOAN

Công suất: 110W

Tốc độ: 0-1100 rpm

Mô-men xoắn: 3.2 Nm

Nhiệt độ tiệt trùng: 155°C

Độ ồn: ≤40 dB

ĐẦU KHOAN NỘI TỦY

Công suất: 90W

Tốc độ: 0-630 rpm

Mô-men xoắn: 3.6 Nm

Nhiệt độ tiệt trùng: 155°C

Độ ồn: ≤40 dB

ĐẦU KHOAN XƯỢNG DOA Ổ CỐI, CHỨC NĂNG KÉP

Công suất: 85w

Tốc độ: 0-280 rpm

Mô-men xoắn: 7.8 Nm

Nhiệt độ tiệt trùng: 155°C

Độ ồn: ≤40 dB

ĐẦU KHOAN XƯỢNG DOA Ổ CỐI, CHỨC NĂNG KÉP

Công suất: 85w

Tốc độ: 0-280 rpm

Mô-men xoắn: 7.8 Nm

Nhiệt độ tiệt trùng: 155°C

Độ ồn: ≤40 dB

TAY KHOAN ĐA CHỨC NĂNG MODEL 6000

 

Thông số kỹ thuật:

• Tay khoan đa chức năng cho phép gắn các đầu phụ tùng cho các phẫu thuật khác nhau

• Khối lượng: ­1000 Gr

• Tốc độ: 0-15.000 rpm

• Điện áp hoạt động: 9.6 V

• Dung lượng Pin Ni-Mh 2400 mAh

• Kiểu gắn đầu phụ tùng: Kiểu lồng vào nhau

ĐẦU CƯA LẮC (NGANG)

Tốc độ:: 0-15000 osc/min

Nhiệt độ tiệt trùng: 155°C

Độ ồn: ≤75 dB

ĐẦU KHOAN NỘI TỦY

Công suất: 90W

Tốc độ: 0-630 rpm

Mô-men xoắn : 3.6 Nm

Nhiệt độ tiệt trùng: 155°C

Độ ồn: ≤40 dB

ĐẦU KHOAN NỘI TỦY, CHỨC NĂNG KÉP

Tốc độ: 0-630 rpm

Mô-men xoắn: 3.6 Nm

Nhiệt độ tiệt trùng: 155°C

Độ ồn: ≤40 dB

ĐẦU KHOAN XƯỢNG DOA Ổ CỐI, CHỨC NĂNG KÉP

Công suất: 90W

Tốc độ: 0-300 rpm

Mô-men xoắn: 7.8 Nm

Nhiệt độ tiệt trùng: 155°C

Độ ồn: ≤40 dB

TAY CẦM ĐA NĂNG MODEL 8000

 

Thông số kỹ thuật:

• Tay khoan đa chức năng cho phép gắn các đầu phụ tùng cho các phẫu thuật khác nhau

• Khối lượng: ­1000 Gr

• Tốc độ: 0-15.000 rpm

• Điện áp hoạt động: 7.2 V

• Dung lượng Pin Ni-Mh 1000 mAh

• Kiểu gắn đầu phụ tùng: Kiểu lồng vào nhau

ĐẦU CƯA LẮC (NGANG)

Tốc độ: : 0-15000 osc/min

Nhiệt độ tiệt trùng: 135°C

Độ ồn: ≤45 dB

ĐẦU KHOAN XƯƠNG

Tốc độ: 0-960 rpm

Mô-men xoắn: 0.9 Nm

Nhiệt độ tiệt trùng: 135°C

Noise:_40 dB

ĐẦU KHOAN XƯỢNG AO

Tốc độ:: 0-960 osc/min

Nhiệt độ tiệt trùng: 135°C

Độ ồn: ≤40 dB

ĐẦU KHOAN XƯƠNG NỘI TỦY

Tốc độ: 0-460 rpm

Mô-men xoắn: 1 Nm

Nhiệt độ tiệt trùng: 135°C

Độ ồn: ≤40 dB

ĐẦU CƯA DAO ĐỘNG DỌC (TỊNH TIẾN)

Tốc độ: 0-15000 rpm

Nhiệt độ tiệt trùng: 135°C

Độ ồn: ≤45 dB

ĐẦU KHOAN K-WIRE

Công suất: 30W

Tốc độ: 0-460 rpm

Mô-men xoắn:1 Nm

Nhiệt độ tiệt trùng: 135°C

Độ ồn: ≤40 dB

 

Pin cho Model 1000, 2000
Điện áp: 14.4 V
Dung lượng: Ni-Mh 1800 mAh
Pin cho Model 8000,
8200
Điện áp: 7.2 V
Dung lượng: Ni-Mh 1000 mAh
Pin cho Model 4000, 4200
Điện áp: 14.4 V
Ni-Mh 1800 mAh
Pin cho Model 1400
Điện áp:9.6 V
Ni-Mh 1600 mAh
Pin cho Model 6000, 6200
Điện áp:9.6 V
Ni-Mh 2400 mAh
Pin cho Model 4300
Điện áp:9.6 V
Ni-Mh 2400 mAh
Vỏ bảo vệ tiệt trùng cho Pin BJ43001

(Của Model 4300)

Sạc pin Model 1000,
2000, 4000
Sạc pin Model 1400
Sạc pin Model 6000,
6200
Sạc pin Model
4300
Sạc pin Model 8000,
8200
Vòng bảo vệ pin model 1000, 8000
Vòng bảo vệ pin model 4000
Vòng bảo vệ pin model 1400
Vòng bảo vệ pin model 6000
Vòng bảo vệ pin model 4300
Vặn mũi khoan/lưỡi cưa 1000, 1400, 2000, 4000, 4200, 4300, 6000, 6200
Vặn mũi khoan/lưỡi cưa 8000
Thân nối dài cho khoan ổ cối dòng B

Dùng cho model BJ1407B

Thân nối dài hơn cho khoan ổ cối dòng B

Dùng cho model BJ1407B

VỚI ĐẦY ĐỦ CÁC THƯƠNG HIỆU TRÊN THẾ GIỚI NHƯ: ALFATEC, DESOUTTER, AESCULAP, NOUVAG, IMEDICOM, SURTEX, PRODEX, RIMEC, STRYKER, DEPUY SYNTHES, ZIMMER, NSK, EXACTECH, SCILL, BOJIN, AUSTOS, STAR, CARE, MEDICMICRO, ADEOR, AYGUN, ALLOTECH, ERMIS VÀ NHIỀU HÃNG KHÁC.

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC CHÍNH SÁCH GIÁ TỐT NHẤT.

 

 

 

 

 

About the Author

You may also like these