BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT CỘT SỐNG, SPINAL INSTRUMENTS SET

BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT CỘT SỐNG, SPINAL INSTRUMENTS SET
BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT CỘT SỐNG, SPINAL INSTRUMENTS SET
BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT CỘT SỐNG, SPINAL INSTRUMENTS SET
BANH TỰ GIỮ ADSON-BABY, CÓ KHỚP, RĂNG 3X4, DÀI 165MM
BANH 2 ĐẦU COLLIN, BỘ 2 CÁI, CỠ 21 x 14 MM / 17 x 14 MM, 28 x 16 MM / 32 x 16 MM, DÀI 150 MM
KẸP KHÔNG CHẤN THƯƠNG COOLEY, ĐẦU 2MM, DÀI 196MM
KẸP MÔ WAUGH, RĂNG 1X2, DÀI 180MM
KẸP PHẪU TÍCH KHÔNG CHẤN THƯƠNG DE BAKEY, ĐẦU 2MM, DÀI 150MM
KẸP MÔ, MẪU CHUẨN, RĂNG 1X2, DÀI 145MM
MÓC CARRNS DURA, DÀI 130MM
KÉO METZENBAUM, CÁN VÀNG, CONG, DÀI 180MM
KÉO METZENBAUM, CÁN VÀNG, THẲNG, DÀI 180MM
KÉO METZENBAUM, CÁN VÀNG, THẲNG, DÀI 230MM
GU GẶM XƯƠNG ECHLIN, TRƯỢT GÓC, TÁC ĐỘNG KÉP, KÍCH THƯỚC HÀM 3X10MM, DÀU 230MM
GU GẶM XƯƠNG RÖTTGEN- RUSKIN, DÀI 240MM
KÌM BẤM XƯƠNG LISTON, CONG, DÀI 280MM
DỤNG CỤ PHẪU TÍCH PENFIELD, DÀI 205MM
DỤNG CỤ BÓC TÁCH, ĐẦU TÙ, CỠ 3.3MM, DÀI 180MM
KÌM GẶM XƯƠNG KERRISON, CỠ HÀM 1X8MM, DÀI 180MM
KÌM GẶP XƯƠNG KERRISON, CỠ HÀM 3X10MM, DÀI 180MM
KÌM GẶM XƯƠNG KERRISON, CỠ HÀM 4X12MM, DÀI 180MM
NẠO XƯƠNG COTTLE, ĐỘ RỘNG LƯỠI 8MM, DÀI 195MM
ỐNG HÚT FERGUSSON, VỚI TAY MÁY HÚT ĐÓNG CẮT VÀ QUE THĂM, ĐƯỜNG KÍNH 4MM, DÀI 210MM
ỐNG HÚT FERGUSSON, VỚI TAY MÁY HÚT ĐÓNG CẮT VÀ QUE THĂM, ĐƯỜNG KÍNH 2MM, DÀI 210MM
ĐỤC XƯƠNG LEXER, THẲNG, CỠ 15MM, DÀI 220MM
GẶM XƯƠNG CASPAR, THẲNG, RỘNG 3MM, DÀI 155MM
GẶM XƯƠNG CASPAR, GÓC CẮT LÊN 150 °, RỘNG 3MM, DÀI 155MM
GẶM XƯƠNG CASPAR, GÓC CẮT XUỐNG 150 °, RỘNG 3MM, DÀI 155MM
KẸP MÔ TOENNIS, GẬP GÓC 45 °, CHIỀU DÀI LÀM VIỆC 100MM, CÓ RĂNG CƯA, CÓ CỐT, ĐỘ RỘNG 10MM, DÀI 200MM
NẠO XƯƠNG KILIAN, ĐẦU NHỌN/TÙ, DÀI 185MM
BANH CASPAR, CHIỀU DÀI LÀM VIỆC 90MM, ĐẦU TÙ, RỘNG 6MM, DÀI 240MM
KÌM MANG KIM DE BAKEY, CÁN VÀNG, CHO CHỈ 4/0-6/0, DÀI 180MM
NẠO XƯƠNG DAUBENSPECK, CỠ 4.4MM, DÀI 200MM
KẸP BÔNG BĂNG FOERSTER-BALLENGER, HÀM RĂNG CƯA, THẲNG, DÀI 245MM
BANH TỰ GIỮ MOLLISON, ĐẦU NHỌN, DÀI 155MM
BANH TỰ GIỮ CASPAR, CHỈ BAO GỒM THÂN VÀ TUA VÍT, CỠ 125MM, DÀI 165MM
LƯỠI BANH CASPAR, 2 NGẠNH, ĐẦU TÙ, SÂU 42MM, RỘNG 22MM
LƯỠI BANH CASPAR, 2 NGẠNH, ĐẦU TÙ, SÂU 50MM, RỘNG 22MM
LƯỠI BANH CASPAR, 2 NGẠNH, ĐẦU TÙ, SÂU 60MM, RỘNG 22MM
LƯỠI BANH CASPAR, 3 NGẠNH, ĐẦU TÙ, SÂU 52MM, RỘNG 27MM
LƯỠI BANH CASPAR, 2 NGẠNH, ĐẦU TÙ, SÂU 62MM, RỘNG 37MM
BANH TỰ GIỮ CASPAR, BAO GỒM 2 BẢN LỀ, CÁNH BƯỚM BẮT VÍT NGHIÊNG ĐƯỢC
DỤNG CỤ ĐẶT LƯỠI BANH CHO HỆ THỐNG BANH CASPAR
LƯỠI BANH, 4 NGẠNH, CÓ ĐỤC LỖ, ĐẦU TÙ, SÂU 45MM, RỘNG 19MM, TITANIUM
LƯỠI BANH, 4 NGẠNH, CÓ ĐỤC LỖ, ĐẦU TÙ, SÂU 50MM, RỘNG 19MM, TITANIUM
LƯỠI BANH, 4 NGẠNH, CÓ ĐỤC LỖ, ĐẦU TÙ, SÂU 55MM, RỘNG 19MM, TITANIUM
LƯỠI BANH, 4 NGẠNH, CÓ ĐỤC LỖ, ĐẦU TÙ, SÂU 60MM, RỘNG 19MM, TITANIUM
LƯỠI BANH, 5 NGẠNH, CÓ ĐỤC LỖ, ĐẦU TÙ, SÂU 65MM, RỘNG 24MM, TITANIUM
HỆ THỐNG BANH CASPAR MỞ RỘNG BÊN TRÁI
NẠO XƯƠNG, THẲNG, CHIỀU DÀI LÀM VIỆC 80MM, CỠ FIG 0, DÀI 215MM
NẠO XƯƠNG, THẲNG, CHIỀU DÀI LÀM VIỆC 80MM, CỠ FIG 0000, DÀI 215MM
NẠO XƯƠNG, MẶT LƯNG, THẲNG, CHIỀU DÀI LÀM VIỆC 80MM, CỠ FIG 0, DÀI 215MM
HỘP ĐỰNG DỤNG CỤ, TIÊU CHUẨN, CỠ ĐẦY ĐỦ, ĐÁY KHÔNG ĐỤC LỖ, 580X280X135 MM
KHAY ĐỤC LỖ, CÓ CHÂN, 484X252X80MM

VỚI ĐẦY ĐỦ CÁC THƯƠNG HIỆU TRÊN THẾ GIỚI NHƯ: SOPRO-COMEG, RICHARD WOLF, OLYMPUS, RUDOLF MEDICAL, KARL STORZ, KLS MARTIN, NOPA, ELCON, GEISTER, LAWTON, HNM MEDICAL, MEDICON, SYMMETRY SURGICAL, FE.MA, DTR MEDICAL, SURTEX,  TOUCH SURGERY, H&H, INAMI, TAKAGI, SKLAR, ERMIS, AESCULAP, HOLTEX, DELTRONIX, FAULHABER PINZETTEN, WEM, MORIA, J&J INSTRUMENTS, OCULO PLASTIK, AUSTOS VÀ NHIỀU HÃNG KHÁC.

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC CHÍNH SÁCH GIÁ TỐT NHẤT.

 

 

 

 

 

 

About the Author

You may also like these