BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT SỌ NÃO, CRANIOTOMY SURGICAL INSTRUMENTS SET

BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT SỌ NÃO, CRANIOTOMY SURGICAL INSTRUMENTS SET
BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT SỌ NÃO, CRANIOTOMY SURGICAL INSTRUMENTS SET
BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT SỌ NÃO, CRANIOTOMY SURGICAL INSTRUMENTS SET
CAN DAO MỔ SỐ 4, CHO LƯỠI 18-36, DÀI 135MM
CÁN DAO MỔ SỐ 3 CHO LƯỠI 10-15, 40, 42, DÀI 125MM
NẠO XƯƠNG KILIAN, 2 ĐẦU NHỌN/TÙ, DÀI 185MM
DỤNG CỤ PHẪU TÍCH MAC DONALD, 2 ĐẦU TÙ, CỠ 5MM, DÀI 190MM
DỤNG CỤ NÂNG SEBILEAU, CỠ 5MM, DÀI 175MM
NẠO XƯƠNG CASPAR, CỠ 6.2MM, DÀI 180MM
NẠO XƯƠNG LANGENBECK, THẲNG, CỠ 16MM, DÀI 190MM
BANH BRAIN, 2 ĐẦU, UỐN ĐƯỢC, CÓ RĂNG CƯA (CHÉO), RỘNG 9MM, DÀI 200MM
BANH BRAIN, 2 ĐẦU, UỐN ĐƯỢC, CÓ RĂNG CƯA (CHÉO), RỘNG 12MM, DÀI 200MM
BANH DẺO UỐN ĐƯỢC, RỘNG 25MM, DÀI 250MM
KẸP MẠCH MÁU HALSTED-MOSQUITO, CONG, DÀI 125MM
NẠO XƯƠNG COTTLE, CỠ 8MM, DÀI 195MM
THÌA NẠO XƯƠNG VOLKMANN, CỠ 4.4MM, DÀI 170MM
THÌA NẠO XƯƠNG CASPAR, CỠ 4.4MM, DÀI 220MM
KẸP MÔ CÓ RĂNG 1X2, MẪU CHUẨN, DÀI 200MM
KẸP MÔ CÓ RĂNG 1X2, MẪU VỪA, DÀI 200MM
KẸP MÔ WAUGH, CÓ RĂNG 1X2, DÀI 250MM
KẸP PHẪU TÍCH CUSHING, DÀI 250MM
KẸP PHẪU TÍCH CUSHING, DÀI 180MM
BANH 2 ĐẦU FARABEUF, BỘ GỒM 2 CÁI: 23 x 16 MM / 20 x 16 MM, 24 x 16 MM / 28 x 16 MM, DÀI 150MM
KÌM GẶM XƯƠNG ECHLIN, TRƯỢT GÓC, TÁC ĐỘNG KÉP, CỠ HÀM: 3X10MM, DÀI 230MM
KÌM GẶM XƯƠNG STILLE, TRƯỢT GÓC, TÁC ĐỘNG KÉP, DÀI 235MM
KÌM GẶM XƯƠNG CASPAR, THẲNG, CÓ RĂNG CƯA, CỠ HÀM: 3X12MM, DÀI 140MM
KÌM GẶM XƯƠNG, THẲNG, CỠ HÀM 2MM, DÀI 165MM
ỐNG HÚT FEGUSSON, VỚI NGÓN TAY CẦM ĐÓNG CẮT VÀ KIM THĂM DÒ, CONG, ĐƯỜNG KÍNH 4MM, DÀI 210MM
ỐNG HÚT FEGUSSON, VỚI NGÓN TAY CẦM ĐÓNG CẮT VÀ KIM THĂM DÒ, CONG, ĐƯỜNG KÍNH 2.5MM, DÀI 210MM
ỐNG HÚT FEGUSSON, VỚI NGÓN TAY CẦM ĐÓNG CẮT VÀ KIM THĂM DÒ, CONG, ĐƯỜNG KÍNH 1.5MM, DÀI 210MM
ỐNG HÚT LAMPERT, VỚI NGÓN TAY CẦM ĐÓNG CẮT VÀ KIM THĂM DÒ, ĐƯỜNG KÍNH 3MM, DÀI 200MM
TRỤ KHOAN QUAY TAY HUDSON
MŨI KHOAN VỈA HUDSON, ĐƯỜNG KÍNH 16MM
MŨI KHOAN PHẲNG HUDSON, ĐƯỜNG KÍNH 14MM
MŨI KHOAN, ĐƯỜNG KÍNH 2MM
KẸP MÔ TOENNIS, GẬP GÓC 45°, CHIỀU DÀI LÀM VIỆC 100MM, TỔNG DÀI 200MM, CÓ CHỐT KHÓA, CỠ HÀM 10MM
BANH MỞ CỘT SỐNG TỰ GIỮ ANDERSON-ADSON, NGẠNH NHỌN 4X4, CÓ CHỐT KHÓA, DÀI 190MM
BANH MỞ CỘT SỐNG TỰ GIỮ ADSON, NGẠNH NHỌN 4X3, DÀI 265MM
KẸP SĂNG BACKHAUS, DÀI 110MM
KẸP PHẪU TÍCH GERALD, CONG, CÓ RĂNG CƯA (CHÉO), DÀI 175MM
KẸP PHẪU TÍCH GERALD, THẲNG, DÀI 175MM
BANH TỰ GIỮ WULLSTEIN, ĐẦU NHỌN, GẬP GÓC, 3X3, DÀI 130MM
KẸP GẮP MÔ YASARGIL, ĐẦU HÀM TRÒN, HÀM XÚC, ĐƯỜNG KÍNH 3MM, DÀI 220MM
MÓC DÂY THẦN KINH KRAYENBÜHL, ĐẦU TÙ, GẬP GÓC 90°, TAY CẦM TRÒN, DÀI 185MM
BANH DÂY THẦN KINH ADSON, GẬP GÓC 90°, ĐẦU NHỌN, DÀI 190MM
KÉO CẮT CHỈ, CÁN VÀNG, THẲNG, ĐẦU NHỌN/NHỌN, DÀI 110MM
KÉO CẮT CHỈ, CÁN VÀNG,LƯỠI CÓ NẾP SÓNG, THẲNG, ĐẦU NHỌN/NHỌN, DÀI 110MM
KÉO METZENBAUM, CÁN VÀNG, CONG, DÀI 180MM
KÉO NELSON-METZENBAUM, CÁN VÀNG, CONG, DÀI 260MM
KÉO VI PHẪU YASARGIL, THẲNG, NHỌN/NHỌN, CHIỀU DÀI LÀM VIỆC 80MM, MỘT LƯỠI CÓ RĂNG CƯA, CHIỀU DÀI 200MM
BỘ CHUYỂN HÚT CUSHING-CAIRNS, THẲNG, DÀI 110MM, CHIỀU DÀI LÀM VIỆC 95MM, ĐƯỜNG KÍNH 2.6MM, ĐẦU TÙ, CÓ CHIA THANG
MÓC DÂY THẦN KINH KRAYENBÜHL, ĐẦU TÙ, GẬP GÓC 90°, TAY CẦM TRÒN, DÀI 185MM
KÉO VI PHẪU YASARGIL, THẲNG, NHỌN/NHỌN, CHIỀU DÀI LÀM VIỆC 100MM, MỘT LƯỠI CÓ RĂNG CƯA, CHIỀU DÀI 225MM
KÌM MANG KIM DE BAKEY, CÁN VÀNG, CHO CHỈ TỪ 4/0 – 6/0, DÀI 150MM
KÌM MANG KIM CRILE-WOOD, CÁN VÀNG, CHO CHỈ 4/0 – 6/0, DÀI 200MM
KÌM MANG KIM DE BAKEY, CÁN VÀNG, CHO CHỈ TỪ 4/0 – 6/0, DÀI 180MM
KÌM MANG KIM HEGAR MAYO DUROGRIP, CÁN VÀNG, CHO CHỈ TỪ 3/0, DÀI 205MM
KẸP BÔNG BĂNG FÖRSTER- BALLENGER, THẲNG, DÀI 180MM
KẸP BÔNG BĂNG FÖRSTER- BALLENGER, HÀM CÓ RĂNG CƯA, THẲNG, DÀI 245MM
DỤNG CỤ PHẪU TÍCH CASPAR, CONG, ĐẦU 1MM, DÀI 200MM
BÁT TRÒN, 0.4L, KÍCH THƯỚC 11,1 x 7,2 x 5,6 CM
BÁT TRÒN, 1L, KÍCH THƯỚC 15,1 x 10,0 x 7,3 CM
KẸP GẮN BÀN MỔ, VỚI BI VÀ KHỚP NỐI
ĐẦU KHỚP NỐI CHO AE-FF270R – BANH HỘP SỌ
THANH GIỮ NỒI DÀI GẮN CHO ĐẦU KHỚP NỐI AE-FF282R
BANH HỘP SỌ YASARGIL LEYLA, CHỈ BAO GỒM PHẦN CÁNH TAY UỐN ĐƯỢC
KẸP HỘP SỌ, HỖ TRỢ BANH HỘP SỌ AE-FF270R
LƯỠI BANH HỘP SỌ, GẮN TRÊN AE-FF274R, UỐN ĐƯỢC, KÍCH THƯỚC LƯỠI: 8X100MM, DÀI 155MM
LƯỠI BANH HỘP SỌ, GẮN TRÊN AE-FF274R, UỐN ĐƯỢC, KÍCH THƯỚC LƯỠI: 11X100MM, DÀI 155MM
LƯỠI BANH HỘP SỌ, GẮN TRÊN AE-FF274R, UỐN ĐƯỢC, KÍCH THƯỚC LƯỠI: 14X100MM, DÀI 155MM
LƯỠI BANH HỘP SỌ, GẮN TRÊN AE-FF274R, UỐN ĐƯỢC, KÍCH THƯỚC LƯỠI: 17X100MM, DÀI 155MM
ỐNG HÚT DANDY, THẲNG, DÀI 110MM, CHIỀU DÀI LÀM VIỆC 95MM, ĐƯỜNG KÍNH 2MM, ĐẦU TÙ, CÓ CHIA THANG KHOẢNG CÁCH
ĐỤC XƯƠNG LEXER, THẲNG, CỠ LƯỠI 10MM, DÀI 220MM
ĐỤC XƯƠNG LEXER, THẲNG, CỠ LƯỠI 7MM, DÀI 220MM
BÚA, ĐƯỜNG KÍNH ĐẦU 25MM, ĐỘ NẶNG ĐẦU 155G, TỔNG KHỐI LƯỢNG 218G, CHIỀU DÀI 190MM
KÌM ĐỘT XƯƠNG KERRISON, CÓ THỂ THÁO RỜI, GÓC CẮT LÊN 130°, CỠ LƯỠI 3X10MM, VỚI CHỐT ĐẨY, DÀI 180MM
KÌM ĐỘT XƯƠNG KERRISON, CÓ THỂ THÁO RỜI, GÓC CẮT LÊN 130°, CỠ LƯỠI 4X12MM, VỚI CHỐT ĐẨY, DÀI 180MM
KÌM ĐỘT XƯƠNG KERRISON, CÓ THỂ THÁO RỜI, GÓC CẮT LÊN 130°, CỠ LƯỠI 5X12MM, VỚI CHỐT ĐẨY, DÀI 180MM
BANH HỘP SỌ, 2 ĐẦU, UỐN ĐƯỢC, PHẲNG, CỠ ĐẦU 7/9MM, DÀI 180MM
BANH HỘP SỌ, 2 ĐẦU, UỐN ĐƯỢC, PHẲNG, CỠ ĐẦU 11/13MM, DÀI 180MM
HỘP ĐỰNG DỤNG CỤ, TIÊU CHUẨN, CỠ ĐẦY ĐỦ, ĐÁY KHÔNG ĐỤC LỖ, 580X280X135 MM
KHAY ĐỤC LỖ, CÓ CHÂN, 484X252X80MM

VỚI ĐẦY ĐỦ CÁC THƯƠNG HIỆU TRÊN THẾ GIỚI NHƯ: SOPRO-COMEG, RICHARD WOLF, OLYMPUS, RUDOLF MEDICAL, KARL STORZ, KLS MARTIN, NOPA, ELCON, GEISTER, LAWTON, HNM MEDICAL, MEDICON, SYMMETRY SURGICAL, FE.MA, DTR MEDICAL, SURTEX,  TOUCH SURGERY, H&H, INAMI, TAKAGI, SKLAR, ERMIS, AESCULAP, HOLTEX, DELTRONIX, FAULHABER PINZETTEN, WEM, MORIA, J&J INSTRUMENTS, OCULO PLASTIK, AUSTOS VÀ NHIỀU HÃNG KHÁC.

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC CHÍNH SÁCH GIÁ TỐT NHẤT.

 

 

 

 

 

 

 

About the Author

You may also like these