BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT GAN MẬT, GALLBLADDER & LIVER SURGICAL INSTRUMENTS SET

BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT GAN MẬT, GALLBLADDER & LIVER SURGICAL INSTRUMENTS SET
BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT GAN MẬT, GALLBLADDER & LIVER SURGICAL INSTRUMENTS SET
BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT GAN MẬT, GALLBLADDER & LIVER SURGICAL INSTRUMENTS SET
KÉO MAYO-LEXER, THẲNG, LƯỠI TUNGSTEN CARBIDE, DÀI 160MM
KÉO MAYO-LEXER, CONG, LƯỠI TUNGSTEN CARBIDE, DÀI 166MM
KÉO METZENBAUM, CONG, LƯỠI TUNGSTEN CARBIDE, DÀI 180MM
KÉO METZENBAUM, CONG, LƯỠI TUNGSTEN CARBIDE, DÀI 230MM
KẸP MÔ CÓ MẤU 1X2, MẪU CHUẨN, DÀI 145MM
KẸP MÔ POTTS-SMITH, CỠ 0.4MM, DÀI 210MM
KẸP PHẪU TÍCH KHÔNG CHẤN THƯƠNG, CỠ 2MM, DÀI 240MM
KẸP MẠCH MÁU COLLER, CONG, DÀI 165MM
KẸP MẠCH MÁU HALSTED-MOSQUITO, CONG, DÀI 125MM
KẸP MẠCH MÁU HEISS, HƠI CONG, DÀI 200MM
KẸP GẮP MÔ, RUỘT VÀ PHỔI BABCOCK, DÀI 200MM
KẸP GẮP BÔNG BĂNG VÀ NỘI TẠNG COLLIN, DÀI 170MM
KẸP PHẪU TÍCH MIXTER, CONG, DÀI 230MM
KẸP TỬ CUNG MUSEUX, CÓ RĂNG 2X2, CONG, DÀI 240MM
BANH 2 ĐẦU FARABEUF, BỘ GỒM 2 CÁI: 23 x 16 MM / 20 x 16 MM, 24 x 16 MM / 28 x 16, DÀI 150MM
KẸP SĂNG BACKHAUS, DÀI 135MM
KÌM MANG KIM HEGAR-MAYO, HÀM TUNGSTEN CARBIDE, DÙNG CHO CHỈ TỪ 3/0 TRỞ LÊN, DÀI 180MM
KÌM MANG KIM CRILE-WOOD, HÀM TUNGSTEN CARBIDE, DÙNG CHO CHỈ TỪ 4/0 – 6/0. DÀI 180MM
KÌM MANG KIM DE BAKEY, DÙNG CHO CHỈ TỪ 4/0 – 6/0, DÀI 230MM
BANH Ổ BỤNG RICARD, BỘ ĐẦY ĐỦ
BANH ÂM ĐẠO DOYEN, CỠ 120X60MM, DÀI 240MM
QUE ĐÈ RUỘT RIBBON, UỐN ĐƯỢC, CỠ 40MM, DÀI 330MM
KẸP BÔNG BĂNG MAIER, THẲNG, VỚI CHỐT KHÓA, DÀI 265MM
KHAY QUẢ THẬN, CỠ 250MM
CỐC ĐO THỂ TÍCH, CÓ CHIA PHÂN THANG, CÓ CHÂN, THỂ TÍCH 0.1L
KẸP MẠCH MÁU LERICHE, CONG, DÀI 150MM
TAY KÉO DÂY CƯA GIGLI
DÂY CƯA GIGLI, DÀI 500MM
KẸP MẠCH MÁU KHÔNG CHẤN THƯƠNG DE BAKEY, HÀM DÀI 95MM, TỔNG DÀI 250MM
KẸP MẠCH MÁU KHÔNG CHẤN THƯƠNG DE BAKEY, HÀM DÀI 65MM, GẬP GÓC 60°, DÀI 180MM
KẸP MẠCH MÁU KHÔNG CHẤN THƯƠNG DE BAKEY, HÀM DÀI 70MM, GẬP GÓC 70°, DÀI 240MM
KẸP TĨNH MẠCH CHỦ CALNE, KHÔNG CHẤN THƯƠNG, CÓ KHÓA Ở ĐẦU MŨI KẸP CHỐNG TRƯỢT, DÀI 27CM
KẸP PHẪU TÍCH WANGENSTEEN, HÀM TUNGSTEN CARBIDE, DÀI 230MM
KẸP PHỔI FINOCHIETTO, DÀI 24CM
KẸP ỐNG MẬT VÀ NANG MIXTER, CONG, DÀI 230MM
KẸP PHẪU TÍCH KANTROWITZ, CONG, DÀI 200MM
KẸP MẠCH MÁU BABY-CRILE, CONG, DÀI 140MM
KẸP MẠCH MÁU KHÔNG CHẤN THƯƠNG DE BAKEY, ĐỘ RỘNG 48MM, DÀI 265MM
KẸP MẠCH MÁU KHÔNG CHẤN THƯƠNG COOLEY, GẬP GÓC 20°, ĐỘ RỘNG 17MM, DÀI 170MM
KẸP MẠCH MÁU JOHNS-HOPKINS HÀM BULLDOG, HÀM DÀI 12MM, TỔNG DÀI 38MM
KẸP MẠCH MÁU JOHNS-HOPKINS HÀM BULLDOG, HÀM DÀI 25MM, TỔNG DÀI 56MM
KẸP MẠCH MÁU JOHNS-HOPKINS HÀM BULLDOG, HÀM DÀI 52MM, TỔNG DÀI 91MM
KẸP MẠCH MÁU KHÔNG CHẤN THƯƠNG DE BAKEY, HÀM DÀI 130MM, TỔNG DÀI 315MM
CÁN DAO, CỠ 3L, CHO LƯỠI 10-15 VÀ 40, 42, DÀI 210MM
KÌM MANG KIM SAROT, HÀM TUNGSTEN CARBIDE, CHO CHỈ 4/0 – 6/0, DÀI 260MM
KẸP ỐNG MẬT LAHEY (SWEET), DÀI 200MM
KẸP ỐNG MẬT VÀ NỘI TẠNG MIIXTER, CONG, DÀI 230MM
KẸP GẮP SỎI MẬT BLAKE, CONG, DÀI 205MM
KẸP GẮP SỎI MẬT DESJARDINS, RẤT MẢNH, DÀI 240MM
BỘ NONG ÔNG MẬT BAKES GỒM 9 QUE NONG CÁC CỜ TỪ 3MM ĐẾN 11MM
MUỖNG MAYO LẤY SỎI ỐNG MẬT, MẠ BẠC, DÀI 305M
QUE NONG ỐNG MẬT OCHSNER, THÂN UỐN ĐƯỢC, ĐƯỜNG KÍNH ĐẦU 3.5MM, DÀI 400MM
QUE NONG ỐNG MẬT MOYNIHAN 2 ĐẦU, 1 ĐẦU CÓ MUỖNG LẤY SỎI MẬT, ĐƯỜNG KÍNH ĐẦU NONG 5MM, CHIỀU DÀI 365MM
GIÙI CHỌC OCHSNER, ĐÁNH BÓNG, DÙNG CHO ỐNG NONG 12FR, ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI 18FR, TỔNG CHIỀU DÀI 145MM
GIÙI CHỌC OCHSNER, ĐÁNH BÓNG, DÙNG CHO ỐNG NONG 16FR, ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI 22FR, TỔNG CHIỀU DÀI 145MM
GIÙI CHỌC OCHSNER, ĐÁNH BÓNG, DÙNG CHO ỐNG NONG 18FR, ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI 24FR, TỔNG CHIỀU DÀI 145MM
GIÙI CHỌC OCHSNER, ĐÁNH BÓNG, DÙNG CHO ỐNG NONG 20FR, ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI 27FR, TỔNG CHIỀU DÀI 145MM
KẸP MẠCH MÁY STOREY, HÀM RĂNG CƯA CHÉO NHAU, HƠI CONG, DÀI 225MM
KẸP MẠCH MÁY STOREY, HÀM RĂNG CƯA CHÉO NHAU, CONG MẠNH, DÀI 225MM
KẸP MẠCH MÁY STOREY, HÀM RĂNG CƯA CHÉO NHAU, GẬP GÓC BÊN PHẢI, DÀI 214MM
KẸP GẮP SỎI MẬT MAYO-BLAKE, THẲNG, DÀI 200MM
KẸP SỐNG MẬT GRAY, DÀI 220MM
MUỖNG LẤY SỎI MẬT DESJARDINS, DẺO, ĐƯỜNG KÍNH MUỖN 6MM, DÀI 300MM
MUỖNG LẤY SỎI MẬT DESJARDINS, DẺO, ĐƯỜNG KÍNH MUỖN 7MM, DÀI 300MM
MUỖNG LẤY SỎI MẬT DESJARDINS, DẺO, ĐƯỜNG KÍNH MUỖN 8MM, DÀI 300MM
MUỖNG LẤY SỎI MẬT DESJARDINS, DẺO, ĐƯỜNG KÍNH MUỖN 9MM, DÀI 300MM
HỘP ĐỰNG DỤNG CỤ, TIÊU CHUẨN, CỠ ĐẦY ĐỦ, ĐÁY KHÔNG ĐỤC LỖ, 580X280X135 MM
KHAY ĐỤC LỖ, CÓ CHÂN, 484X252X80MM

VỚI ĐẦY ĐỦ CÁC THƯƠNG HIỆU TRÊN THẾ GIỚI NHƯ: SOPRO-COMEG, RICHARD WOLF, OLYMPUS, RUDOLF MEDICAL, KARL STORZ, KLS MARTIN, NOPA, ELCON, GEISTER, LAWTON, HNM MEDICAL, MEDICON, SYMMETRY SURGICAL, FE.MA, DTR MEDICAL, SURTEX,  TOUCH SURGERY, H&H, INAMI, TAKAGI, SKLAR, ERMIS, AESCULAP, HOLTEX, DELTRONIX, FAULHABER PINZETTEN, WEM, MORIA, J&J INSTRUMENTS, OCULO PLASTIK, AUSTOS VÀ NHIỀU HÃNG KHÁC.

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC CHÍNH SÁCH GIÁ TỐT NHẤT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About the Author

You may also like these