BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT TUYẾN YÊN, PITUITARY INSTRUMENT SET

BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT TUYẾN YÊN, PITUITARY INSTRUMENT SET
BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT TUYẾN YÊN, PITUITARY INSTRUMENT SET
BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT TUYẾN YÊN, PITUITARY INSTRUMENT SET
ĐỤC XƯƠNG COTTLE 4MM, VỚI THANG CHIA ĐỘ SÂU, DÀI 180MM
BÚA, ĐƯỜNG KÍNH ĐẦU 30MM, ĐẦU NẶNG 200G, TỔNG KHỐI LƯỢNG 340G, CHIỀU DÀI 235MM
DỤNG CỤ PHẪU TÍCH PENFIELD, DÀI 205MM
NẠO XƯƠNG, CỠ 6MM, DÀI 165MM
NẠO XƯƠNG LANDOLT, DÀI 175MM
DỤNG CỤ NÂNG TÁCH XƯƠNG MASKING, 2 ĐẦU, DÀI 200MM
THÌA NẠO XƯƠNG DAUBENSPECK, CỠ 5.2MM, DÀI 200MM
KÌM ĐỘT XƯƠNG KERRISON, CÓ THỂ THÁO RỜI, GÓC CẮT 130° LÊN TRÊN, CỠ HÀM 2MM, DÀI 180MM
KÌM ĐỘT XƯƠNG KERRISON, CÓ THỂ THÁO RỜI, GÓC CẮT 130° XUỐNG DƯỚI, CỠ HÀM 2MM, DÀI 180MM
GU GẶM XƯƠNG CASPAR, THẲNG, HÀM RỘNG 4MM, DÀI 155MM
GU GẶM XƯƠNG YASARGIL, THẲNG, HÀM RỘNG 3.4MM, DÀI 190MM
KẸP MÔ CÓ RĂNG 1X2, DÀI 160MM
KẸP MÔ CÓ RĂNG 1X2, DÀI 180MM
KẸP PHẪU TÍCH ADSON, DÀI 120MM
KẸP PHẪU TÍCH GRÜNWALD, DÀI 200MM
ỐNG HÚT FEGUSSON, VỚI PHẦN TAY CẦM ĐÓNG CẮT DÒNG CHẢY VÀ QUE THĂM DÒ, CONG, ĐƯỜNG KÍNH 2.5MM, DÀI 210MM
CÁN DAO MỔ SỐ 3, CHO LƯỠI DAO 10-15, 40, 42, DÀI 225MM
CÁN DAO MỔ SỐ 3, CHO LƯỠI DAO 10-15, 40, 42, DÀI 210MM
ỐNG HÚT FEGUSSON, VỚI PHẦN TAY CẦM ĐÓNG CẮT DÒNG CHẢY VÀ QUE THĂM DÒ, CONG, ĐƯỜNG KÍNH 1.5MM, DÀI 210MM
ỐNG HÚT FEGUSSON, VỚI PHẦN TAY CẦM ĐÓNG CẮT DÒNG CHẢY VÀ QUE THĂM DÒ, CONG, ĐƯỜNG KÍNH 2.5MM, DÀI 210MM
KÉO PHẪU THUẬT, THẲNG, ĐẦU NHỌN/NHỌN, DÀI 145MM
KÉO PHẪU TÍCH MAYO, THẲNG, DÀI 140MM
KÉO PHẪU TÍCH METZEBAUM, CONG, DÀI 145MM
KÌM MANG KIM HEGAR-MAYO, CÁN VÀNG, CHO CỠ CHỈ LÊN ĐẾN 3/0, DÀI 150MM
KẸP MẠCH MÁU HALSTED-MOSQUITO, CONG, DÀI 125MM
KẸP SĂNG BACKHAUS, DÀI 110MM
BANH MỎ VỊT PAPAVERO-CASPAR, CỠ 80X11MM
BANH MỎ VỊT QUA XƯƠNG BƯỚM, CỠ 90X13MM
BANH MỎ VỊT CUSHING-LANDOLT, CỠ 70X15MM
THÌA NẠO XƯƠNG HARDY, ĐƯỜNG KÍNH ĐẦU 4MM, GẬP GÓC 45°, CỔ NGẮN, CHIỀU DÀI LÀM VIỆC 140MM, TỔNG CHIỀU DÀI 256MM
THÌA NẠO XƯƠNG HARDY, ĐƯỜNG KÍNH ĐẦU 4MM, GẬP GÓC BÊN PHẢI 45°, CỔ NGẮN, CHIỀU DÀI LÀM VIỆC 130MM, TỔNG CHIỀU DÀI 280MM
THÌA NẠO XƯƠNG HARDY, ĐƯỜNG KÍNH ĐẦU 6.0MM, GẬP GÓC PHẢI 90°, CỔ DÀI, CHIỀU DÀI LÀM VIỆC 130MM, TỔNG CHIỀU DÀI 280MM
THÌA NẠO XƯƠNG HARDY, ĐƯỜNG KÍNH ĐẦU 6.0MM, GẬP GÓC PHẢI 90°, CỔ NGẮN, CHIỀU DÀI LÀM VIỆC 130MM, TỔNG CHIỀU DÀI 280MM
DỤNG CỤ VI PHẪU TÍCH CASPAR, GẬP GÓC CONG LÊN, CỠ MŨI 1MM, DÀI 210MM
DỤNG CỤ VI PHẪU TÍCH CASPAR, GẬP GÓC CONG XUỐNG, CỠ MŨI 1MM, DÀI 210MM
DỤNG CỤ VI PHẪU TÍCH OPPEL, GẬP GÓC 45 ĐỘ, UỐN ĐƯỢC, ĐẦU TÙ, DÀI 230MM
MÓC VI PHẪU, ĐẦU TÙ, DÀI 230MM
DAO CẮT MÔ VI PHẪU SAMII, CỠ 4MM, DÀI 230MM
KẸP MÔ HUNT, ĐƯỜNG KÍNH ĐẦU 5MM, DÀI 200MM
KẸP MÔ YASARGIL, ĐƯỜNG KÍNH ĐẦU 3MM, DÀI 200MM
KẸP MÔ VI PHẪU YASARGIL, ĐƯỜNG KÍNH ĐẦU 5MM, DÀI 200MM
KẸP GẮP MÔ LANDOLT, ĐƯỜNG KÍNH ĐẦU 9MM, DÀI 210MM
KẸP GẮP MÔ BAYONET, ĐẦU THẲNG, TAY CẦM TRÒN, CHIỀU DÀI LÀM VIỆC, DÀI 240MM
ỐNG HÚT ĐÔNG MÁU ĐƠN CỰC LANDOLT, CONG, ĐƯỜNG KÍNH 5MM, CÁCH NHIỆT, SỬ DỤNG VỚI ĐƯỜNG ỐNG 7.5-12MM, CHIỀU DÀI LÀM VIỆC 150MM
VAN ĐIỀU CHỈNH DÒNG CHẢY CERULLO
HỘP ĐỰNG DỤNG CỤ, TIÊU CHUẨN, CỠ ĐẦY ĐỦ, ĐÁY KHÔNG ĐỤC LỖ, 580X280X135 MM
KHAY ĐỤC LỖ, CÓ CHÂN, 484X252X80MM

VỚI ĐẦY ĐỦ CÁC THƯƠNG HIỆU TRÊN THẾ GIỚI NHƯ: SOPRO-COMEG, RICHARD WOLF, OLYMPUS, RUDOLF MEDICAL, KARL STORZ, KLS MARTIN, NOPA, ELCON, GEISTER, LAWTON, HNM MEDICAL, MEDICON, SYMMETRY SURGICAL, FE.MA, DTR MEDICAL, SURTEX,  TOUCH SURGERY, H&H, INAMI, TAKAGI, SKLAR, ERMIS, AESCULAP, HOLTEX, DELTRONIX, FAULHABER PINZETTEN, WEM, MORIA, J&J INSTRUMENTS, OCULO PLASTIK, AUSTOS VÀ NHIỀU HÃNG KHÁC.

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC CHÍNH SÁCH GIÁ TỐT NHẤT.

 

 

 

 

 

 

About the Author

You may also like these