DEEP FREEZER, UTL FREEZER, CRYO FREEZER,TỦ LẠNH ÂM SÂU

DEEP FREEZER, UTL FREEZER, CRYO FREEZER, TỦ LẠNH ÂM SÂU
TỦ LẠNH BẢO QUẢN DƯỢC PHẨM -8°C (360L)

• Loại tủ: Thẳng đứng, một cửa
• Loại khí hậu: 4
• Kiểu làm lạnh : Làm lạnh bằng không khí đối lưu cưỡng bức
• Chế độ rã đông : Tự động
• Dung môi làm lạnh : CFC-Free
• Độ ồn (dB) : 43
• Dải nhiệt làm lạnh (ºC) : -2 ºC ~ -8ºC
• Hệ điều khiển : Bộ vi xử lý
• Hiển thị : Đèn huỳnh quang
• Nguồn điện (V/Hz) : 220~240V/50~60Hz
• Công suất (W) : 315
• Cường độ dòng điện (A) : 2.2
• Dung tích chứa(L) : 360
• Khối lượng khi chưa đóng gói/đã đóng gói: 99/114(kg)
• Kích thước bên trong: 550*460*1340 (mm)
• Kích thước bên ngoài: 550*460*1340 (mm)
• Kích thước đóng gói: 695*720*2080 (mm)
• Các chức năng: Báo nhiệt độ quá thấp/quá cao, Báo cảnh vấn đề của nguồn, Lỗi cảm biến, Pin yếu, Cửa chưa đóng
• Phụ kiện: Bánh xe, Chân đứng
• Kệ đỡ/Giỏ đựngt: 5/-
• Kết nối USB: Không có
• Bộ ghi nhiệt độ: Không có

TỦ LẠNH BẢO QUẢN DƯỢC PHẨM -8°C (610L)

• Loại tủ: Thẳng đứng, một cửa
• Loại khí hậu: ST
• Kiểu làm lạnh : Làm lạnh bằng không khí đối lưu cưỡng bức
• Chế độ rã đông : Tự động
• Dung môi làm lạnh : CFC-Free
• Độ ồn (dB) : 43
• Dải nhiệt làm lạnh (ºC) : -2 ºC ~ -8ºC
• Hệ điều khiển : Bộ vi xử lý
• Hiển thị : LED
• Nguồn điện (V/Hz) : 220~240V/50~60Hz
• Công suất (W) : 550
• Cường độ dòng điện (A) : 3.5
• Dung tích chứa(L) : 360
• Khối lượng khi chưa đóng gói/đã đóng gói: 204/227(kg)
• Kích thước bên trong: 680*640*1400 (mm)
• Kích thước bên ngoài: 780*840*1945 (mm)
• Kích thước đóng gói: 865*945*2090 (mm)
• Các chức năng: Báo nhiệt độ quá thấp/quá cao, Báo cảnh vấn đề của nguồn, Lỗi cảm biến, Pin yếu, Cửa chưa đóng, Báo lỗi từ xa
• Phụ kiện: Bánh xe, Chân đứng, Lỗ thăm dò
• Kệ đỡ/Giỏ đựngt: 6/-
• Kết nối USB: Optional
• Bộ ghi nhiệt độ: Optional

TỦ LẠNH BẢO QUẢN DƯỢC PHẨM -8°C (890L)

• Loại tủ: Cửa kính, hai cánh
• Loại khí hậu: N
• Kiểu làm lạnh : Làm lạnh bằng không khí đối lưu cưỡng bức
• Chế độ rã đông : Tự động
• Dung môi làm lạnh : CFC-Free
• Độ ồn (dB) : 45
• Dải nhiệt làm lạnh (ºC) : -2 ºC ~ -8ºC
• Hệ điều khiển : Bộ vi xử lý
• Hiển thị : LED
• Nguồn điện (V/Hz) : 220~240V/50~60Hz
• Công suất (W) : 850
• Cường độ dòng điện (A) : 4.5
• Dung tích chứa(L) : 890
• Khối lượng khi chưa đóng gói/đã đóng gói: 204/227(kg)
• Kích thước bên trong: 1030*590*1425 (mm)
• Kích thước bên ngoài: 1130*755*1980 (mm)
• Kích thước đóng gói: 1250*850*2130 (mm)
• Các chức năng: Báo nhiệt độ quá thấp/quá cao, Báo cảnh vấn đề của nguồn, Lỗi cảm biến, Pin yếu, Cửa chưa đóng, Báo lỗi từ xa
• Phụ kiện: Bánh xe, Chân đứng, Lỗ thăm dò
• Kệ đỡ/Giỏ đựngt: 12/-
• Kết nối USB: Không có
• Bộ ghi nhiệt độ: Không có
TỦ LẠNH BẢO QUẢN DƯỢC PHẨM -8°C (1378L)

• Loại tủ: Cửa kính, hai cánh
• Loại khí hậu: N
• Kiểu làm lạnh : Làm lạnh bằng không khí đối lưu cưỡng bức
• Chế độ rã đông : Tự động
• Dung môi làm lạnh : CFC-Free
• Độ ồn (dB) : 45
• Dải nhiệt làm lạnh (ºC) : -2 ºC ~ -8ºC
• Hệ điều khiển : Bộ vi xử lý
• Hiển thị : LED
• Nguồn điện (V/Hz) : 220~240V/50~60Hz
• Công suất (W) : 800
• Cường độ dòng điện (A) : 4.2
• Dung tích chứa(L) : 1378
• Khối lượng khi chưa đóng gói/đã đóng gói: 310/360(kg)
• Kích thước bên trong: 1320*700*1500 (mm)
• Kích thước bên ngoài: 1440*910*1980 (mm)
• Kích thước đóng gói: 1570*1010*2120 (mm)
• Các chức năng: Báo nhiệt độ quá thấp/quá cao, Báo cảnh vấn đề của nguồn, Lỗi cảm biến, Pin yếu, Cửa chưa đóng, Báo lỗi từ xa
• Phụ kiện: Bánh xe, Chân đứng, Lỗ thăm dò
• Kệ đỡ/Giỏ đựngt: 12/-
• Kết nối USB: Có
• Bộ ghi nhiệt độ: Không có

TỦ LẠNH BẢO QUẢN DƯỢC PHẨM -8°C (LOẠI ĐẶT GẦM BÀN) (68L)

• Loại tủ: Thẳng đứng, Cửa nhựa xốp
• Loại khí hậu: 4
• Kiểu làm lạnh : Làm lạnh bằng không khí đối lưu cưỡng bức
• Chế độ rã đông : Tự động
• Dung môi làm lạnh : CFC-Free
• Độ ồn (dB) : 35
• Dải nhiệt làm lạnh (ºC) : -2 ºC ~ -8ºC
• Hệ điều khiển : Bộ vi xử lý
• Hiển thị : LED
• Nguồn điện (V/Hz) : 220~240V/50~60Hz
• Công suất (W) : 84
• Cường độ dòng điện (A) : 0.65
• Dung tích chứa(L) : 68
• Khối lượng khi chưa đóng gói/đã đóng gói: 38/40(kg)
• Kích thước bên trong: 415*385*505 (mm)
• Kích thước bên ngoài: 495*580*660 (mm)
• Kích thước đóng gói: 540*640*710 (mm)
• Các chức năng: Báo nhiệt độ quá thấp/quá cao, Báo cảnh vấn đề của nguồn, Lỗi cảm biến, Pin yếu, Cửa chưa đóng, Báo lỗi từ xa
• Phụ kiện: Chân đứng
• Kệ đỡ/Giỏ đựngt: 2/-
• Kết nối USB: Không có
• Bộ ghi nhiệt độ: Không có
TỦ LẠNH BẢO QUẢN DƯỢC PHẨM -8°C (LOẠI ĐẶT GẦM BÀN) (68L)

• Loại tủ: Thẳng đứng, Cửa kính
• Loại khí hậu: 4
• Kiểu làm lạnh : Làm lạnh bằng không khí đối lưu cưỡng bức
• Chế độ rã đông : Tự động
• Dung môi làm lạnh : CFC-Free
• Độ ồn (dB) : 35
• Dải nhiệt làm lạnh (ºC) : -2 ºC ~ -8ºC
• Hệ điều khiển : Bộ vi xử lý
• Hiển thị : LED
• Nguồn điện (V/Hz) : 220~240V/50~60Hz
• Công suất (W) : 84
• Cường độ dòng điện (A) : 0.65
• Dung tích chứa(L) : 68
• Khối lượng khi chưa đóng gói/đã đóng gói: 38/40(kg)
• Kích thước bên trong: 415*385*505 (mm)
• Kích thước bên ngoài: 495*580*660 (mm)
• Kích thước đóng gói: 540*640*710 (mm)
• Các chức năng: Báo nhiệt độ quá thấp/quá cao, Báo cảnh vấn đề của nguồn, Lỗi cảm biến, Pin yếu, Cửa chưa đóng, Báo lỗi từ xa
• Phụ kiện: Chân đứng
• Kệ đỡ/Giỏ đựngt: 2/-
• Kết nối USB: Không có
• Bộ ghi nhiệt độ: Không có

TỦ LẠNH BẢO QUẢN DƯỢC PHẨM -8°C (LOẠI ĐẶT GẦM BÀN) (118L)

• Loại tủ: Thẳng đứng, Cửa nhựa xốp
• Loại khí hậu: 4
• Kiểu làm lạnh : Làm lạnh bằng không khí đối lưu cưỡng bức
• Chế độ rã đông : Tự động
• Dung môi làm lạnh : CFC-Free
• Độ ồn (dB) : 32
• Dải nhiệt làm lạnh (ºC) : -2 ºC ~ -8ºC
• Hệ điều khiển : Bộ vi xử lý
• Hiển thị : LED
• Nguồn điện (V/Hz) : 220~240V/50~60Hz
• Công suất (W) : 135
• Cường độ dòng điện (A) : 1.03
• Dung tích chứa(L) : 118
• Khối lượng khi chưa đóng gói/đã đóng gói: 41/46(kg)
• Kích thước bên trong: 515*415*630 (mm)
• Kích thước bên ngoài: 597*635*835 (mm)
• Kích thước đóng gói: 680*690*910 (mm)
• Các chức năng: Báo nhiệt độ quá thấp/quá cao, Báo cảnh vấn đề của nguồn, Lỗi cảm biến, Pin yếu, Cửa chưa đóng, Báo lỗi từ xa
• Phụ kiện: Bánh xe, Chân đứng, Lỗ thăm dò
• Kệ đỡ/Giỏ đựngt: 3/-
• Kết nối USB: Không có
• Bộ ghi nhiệt độ: Không có
TỦ LẠNH BẢO QUẢN DƯỢC PHẨM -8°C (LOẠI ĐẶT GẦM BÀN) (118L)

• Loại tủ: Thẳng đứng, Cửa kính
• Loại khí hậu: 4
• Kiểu làm lạnh : Làm lạnh bằng không khí đối lưu cưỡng bức
• Chế độ rã đông : Tự động
• Dung môi làm lạnh : CFC-Free
• Độ ồn (dB) : 32
• Dải nhiệt làm lạnh (ºC) : -2 ºC ~ -8ºC
• Hệ điều khiển : Bộ vi xử lý
• Hiển thị : LED
• Nguồn điện (V/Hz) : 220~240V/50~60Hz
• Công suất (W) : 165
• Cường độ dòng điện (A) : 1.16
• Dung tích chứa(L) : 118
• Khối lượng khi chưa đóng gói/đã đóng gói: 46/51(kg)
• Kích thước bên trong: 515*415*630 (mm)
• Kích thước bên ngoài: 597*635*835 (mm)
• Kích thước đóng gói: 680*690*910 (mm)
• Các chức năng: Báo nhiệt độ quá thấp/quá cao, Báo cảnh vấn đề của nguồn, Lỗi cảm biến, Pin yếu, Cửa chưa đóng, Báo lỗi từ xa
• Phụ kiện: Bánh xe, Chân đứng, Lỗ thăm dò
• Kệ đỡ/Giỏ đựngt: 3/-
• Kết nối USB: Không có
• Bộ ghi nhiệt độ: Không có

TỦ LẠNH ÂM SÂU -25°C (LOẠI ĐẶT GẦM BÀN)  (92L)

• Loại tủ: Thẳng đứng
• Loại khí hậu: N
• Kiểu làm lạnh : Làm lạnh trực tiêp
• Chế độ rã đông : Thủ công
• Dung môi làm lạnh : CFC-Free
• Độ ồn (dB) : 40
• Dải nhiệt làm lạnh (ºC) : -10ºC ~ -25ºC
• Hệ điều khiển : Bộ vi xử lý
• Hiển thị : LED
• Nguồn điện (V/Hz) : 220~240V/50~60Hz
• Công suất (W) : 77
• Cường độ dòng điện (A) : 0.35
• Dung tích chứa(L) : 92
• Khối lượng khi chưa đóng gói/đã đóng gói: 46/51(kg)
• Kích thước bên trong: 435*410*635 (mm)
• Kích thước bên ngoài: 597*610*860 (mm)
• Kích thước đóng gói: 660*700*935 (mm)
• Các chức năng: Báo nhiệt độ quá thấp/quá cao, Lỗi cảm biến
• Phụ kiện: Bánh xe, Chân đứng, Lỗ thăm dò
TỦ LẠNH ÂM SÂU -25°C (262L)

• Loại tủ: Thẳng đứng
• Loại khí hậu: N
• Kiểu làm lạnh : Làm lạnh trực tiêp
• Chế độ rã đông : Thủ công
• Dung môi làm lạnh : CFC-Free
• Độ ồn (dB) : 44
• Dải nhiệt làm lạnh (ºC) : -10ºC ~ -25ºC
• Hệ điều khiển : Bộ vi xử lý
• Hiển thị : LED
• Nguồn điện (V/Hz) : 220~240V/50~60Hz
• Công suất (W) : 90
• Cường độ dòng điện (A) : 0.7
• Dung tích chứa(L) : 262
• Khối lượng khi chưa đóng gói/đã đóng gói: 88/93(kg)
• Kích thước bên trong: 480*465*1430 (mm)
• Kích thước bên ngoài: 657*685*1665 (mm)
• Kích thước đóng gói: 775*760*1755 (mm)
• Các chức năng: Báo nhiệt độ quá thấp/quá cao, Lỗi cảm biến
• Phụ kiện: Bánh xe, Chân đứng, Lỗ thăm dò
TỦ LẠNH ÂM SÂU -40°C LOẠI ĐỨNG (278L)

• Loại làm lạnh : Làm lạnh trực tiếp
• Chế độ rã đông : Thủ công
• Chất làm lạnh : CFC-Free
• Độ ồn (dB) : 45
• Hiệu suất làm lạnh  (ºC) : -40ºC
• Dải nhiệt độ (ºC) : -20 ºC ~ -40 ºC
• Hệ thống điều khiển : Vi xử lý
• Màn hình hiển thị : LED
• Nguồn cung cấp điện (V/Hz) : 220~240V/50~60Hz
• Công suất tiêu thụ (W) : 310
• Cường độ dòng điện (A) : 3.1
•  Dung tích (L) : 278
• Bánh xe : Có
• Chân đứng: Có
• Lô kiểm tra: Có
• Khay: 6 cái
• Cổng USB : Tùy chọn
• Bộ ghi nhiệt độ : Tùy chọn
• Kích thước trong: 520*435*1230(mm)
• Kích thước ngoài: 736*660*1810(mm)
TỦ LẠNH ÂM SÂU -40°C LOẠI ĐỨNG (348L)

• Loại làm lạnh : Làm lạnh trực tiếp
• Chế độ rã đông : Thủ công
• Chất làm lạnh : CFC-Free
• Độ ồn (dB) : 45
• Hiệu suất làm lạnh  (ºC) : -40ºC
• Dải nhiệt độ (ºC) : -20 ºC ~ -40 ºC
• Hệ thống điều khiển : Vi xử lý
• Màn hình hiển thị : LED
• Nguồn cung cấp điện (V/Hz) : 220~240V/50~60Hz
• Công suất tiêu thụ (W) : 360
• Cường độ dòng điện (A) : 2.9
•  Dung tích (L) : 348
• Bánh xe : Có
• Chân đứng: Có
• Lô kiểm tra: Có
• Khay: 12 cái
• Cổng USB : Có
• Bộ ghi nhiệt độ : Tùy chọn
• Kích thước trong: 535*607*1228(mm)
• Kích thước ngoài: 750*840*1860(mm)
TỦ LẠNH ÂM SÂU -40°C LOẠI ĐỨNG (490L)

• Loại làm lạnh : Làm lạnh trực tiếp
• Chế độ rã đông : Thủ công
• Chất làm lạnh : CFC-Free
• Độ ồn (dB) : 45
• Hiệu suất làm lạnh  (ºC) : -40ºC
• Dải nhiệt độ (ºC) : -20 ºC ~ -40 ºC
• Hệ thống điều khiển : Vi xử lý
• Màn hình hiển thị : LED
• Nguồn cung cấp điện (V/Hz) : 220~240V/50~60Hz
• Công suất tiêu thụ (W) : 430
• Cường độ dòng điện (A) : 2.9
•  Dung tích (L) : 490
• Bánh xe : Có
• Chân đứng: Có
• Lô kiểm tra: Có
• Khay: 10 cái
• Cổng USB : Không
• Bộ ghi nhiệt độ : Tùy chọn
• Kích thước trong: 685*650*1228(mm)
• Kích thước ngoài: 895*840*1860(mm)
TỦ LẠNH ÂM SÂU  -40°C LOẠI NẰM (100L)

• Loại làm lạnh : Làm lạnh trực tiếp
• Chế độ rã đông : Thủ công
• Chất làm lạnh : CFC-Free
• Độ ồn (dB) : ≤45
• Hiệu suất làm lạnh  (ºC) : -40ºC
• Dải nhiệt độ (ºC) : -20 ºC ~ -40 ºC
• Hệ thống điều khiển : Vi xử lý
• Màn hình hiển thị : LED
• Nguồn cung cấp điện (V/Hz) : 220~240V/50~60Hz
• Công suất tiêu thụ (W) : 255
• Cường độ dòng điện (A) : 5.0
•  Dung tích (L) : 100
• Bánh xe : Không
• Chân đứng: Không
• Lô kiểm tra: Có
• Khay: Không
• Cổng USB : Không
• Bộ ghi nhiệt độ : Không
• Kích thước trong: 500*385*625(mm)
• Kích thước ngoài: 680*600*805(mm)
TỦ LẠNH ÂM SÂU -40°C LOẠI NẰM (255L)

• Loại làm lạnh : Làm lạnh trực tiếp
• Chế độ rã đông : Thủ công
• Chất làm lạnh : CFC-Free
• Độ ồn (dB) : ≤45
• Hiệu suất làm lạnh  (ºC) : -40ºC
• Dải nhiệt độ (ºC) : -20 ºC ~ -40 ºC
• Hệ thống điều khiển : Vi xử lý
• Màn hình hiển thị : LED
• Nguồn cung cấp điện (V/Hz) : 220~240V/50~60Hz
• Công suất tiêu thụ (W) : 410
• Cường độ dòng điện (A) : 4.2
•  Dung tích (L) : 255
• Bánh xe : Không
• Chân đứng: Không
• Lô kiểm tra: Có
• Khay: Không
• Cổng USB : Không
• Bộ ghi nhiệt độ : Không
• Kích thước trong: 1040*430*605(mm)
• Kích thước ngoài: 1243*633*838(mm)
TỦ LẠNH ÂM SÂU -40°C LOẠI NẰM (380L)

• Loại làm lạnh : Làm lạnh trực tiếp
• Chế độ rã đông : Thủ công
• Chất làm lạnh : CFC-Free
• Độ ồn (dB) : ≤45
• Hiệu suất làm lạnh  (ºC) : -40ºC
• Dải nhiệt độ (ºC) : -20 ºC ~ -40 ºC
• Hệ thống điều khiển : Vi xử lý
• Màn hình hiển thị : LED
• Nguồn cung cấp điện (V/Hz) : 220~240V/50~60Hz
• Công suất tiêu thụ (W) : 550
• Cường độ dòng điện (A) : 5.1
•  Dung tích (L) : 380
• Bánh xe : Không
• Chân đứng: Không
• Lô kiểm tra: Có
• Khay: Không
• Cổng USB : Không
• Bộ ghi nhiệt độ : Không
• Kích thước trong: 1376*457*625(mm)
• Kích thước ngoài: 1550*633*838(mm)
TỦ LẠNH ÂM SÂU -86°C LOẠI ĐỨNG (338L)

• Chế độ làm lạnh : Làm lạnh trực tiếp
• Chế độ rã đông: Thủ công
• Chất làm lạnh : CFC-Free
• Độ ồn (dB) : 50
• Hiệu suất làm lạnh (ºC) : -86ºC
• Dải nhiệt độ (ºC) : -40 ºC ~ -86 ºC
• Hệ điều khiển : Vi xử lý
• Màn hình hiển thị : LED
• Nguồn điện (V/Hz) : 220~240V/50~60Hz
• Công suất (W) : 900
• Cường độ dòng điện (A) : 8
• Dung tích (L) : 338
• Cân nặng : 238kg
• Bánh xe : Có
• Chân đứng : Có
• Lỗ kiểm tra: Có
• Kệ/ Cửa trong : 3/2
• Cổng USB : Không
• Báo đông từ xa: Có
• Bộ ghi nhiệt độ : Tùy chọn
• Cổng Rs232/485 : Tùy chọn
• Hệ thống bảo quản CO2 : Tùy chọn
• Hệ thống bảo quản LN2 : Tùy chọn
• Kích thước trong 465*630*1165mm
• Kích thước ngoài: 812*893*1846mm

TỦ LẠNH ÂM SÂU -86°C LOẠI ĐỨNG (628L)

• Chế độ làm lạnh : Làm lạnh trực tiếp
• Chế độ rã đông: Thủ công
• Chất làm lạnh : CFC-Free
• Độ ồn (dB) : 50
• Hiệu suất làm lạnh (ºC) : -86ºC
• Dải nhiệt độ (ºC) : -40 ºC ~ -86 ºC
• Hệ điều khiển : Vi xử lý
• Màn hình hiển thị : LED
• Nguồn điện (V/Hz) : 220~240V/50~60Hz
• Công suất (W) : 1200
• Cường độ dòng điện (A) : 9
• Dung tích (L) : 628
• Cân nặng : 310kg
• Bánh xe : Có
• Chân đứng : Có
• Lỗ kiểm tra: Có
• Kệ/ Cửa trong : 3/4
• Cổng USB : Có
• Báo đông từ xa: Có
• Bộ ghi nhiệt độ : Tùy chọn
• Cổng Rs232/485 : Tùy chọn
• Hệ thống bảo quản CO2 : Tùy chọn
• Hệ thống bảo quản LN2 : Tùy chọn
• Kích thước trong: 760*630*1310mm
• Kích thước ngoài: 1035*900m1980mm

TỦ LẠNH ÂM SÂU -86°C LOẠI ĐỨNG (728L)

• Chế độ làm lạnh : Làm lạnh trực tiếp
• Chế độ rã đông: Thủ công
• Chất làm lạnh : CFC-Free
• Độ ồn (dB) : 50
• Hiệu suất làm lạnh (ºC) : -86ºC
• Dải nhiệt độ (ºC) : -40 ºC ~ -86 ºC
• Hệ điều khiển : Vi xử lý
• Màn hình hiển thị : LED
• Nguồn điện (V/Hz) : 220~240V/50~60Hz
• Công suất (W) : 1200
• Cường độ dòng điện (A) : 9
• Dung tích (L) : 728
• Cân nặng : 350kg
• Bánh xe : Có
• Chân đứng : Có
• Lỗ kiểm tra: Có
• Kệ/ Cửa trong : 3/4
• Cổng USB : Có
• Báo đông từ xa: Có
• Bộ ghi nhiệt độ : Tùy chọn
• Cổng Rs232/485 : Tùy chọn
• Hệ thống bảo quản CO2 : Tùy chọn
• Hệ thống bảo quản LN2 : Tùy chọn
• Kích thước trong: 870*630*1310mm
• Kích thước ngoài: 1145*900*1980mm

TỦ LẠNH ÂM SÂU -86°C LOẠI ĐỨNG (959L)

• Chế độ làm lạnh : Làm lạnh trực tiếp
• Chế độ rã đông: Thủ công
• Chất làm lạnh : CFC-Free
• Độ ồn (dB) : 50
• Hiệu suất làm lạnh (ºC) : -86ºC
• Dải nhiệt độ (ºC) : -40 ºC ~ -86 ºC
• Hệ điều khiển : Vi xử lý
• Màn hình hiển thị : LCD Cảm ứng
• Nguồn điện (V/Hz) : 220~240V/50~60Hz
• Công suất (W) : 1300
• Cường độ dòng điện (A) : 9
• Dung tích (L) : 959
• Cân nặng : 450kg
• Bánh xe : Có
• Chân đứng : Có
• Lỗ kiểm tra: Có
• Kệ/ Cửa trong : 3/4
• Cổng USB : Có
• Báo đông từ xa: Có
• Bộ ghi nhiệt độ : Tùy chọn
• Cổng Rs232/485 : Tùy chọn
• Hệ thống bảo quản CO2 : Tùy chọn
• Hệ thống bảo quản LN2 : Tùy chọn
• Kích thước trong: 1016*716*1310mm
• Kích thước ngoài: 1296*998*1980mm

TỦ LẠNH ÂM SÂU -86°C LOẠI NẰM (100L)

• Chế độ làm lạnh : Làm lạnh trực tiếp
• Chế độ rã đông: Thủ công
• Chất làm lạnh : CFC-Free
• Độ ồn (dB) : 50
• Hiệu suất làm lạnh (ºC) : -86ºC
• Dải nhiệt độ (ºC) : -40 ºC ~ -86 ºC
• Hệ điều khiển : Vi xử lý
• Màn hình hiển thị : LED
• Nguồn điện (V/Hz) : 220~240V/50~60Hz
• Công suất (W) : 650
• Cường độ dòng điện (A) : 7.5
• Dung tích (L) : 100
• Cân nặng : 138kg
• Bánh xe : Có
• Chân đứng : Có
• Lỗ kiểm tra: Có
• Kệ/ Cửa trong : -/1
• Cổng USB : Không
• Báo đông từ xa: Có
• Bộ ghi nhiệt độ : Tùy chọn
• Cổng Rs232/485 : Tùy chọn
• Hệ thống bảo quản CO2 : Tùy chọn
• Hệ thống bảo quản LN2 : Tùy chọn
• Kích thước trong: 470*450*480mm
• Kích thước ngoài: 769*825*1120mm

TỦ LẠNH ÂM SÂU -86°C LOẠI NẰM (420L)

• Chế độ làm lạnh : Làm lạnh trực tiếp
• Chế độ rã đông: Thủ công
• Chất làm lạnh : CFC-Free
• Độ ồn (dB) : 50
• Hiệu suất làm lạnh (ºC) : -86ºC
• Dải nhiệt độ (ºC) : -40 ºC ~ -86 ºC
• Hệ điều khiển : Vi xử lý
• Màn hình hiển thị : LED
• Nguồn điện (V/Hz) : 220~240V/50~60Hz
• Công suất (W) : 1000
• Cường độ dòng điện (A) : 7.5
• Dung tích (L) : 420
• Cân nặng : 310kg
• Bánh xe : Có
• Chân đứng : Có
• Lỗ kiểm tra: Có
• Kệ/ Cửa trong : -/3
• Cổng USB : Không
• Báo đông từ xa: Có
• Bộ ghi nhiệt độ : Tùy chọn
• Cổng Rs232/485 : Tùy chọn
• Hệ thống bảo quản CO2 : Tùy chọn
• Hệ thống bảo quản LN2 : Tùy chọn
• Kích thước trong: 1367*462*652mm
• Kích thước ngoài: 2130*870*1020mm

TỦ LẠNH SIÊU ÂM SÂU -150°C LOẠI NẰM (200L)

• Thiết kế: Kiểu nằm
• Lớp khí hậu: N
• Chế độ làm lạnh : Làm mát khí cưỡng bức
• Chế độ rã đông: Thủ công
• Chất làm lạnh : CFC-Free
• Hiệu suất làm lạnh (ºC) : -150ºC
• Dải nhiệt độ (ºC) : -126 ºC ~ -150 ºC
• Hệ điều khiển : Vi xử lý
• Màn hình hiển thị : LED
• Nguồn điện (V/Hz) : 220~240V/50~60Hz
• Công suất (W) : 2800
• Cường độ dòng điện (A) : 11
• Dung tích (L) : 200
• Cân nặng : 315kg
• Bánh xe : Có
• Chân đứng : Có
• Lỗ kiểm tra: Có
• Kệ/ Cửa trong : -/2
• Kiểu kệ: 11*1 kệ thép không gỉ kích thước 2 Inch
• Kích thước: 142*138*633mm
• Số lượng kệ: 12
• Số lượng hộp: 132
• Số lượng mẫu: 10692 (tính trên 9*9 hộp)
• Kích thước trong: 667*462*650mm
• Kích thước ngoài: 1570*850*1060mm

Khay dùng cho tủ lạnh âm sâu -86°C
Kích thước khay: 138*565*293mm
Khay dùng cho tủ lạnh âm sâu -86°C
Kích thước khay: 138*565*24mm
Khay dùng cho tủ lạnh âm sâu -86°C
Kích thước khay: 140*685*293(mm)
Khay dùng cho tủ lạnh âm sâu -86°C
Kích thước khay: 140*140*480 (mm)
Khay dùng cho tủ lạnh âm sâu -86°C và -150°C
Kích thước khay: 140*140*600 (mm)
Hộp đựng mẫu vật cho tủ lạnh âm sâu -86°C (1 thùng 50 cái)
Hộp đựng mẫu vật cho tủ lạnh âm sâu -86°C (1 thùng 50 cái)
Hộp đựng mẫu vật cho tủ lạnh âm sâu -86°C (1 thùng 50 cái)
HỆ THỐNG LÀM LẠNH DỰ PHÒNG KHI MẤT ĐIỆN BẰNG CO2 LỎNG
HỆ THỐNG LÀM LẠNH DỰ PHÒNG KHI MẤT ĐIỆN BẰNG N2 LỎNG

VỚI ĐẦY ĐỦ CÁC THƯƠNG HIỆU TRÊN THẾ GIỚI NHƯ: RODWELL, GERNOCT, ALS, MATACHANA, ASTELL SCIENTIFIC, CBM. SRL, CISA, ECS, LTE SCIENTIFIC, PHOENIX INDUSTRIA, SAS STERIMED, STELLCO, TEKNOLABO, WEBECO GMBH, ZIRBUS TECHNOLOGY, GIMA SPA, HEINZ HERENZ, METEKA GMBH, STERIS SAS, SYSTEC GMBH, MEIKO, MEMMERT, MIELE VÀ NHIỀU HÃNG KHÁC.

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC CHÍNH SÁCH GIÁ TỐT NHẤT.

 

About the Author

You may also like these