EMERGENCY VASCULAR SURGERY INSTRUMENTS SET, BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT MẠCH MÁU TRONG CẤP CỨU

EMERGENCY VASCULAR SURGERY INSTRUMENTS SET, BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT MẠCH MÁU TRONG CẤP CỨU
EMERGENCY VASCULAR SURGERY INSTRUMENTS SET, BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT MẠCH MÁU TRONG CẤP CỨU
EMERGENCY VASCULAR SURGERY INSTRUMENTS SET, BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT MẠCH MÁU TRONG CẤP CỨU
KẸP MẠCHMÁU/PTHUẬT T. MẠCH KO CHẤN THƯƠNG TRẺ EM COOLE, GẬP GÓC 60 ĐỘ, DÀI 160MM
KẸP ĐỘNG MẠCH KHÔNG CHẤN THƯƠNG DEBAKEY, CONG, NGÀM 92.5MM,  DÀI 200MM
KẸP ĐỘNG MẠCH DE BAKEY, GẬP GÓC 60 ĐỘ, NGÀM 55MM, DÀI 230MM
KẸP MẠCH MÁU/PTHUẬT TIM MẠCH DEBAKEY BULLDOG KO CHẤN THƯƠNG, CONG, NGÀM 23MM, DÀI 78MM
KẸP MẠCH MÁU/PTHUẬT TIM MẠCH DEBAKEY BULLDOG KO CHẤN THƯƠNG, THẲNG, NGÀM 25MM, DÀI 80MM
KẸP MẠCH MÁU/PTHUẬT TIM MẠCH GLOVER BULLDOG KO CHẤN THƯƠNG, CONG,  NGÀM 33MM, DÀI 65MM
KẸP MẠCH MÁU/PTHUẬT TIM MẠCH GLOVER BULLDOG KO CHẤN THƯƠNG, THẲNG,  NGÀM 33MM, DÀI 68MM
KẸP MANG KIM DUROGRIP HEGAR-MAYO-SEELEY, NGÀM TUNGSTENG CARBIDE, CÁN VÀNG, DÀI 200MM
KẸP MANG KIM DUROGRIP, LOẠI MẢNH, NGÀM TUNGSTENG CARBIDE, CÁN VÀNG,  DÙNG CHO CHỈ 6/0-10/0, DÀI 230MM
KẸP MANG KIM DUROGRIP HEGAR-MAYO, NGÀM TUNGSTENG CARBIDE, CÁN VÀNG, THẲNG, DÙNG CHO CHỈ  ĐẾN 3/0, DÀI 205MM
KÉO PHẪU TÍCH NELSON METZENBAUM, LƯỠI DUROTIP, CÁN VÀNG, CONG, DÀI 260 MM
KÉO PHẪU TÍCH METZENBAUM, LƯỠI DUROTIP, CÁN VÀNG, CONG, DÀI 200 MM
KÉO PHẪU TÍCH METZENBAUM, , LƯỠI DUROTIP, CÁN VÀNG, CONG, DÀI 180 MM
KÉO PHẪU TÍCH NELSON METZ , LƯỠI DUROTIP, CÁN VÀNG, CONG, DÀI 260 MM
KẸP NƠ RÍT JACOBSON CONG, DÀI 125MM
KẸP SĂNG BACKHAUS, DÀI 135MM
KÉO PHẪU TÍCH METZENBAUM, LƯỠI DUROTIP, CÁN VÀNG, CONG, DÀI 180 MM
KÉO PHẪU TÍCH IRIS, THẲNG MẢNH, MŨI NHỌN/NHỌN, DÀI 115MM
KÉO PHẪU TÍCH NELSON – METZENBAUM, CONG, DÀI 250MM
KẸP PHẪU TÍCH ADSON, 1X2 RĂNG, DÀI 180 MM
KẸP PHẪU TÍCH, THẲNG, CỠ TRUNG BÌNH, DÀI 180MM
KẸP NGOẠI VI KHÔNG CHẤN THƯƠNG DEBAKEY, NGÀM DÀI 90MM, DÀI 190MM
KẸP MẠCH MÁU/PTHUẬT TIM MẠCH, MŨI 2.8MM, THẲNG, DÀI 200MM
KẸP MẠCH MÁU PHẪU THUẬT DEBAKEY, KHÔNG CHẤN THƯƠNG, MŨI 1.5MM, DÀI 240MM
KẸP MẠCH MÁU PHẪU THUẬT DEBAKEY, KHÔNG CHẤN THƯƠNG, MŨI 2.8MM, DÀI 300MM
HỘP ĐỰNG DỤNG CỤ, TIÊU CHUẨN, CỠ ĐẦY ĐỦ, ĐÁY KHÔNG ĐỤC LỖ, 580X280X135 MM
KHAY ĐỤC LỖ, CÓ CHÂN, 484X252X80MM

VỚI ĐẦY ĐỦ CÁC THƯƠNG HIỆU TRÊN THẾ GIỚI NHƯ: SOPRO-COMEG, RICHARD WOLF, OLYMPUS, RUDOLF MEDICAL, KARL STORZ, KLS MARTIN, NOPA, ELCON, GEISTER, LAWTON, HNM MEDICAL, MEDICON, SYMMETRY SURGICAL, FE.MA, DTR MEDICAL, SURTEX,  TOUCH SURGERY, H&H, INAMI, TAKAGI, SKLAR, ERMIS, AESCULAP, HOLTEX, DELTRONIX, FAULHABER PINZETTEN, WEM, MORIA, J&J INSTRUMENTS, OCULO PLASTIK, AUSTOS VÀ NHIỀU HÃNG KHÁC.

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC CHÍNH SÁCH GIÁ TỐT NHẤT.

 

 

 

 

 

 

 

 

About the Author

You may also like these