GASTROENTEROLOGY, DỤNG CỤ TIÊU HAO, DÙNG MỘT LẦN, ĐIỀU TRỊ, PHẪU THUẬT, ĐƯỜNG TIÊU HÓA

MULTIBAND LIGATOR, THẮT GIÃN TĨNH MẠCH THỰC QUẢN
WOUND DRAINAGE AND SUCTION, TÚI HÚT VÀ THOÁT DỊCH VẾT THƯƠNG
WOUND DRAINAGE AND SUCTION, TÚI HÚT VÀ THOÁT DỊCH VẾT THƯƠNG
SUCTION COAGULATION PROBE, HÚT CẦM MÁU
SUCTION COAGULATION PROBE, HÚT CẦM MÁU
SCLEROTHERAPY INJECTION NEEDLE, KIM TIÊM DÀNH CHO GIÃN TĨNH MẠCHTHỰC QUẢN , XƠ HÓA TĨNH MẠCH THỰC QUẢN
SCLEROTHERAPY INJECTION NEEDLE, KIM TIÊM DÀNH CHO GIÃN TĨNH MẠCHTHỰC QUẢN , XƠ HÓA TĨNH MẠCH THỰC QUẢN
RETRIEVAL BASKET MULTIFILAMENT, RỌ LẤY DỊ VẬT NỘI SOI
RETRIEVAL BASKET MULTIFILAMENT, RỌ LẤY DỊ VẬT NỘI SOI
RETRIEVAL BASKET MULTIFILAMENT, WIRE GUIDED, RỌ LẤY DỊ VẬT NỘI SOI CÓ DÂY DẪN ĐƯỜNG
RETRIEVAL BASKET MULTIFILAMENT, WIRE GUIDED, RỌ LẤY DỊ VẬT NỘI SOI CÓ DÂY DẪN ĐƯỜNG
RETRIEVAL BASKET MULTIFILAMENT, TIP GUIDED, RỌ GẮP DỊ VẬT CÓ ĐẦU DẪN ĐƯỜNG
RETRIEVAL BASKET MULTIFILAMENT, TIP GUIDED, RỌ GẮP DỊ VẬT CÓ ĐẦU DẪN ĐƯỜNG
POLYPECCTOMY SNARES, LƯỚI CẮT POLYP
POLYPECCTOMY SNARES, LƯỚI CẮT POLYP
PEG KIT, NỘI SOI ĐỊNH VỊ DẠ DÀY QUA DA
PEG KIT, NỘI SOI ĐỊNH VỊ DẠ DÀY QUA DA
PEG EXCHANGE CATHETER, ỐNG THÔNG THAY THẾ, TRONG MỞ THÔNG ĐƯỜNG RUỘT QUA DA
PEG EXCHANGE CATHETER, ỐNG THÔNG THAY THẾ, TRONG MỞ THÔNG ĐƯỜNG RUỘT QUA DA
PAPILLOTOMY KNIFE, DAO MỞ QUA DA
PAPILLOTOMY KNIFE, DAO MỞ QUA DA
PANCREATIC BASKET, RỌ LẤY SỎI TUYẾN TỤY
PANCREATIC BASKET, RỌ LẤY SỎI TỤY
NITINOL STIFF GUIDEWIRE, DÂY DẪN ĐƯỜNG CỨNG, VẬT LIỆU NHỚ HÌNH
NITINOL STIFF GUIDEWIRE, DÂY DẪN ĐƯỜNG CỨNG, VẬT LIỆU NHỚ HÌNH
NITINOL BLACK GUIDEWIRE, DÂY DẪN ĐƯỜNG
NITINOL BLACK GUIDEWIRE, DÂY DẪN ĐƯỜNG
NEG NITINOL GUIDEWIRE, DÂY DẪN ĐƯỜNG
NEG NITINOL GUIDEWIRE, DÂY DẪN ĐƯỜNG
NASO JEJUNAL FEEDING TUBE, ỐNG DẪN THỨC ĂN QUA MŨI
NASO JEJUNAL FEEDING TUBE, ỐNG DẪN THỨC ĂN QUA MŨI
NASO BILIARY DRAINAGE CATHETER, ỐNG DẪN LƯU MẬT QUA MŨI
NASO BILIARY DRAINAGE CATHETER, ỐNG DẪN LƯU MẬT QUA MŨI
MULTIBAND LIGATOR, THẮT GIÃN TĨNH MẠCH THỰC QUẢN
MULTIBAND LIGATOR, THẮT GIÃN TĨNH MẠCH THỰC QUẢN
MULTIBAND LIGATOR COLONIC, THẮT GIÃN TĨNH MẠCH ĐẠI TRÀNG
MULTIBAND LIGATOR COLONIC, THẮT GIÃN TĨNH MẠCH ĐẠI TRÀNG
MEMORY BASKET (WIRE GUIDED), RỌ GẮP DỊ VẬT CÓ DẪN ĐƯỜNG
MEMORY BASKET (WIRE GUIDED), RỌ GẮP DỊ VẬT CÓ DẪN ĐƯỜNG
MEMORY BASKET (NITINOL), RỌ GẮP DỊ VẬT
MEMORY BASKET (NITINOL), RỌ GẮP DỊ VẬT
MANUAL LITHOTRIPTER, TÁN SỎI ỐNG MẬT
MANUAL LITHOTRIPTER, TÁN SỎI ỐNG MẬT
LOOP BASKET, LƯỚI GẮP POLYP TRONG NỘI SOI ĐẠI TRÀNG
LOOP BASKET, LƯỚI GẮP POLYP TRONG NỘI SOI ĐẠI TRÀNG
LITHO BASKET-TTS, LƯỚI GẮP SỎI ỐNG MẬT TRONG NỘI SOI
LITHO BASKET-TTS, LƯỚI GẮP SỎI ỐNG MẬT TRONG NỘI SOI
INFLATION DEVICE, BƠM BÓNG NONG
INFLATION DEVICE, BƠM BÓNG NONG
HYNEG SUPERSTIFF NITINOL GUIDEWIRE, DÂY DẪN ĐƯỜNG, NONG ỐNG TỤY, ỐNG MẬT
HYNEG SUPERSTIFF NITINOL GUIDEWIRE, DÂY DẪN ĐƯỜNG, NONG ỐNG TỤY, ỐNG MẬT
HYNEG COMBO NITINOL GUIDEWIRE, DÂY DẪN ĐƯỜNG TRONG NỘI SOI ĐƯỜNG HẸP
HYNEG COMBO NITINOL GUIDEWIRE, DÂY DẪN ĐƯỜNG TRONG NỘI SOI ĐƯỜNG HẸP
HYDRA NEG NITINOL GUIDEWIRE, DÂY DẪN ĐƯỜNG TRONG NỘI SOI ỐNG MẬT VÀ ỐNG TỤY
HYDRA NEG NITINOL GUIDEWIRE, DÂY DẪN ĐƯỜNG TRONG NỘI SOI ỐNG MẬT VÀ ỐNG TỤY
FOREIGN BODY HOLDING FORCEPS, KẸP GẮP NỘI SOI DẠ DÀY, RUỘT, TỪ NGOÀI CƠ THỂ
FOREIGN BODY HOLDING FORCEPS, KẸP GẮP NỘI SOI DẠ DÀY, RUỘT, TỪ NGOÀI CƠ THỂ
FOREIGN BODY HOLDING FORCEPS, KÌM NỘI SOI DẠ DÀY, RUỘT
FOREIGN BODY HOLDING FORCEPS, KÌM NỘI SOI DẠ DÀY, RUỘT
FOREIGGN BODY HOLDING FORCEPS SINGLE USE, KÌM NỘI SOI DẠ DÀY, RUỘT
FOREIGGN BODY HOLDING FORCEPS SINGLE USE, KÌM NỘI SOI DẠ DÀY, RUỘT
FLRXIBLE SPRING TIP GUIDEWIRE, DÂY DẪN ĐƯỜNG NONG THWCCJ QUẢN
FLRXIBLE SPRING TIP GUIDEWIRE, DÂY DẪN ĐƯỜNG NONG THWCCJ QUẢN
EUS BIOPSY - NEEDLE, KIM SINH THIẾT ĐƯỜNG RUỘT, DẠ DÀY KẾT HỢP SIÊU ÂM
EUS BIOPSY – NEEDLE, KIM SINH THIẾT ĐƯỜNG RUỘT, DẠ DÀY KẾT HỢP SIÊU ÂM
ESOPHAGEAL NITINOL STENT, ỐNG THÔNG NITINOL, TRONG ĐIỀU TRỊ RÒ RỈ KHÍ QUẢN VÀ THỰC QUẢN
ESOPHAGEAL GASTRIC BALLOON DAFLATION DEVICE, LÀM XẸP BÓNG DẠ DÀY THỰC QUẢN
ESOPHAGEAL GASTRIC BALLOON DAFLATION DEVICE, LÀM XẸP BÓNG DẠ DÀY THỰC QUẢN
ESOPHAGEAL DILATORS - SINGLE, NONG THỰC QUẢN
ESOPHAGEAL DILATORS – SINGLE, NONG THỰC QUẢN
ESOPHAGEAL DILATOR SET, NONG THỰC QUẢN
ESOPHAGEAL DILATOR SET, NONG THỰC QUẢN
ESOPHAGEAL BALLOON DILATOR, BÓNG NONG THỰC QUẢN
ESOPHAGEAL BALLOON DILATOR, BÓNG NONG THỰC QUẢN
ERCP CANNULA, ỐNG THÔNG DÒ TRONG NỘI SOI ỐNG MẬT, TUYẾN TỤY NGƯỢC DÒNG
ERCP CANNULA, ỐNG THÔNG DÒ TRONG NỘI SOI ỐNG MẬT, TUYẾN TỤY NGƯỢC DÒNG
ENDOSCOPIC SCISSOR, KÉO CẮT ĐIỆN NỘI SOI
ENDOSCOPIC SCISSOR, KÉO CẮT ĐIỆN NỘI SOI
ENDOSCOPE VALVES, VAN ỐNG NỘI SOI
ENDOSCOPE VALVES, VAN ỐNG NỘI SOI
3 STAGE BALLOON DILATOR, BÓNG NONG ĐƯỜNG TIÊU HÓA
3 STAGE BALLOON DILATOR, BÓNG NONG ĐƯỜNG TIÊU HÓA
ACHALASIA - CARDIA BALLOON DILATOR, BÓNG NONG CƠ VÒNG THỰC QUẢN
ACHALASIA – CARDIA BALLOON DILATOR, BÓNG NONG CƠ VÒNG THỰC QUẢN
BILIARY BALLOON DILATOR, BÓNG NONG ĐƯỜNG MẬT
BILIARY BALLOON DILATOR, BÓNG NONG ĐƯỜNG MẬT
BILIARY DILATOR, NONG ĐƯỜNG MẬT
BILIARY DILATOR, NONG ĐƯỜNG MẬT
BILIARY NITINOL STENT, ỐNG THÔNG ĐƯỜNG MẬT
BILIARY NITINOL STENT, ỐNG THÔNG ĐƯỜNG MẬT
BILIARY SSSTONE RETRIEVAL BASKET, RỌ LẤY SỎI ĐƯỜNG MẬT
BILIARY SSSTONE RETRIEVAL BASKET, RỌ LẤY SỎI ĐƯỜNG MẬT
BILIARY STENT GUIDING CATHETER, ỐNG THÔNG DẪN ĐƯỜNG STENT ĐƯỜNG MẬT
BILIARY STENT GUIDING CATHETER, ỐNG THÔNG DẪN ĐƯỜNG STENT ĐƯỜNG MẬT
BILIARY STENT INTRODUCER SYSTEM, HỆ THỐNG ĐẶT STENT ĐƯỜNG MẬT
BILIARY STENT INTRODUCER SYSTEM, HỆ THỐNG ĐẶT STENT ĐƯỜNG MẬT
BILIARY STONE EXTRACTION, BALLOON CATHETER, BÓNG NONG TÁN SỎI VÀ ỐNG THÔNG ĐƯỜNG MẬT
BILIARY STONE EXTRACTION, BALLOON CATHETER, BÓNG NONG TÁN SỎI VÀ ỐNG THÔNG ĐƯỜNG MẬT
BIOPSY FFORCEPS, KÌM SINH THIẾT NỘI SOI
BIOPSY FFORCEPS, KÌM SINH THIẾT NỘI SOI
BIOPSY FORCEPS WITH PTFE TUBE, KÌM SINH THIẾT NỘI SOI
BIOPSY FORCEPS WITH PTFE TUBE, KÌM SINH THIẾT NỘI SOI
CLEANING BRUSH, BÀN CHẢI TẨY RỬA CÁC KÊNH CỦA ỐNG NỘI SOI
CLEANING BRUSH, BÀN CHẢI TẨY RỬA CÁC KÊNH CỦA ỐNG NỘI SOI
CLIP APPLICATOR - RELOADABLE, KẸP CẦM MÁU
CLIP APPLICATOR – RELOADABLE, KẸP CẦM MÁU
CLIP APPLICATOR - SINGLE, KẸP CẦM MÁU
CLIP APPLICATOR – SINGLE, KẸP CẦM MÁU
CLIPS FOR APPLICATOR - RELOADABLE, KẸP CẦM MÁU
CLIPS FOR APPLICATOR – RELOADABLE, KẸP CẦM MÁU
CYSTOSTOME, ỐNG THÔNG PHẪU THUẬT ĐIỆN, NỘI SOI VÙNG TỤY
CYSTOSTOME, ỐNG THÔNG PHẪU THUẬT ĐIỆN, NỘI SOI VÙNG TỤY
CYTOLOGY BRUSH, BNF CHẢI MÀNG NHẦY TẾ BÀO TRONG NỘI SOI TIÊU HÓA
CYTOLOGY BRUSH, BNF CHẢI MÀNG NHẦY TẾ BÀO TRONG NỘI SOI TIÊU HÓA
CHOLEDOCHO BASKET, RỌ GĂP SỎI DẠ DÀY
CHOLEDOCHO BASKET, RỌ GĂP SỎI DẠ DÀY
ENDOLITHOTRIPTER, TẤN SỎI NỘI SOI
ENDOLITHOTRIPTER, TẤN SỎI NỘI SOI

VỚI ĐẦY ĐỦ CÁC THƯƠNG HIỆU TRÊN THẾ GIỚI NHƯ: BOSTON SCIENTIFIC, OPTIMED, BARD MEDICAL, AMECATH, UROTECH, UROVISION, GOHAR SHAFA, UROMED, PROSUG, ROCAMED, ALLIUM MEDICAL, APPLIED, PLASTI-MED, ENDO-TECHNIK, MEDNOVA, DTRMEDICAL, OLYMPUS, PENTAX, FUJINON, MEDIGLOBE, ARGON, USENDOSCOPY, CONMED, ENDOCHOICE, AUSTOS, PAULDRACH VÀ NHIỀU HÃNG KHÁC.

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC CHÍNH SÁCH GIÁ TỐT NHẤT.

 

 

About the Author

You may also like these