VẬT TƯ TIÊU HAO TRONG PHẪU THUẬT VÀ ĐIỀU TRỊ TIẾT NIỆU, DISPOSABLE UROLOGY

URETERAL STENTS, PAEDIATRIC, RENAL TRANSPLANT, INTRA OPERATIVE, G NIỆU QUẢN, STENT NIỆU QUẢN, DÀNH CHO BỆNH NHÂN TRẺ EM, GHÉP THẬN, TRONG PHÃU THUẬT
URINE BAG, TÚI ĐỰNG NƯỚC TIỂU
URINE BAG, TÚI ĐỰNG NƯỚC TIỂU
URETHRA DILATOR SET, CURVED, NONG NIỆU ĐẠO, ĐẦU CONG
URETHRA DILATOR SET, CURVED, NONG NIỆU ĐẠO, ĐẦU CONG
URETERAL STENTS, TUMOR STENTS POLYURETHANE, TUMOR STENTS 100% SILICONE, ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN, STENT NIỆU QUẢN, STENT KHỐI U NIỆU QUẢN.
URETERAL STENTS, TUMOR STENTS POLYURETHANE, TUMOR STENTS 100% SILICONE, ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN, STENT NIỆU QUẢN, STENT KHỐI U NIỆU QUẢN.
URETERAL STENTS, PAEDIATRIC, RENAL TRANSPLANT, INTRA OPERATIVE, G NIỆU QUẢN, STENT NIỆU QUẢN, DÀNH CHO BỆNH NHÂN TRẺ EM, GHÉP THẬN, TRONG PHÃU THUẬT
URETERAL STENTS, PAEDIATRIC, RENAL TRANSPLANT, INTRA OPERATIVE,  NIỆU QUẢN, STENT NIỆU QUẢN, DÀNH CHO BỆNH NHÂN TRẺ EM, GHÉP THẬN, TRONG PHÃU THUẬT
URETERAL STENTS, MONO J STENTS, BLUE STENTS VIA URETERONOSCOPE, ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN, XÔNG NIỆU QUẢN, LẬP MỘT VÒNG, ĐẶT QUÂN NỘI SOI NIỆU QUẢN
URETERAL STENTS, MONO J STENTS, BLUE STENTS VIA URETERONOSCOPE, ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN, XÔNG NIỆU QUẢN, LẬP MỘT VÒNG, ĐẶT QUÂN NỘI SOI NIỆU QUẢN
URETERAL STENTS, LONGLIFE STENT 180, 360, ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN, XÔNG NIỆU QUẢN, VỚI VẬT LIỆU LÀ CARBOTHANE THÌ ĐẶT TRONG 180 NGÀY. VỚI VẬT LIỆU SILICON THÌ ĐẶT ĐƯỢC 360 NGÀY.
URETERAL STENTS, LONGLIFE STENT 180, 360, ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN, XÔNG NIỆU QUẢN, VỚI VẬT LIỆU LÀ CARBOTHANE THÌ ĐẶT TRONG 180 NGÀY. VỚI VẬT LIỆU SILICON THÌ ĐẶT ĐƯỢC 360 NGÀY.
URETERAL STENTS, GROOVE STENTS, HYDROPHILIC COATED STENTS, ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN, XÔNG NIỆU QUẢN, BỀ MẶT XẺ RÃNH, PHỦ HYDROPHILIC
URETERAL STENTS, GROOVE STENTS, HYDROPHILIC COATED STENTS, ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN, XÔNG NIỆU QUẢN, BỀ MẶT XẺ RÃNH, PHỦ HYDROPHILIC
URETERAL STENT STANDARD DOUBLE J, MULTILOOP, ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN, XÔNG NIỆU QUẢN, JJ, ĐẦU XOẮN NHIỀU VÒNG
URETERAL STENT STANDARD DOUBLE J, MULTILOOP, ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN, XÔNG NIỆU QUẢN, JJ, ĐẦU XOẮN NHIỀU VÒNG
URETERAL ENDOPYELOTOMY STENTS, TUMOR STENTS, ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN, XÔNG NIỆU QUẢN, NỘI MẠC, KHỐI U
URETERAL ENDOPYELOTOMY STENTS, TUMOR STENTS, ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN, XÔNG NIỆU QUẢN, NỘI MẠC, KHỐI U
URETERAL CATHETERS, ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN
URETERAL CATHETERS, ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN
URETERAL CATHETERS TO INJECT CONTRAST LIQUID, ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN
URETERAL CATHETERS TO INJECT CONTRAST LIQUID, ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN
URETERAL BALLOON-DILATOR, TRANSURETEROSCOPIC BALLOON-DILATOR, NEPHROSTOMY TRACK BALLOON-DILATOR, BÓNG NONG NIỆU QUẢN, BÓNG NONG NIỆU QUẢN NỘI SOI, BÓNG NONG BÊ THÂN, ĐÁNH DẤU
URETERAL BALLOON-DILATOR, TRANSURETEROSCOPIC BALLOON-DILATOR, NEPHROSTOMY TRACK BALLOON-DILATOR, BÓNG NONG NIỆU QUẢN, BÓNG NONG NIỆU QUẢN NỘI SOI, BÓNG NONG BÊ THÂN, ĐÁNH DẤU
URETER DILATOR HYDROPHILIC COATED, NONG NIỆU QUẢN, PHỦ HYDROPHILIC
URETER DILATOR HYDROPHILIC COATED, NONG NIỆU QUẢN, PHỦ HYDROPHILIC
URETER ACCESS SHEATH STANDARD, ỐNG ĐỠ NỘI SOI NIỆU QUẢN ỐNG MỀM
URETER ACCESS SHEATH STANDARD, ỐNG ĐỠ NỘI SOI NIỆU QUẢN ỐNG MỀM
URETER ACCESS SHEATH STANDARD, ỐNG ĐỠ NỘI SOI NIỆU QUẢN ỐNG MỀM, DẠNG BỆN
URETER ACCESS SHEATH STANDARD, ỐNG ĐỠ NỘI SOI NIỆU QUẢN ỐNG MỀM, DẠNG BỆN
TUR ELECTRODES, TAY DAO ĐIỆN CHO PHẪU THUẬT TIỀN LIỆT TUYẾN
TUR ELECTRODES, TAY DAO ĐIỆN CHO PHẪU THUẬT TIỀN LIỆT TUYẾN
TELESCOPE PCNL DILATION SET, BỘ NONG BÊ THẬN QUA DA
TELESCOPE PCNL DILATION SET, BỘ NONG BÊ THẬN QUA DA
SUPRAPUBIC DRAINAGE, DẪN LƯU VÙNG MU TIẾT NIỆU
SUPRAPUBIC DRAINAGE, DẪN LƯU VÙNG MU TIẾT NIỆU
SUPRAPUBIC DRAINAGE, DẪN LƯU VÙNG MU TIẾT NIỆU
SUPRAPUBIC DRAINAGE, DẪN LƯU VÙNG MU TIẾT NIỆU
SUPRAPUBIC DRAINAGE, DẪN LƯU VÙNG MU TIẾT NIỆU
SUPRAPUBIC CATHETER SET, ỐNG THÔNG VÙNG MU NIỆU ĐẠO
SUPRAPUBIC CATHETER SET, ỐNG THÔNG VÙNG MU NIỆU ĐẠO
STONE BASKKET STANDARD, RỌ LẤY SỎI TIẾT NIỆU
STONE BASKKET STANDARD, RỌ LẤY SỎI TIẾT NIỆU
STONE BASKET REINFORCED, RỌ LẤY SỎI TIẾT NIỆU, CÓ TRỢ LỰC
STONE BASKET REINFORCED, RỌ LẤY SỎI TIẾT NIỆU, CÓ TRỢ LỰC
STEERABLE PUSHER, STEERABLE UPWARRDS, DOWNWARDS AND TURNABLE 360 ĐỘ, THANH RÚT XÔNG JJ
STEERABLE PUSHER, STEERABLE UPWARRDS, DOWNWARDS AND TURNABLE 360 ĐỘ, THANH RÚT XÔNG JJ
STAINLESS STEEL GUIDEWIRES, DÂY DẪN ĐƯỜNG XÔNG JJ
STAINLESS STEEL GUIDEWIRES, DÂY DẪN ĐƯỜNG XÔNG JJ
SEMI-AUTOMATIC BIOPSY-GUN, SÚNG SINH THIẾT BÁN TỰ ĐỘNG
SEMI-AUTOMATIC BIOPSY-GUN, SÚNG SINH THIẾT BÁN TỰ ĐỘNG
RE-ENTRY MALECOT DRAINAGE CATHETER, ỐNG THÔNG DẪN LƯU
RE-ENTRY MALECOT DRAINAGE CATHETER, ỐNG THÔNG DẪN LƯU
NOTTINGHAM ONE-STEP DILATOR-FEMALE DILATOR, MEATAL DILATOR, NONG NIỆU ĐẠO, NỮ, MIỆNG SÁO
NOTTINGHAM ONE-STEP DILATOR-FEMALE DILATOR, MEATAL DILATOR, NONG NIỆU ĐẠO, NỮ, MIỆNG SÁO
NEPHROSTOMY DRAINAGE, DẪN LƯU BỂ THẬN
NEPHROSTOMY DRAINAGE, DẪN LƯU BỂ THẬN
NEPHROSTOMY DRAINAGE SET, DẪN LƯU BỂ THẬN
NEPHROSTOMY DRAINAGE SET, DẪN LƯU BỂ THẬN
NEPHROSTOMY DRAINAGE SET WITH MALECOT CATHETER, DẪN LƯU BỂ THẬN VỚI ỐNG THÔNG MALECOT
NEPHROSTOMY DRAINAGE SET WITH MALECOT CATHETER, DẪN LƯU BỂ THẬN VỚI ỐNG THÔNG MALECOT
NEPHROSTOMY DRAINAGE SET WITH 100% SILICON INTEGRAL CATHETER, DẪN LƯU BỂ THẬN VỚI ỐNG THÔNG SILICON
NEPHROSTOMY DRAINAGE SET WITH 100% SILICON INTEGRAL CATHETER, DẪN LƯU BỂ THẬN VỚI ỐNG THÔNG SILICON
NEPHROSTOMY DRAINAGE SET DIRECT PUNCTURE, DẪN LƯU BỂ THẬN VỚI KIM CHỌC TRỰC TIẾP
NEPHROSTOMY DRAINAGE SET DIRECT PUNCTURE, DẪN LƯU BỂ THẬN VỚI KIM CHỌC TRỰC TIẾP
MINI PCNL - DILATION SET, BỘ NONG BỂ THẬN QUA DA LOẠI NHỎ
MINI PCNL – DILATION SET, BỘ NONG BỂ THẬN QUA DA LOẠI NHỎ
INTRA-UTERINE INSEMINATION CATHETER, ỐNG THÔNG THỤ TINH
INTRA-UTERINE INSEMINATION CATHETER, ỐNG THÔNG THỤ TINH
INITIAL PUNCTURE NEEDLES, KIM CHỌC DÒ, CHIBA
INITIAL PUNCTURE NEEDLES, KIM CHỌC DÒ, CHIBA
INCONTINENCE CATHETER, ỐNG THÔNG TIẾT NIỆU KHÔNG TỰ CHỦ KIỂM SOÁT
INCONTINENCE CATHETER, ỐNG THÔNG TIẾT NIỆU KHÔNG TỰ CHỦ KIỂM SOÁT
HYDROPHILIC URINARY CATHETER PARAPLEGIC, HYDROPHILIC URINARY CATHETER KIT FOR PARAPLEGIC, ỐNG THÔNG TIẾT NIỆU CHO BỆNH NHÂN BỊ LIỆT
HYDROPHILIC URINARY CATHETER PARAPLEGIC, HYDROPHILIC URINARY CATHETER KIT FOR PARAPLEGIC, ỐNG THÔNG TIẾT NIỆU CHO BỆNH NHÂN BỊ LIỆT
HAEMATURIA CATHETER, ỐNG THÔNG HUYẾT NIỆU, CHO PHẪU THUẬT TIỀN LIỆT TUYẾN
HAEMATURIA CATHETER, ỐNG THÔNG HUYẾT NIỆU, CHO PHẪU THUẬT TIỀN LIỆT TUYẾN
GRASPING FORCEPS METALLIC-STIFF, 2-PRONG, REUSABLE, KÌM, KẸP GẮP, MŨI KIM LOẠI CỨNG
GRASPING FORCEPS METALLIC-STIFF, 2-PRONG, REUSABLE, KÌM, KẸP GẮP, MŨI KIM LOẠI CỨNG
GRASPING FORCEPS FLEXIBLE, 3-PRONG, SINGLE USE, KÌM, KẸP GẮP, MỀM
GRASPING FORCEPS FLEXIBLE, 3-PRONG, SINGLE USE, KÌM, KẸP GẮP, MỀM
FASCIAL DILATORS HDROPHILIC COATED, NONG QUA DA
FASCIAL DILATORS HDROPHILIC COATED, NONG QUA DA
DIALYSIS CATHETER, ỐNG THÔNG LỌC MÁU
DIALYSIS CATHETER, ỐNG THÔNG LỌC MÁU
COBRA NITINOL GUIDEWIRES, DÂY DẪN ĐƯỜNG XÔNG JJ, VẬT LIỆU NITINOL
COBRA NITINOL GUIDEWIRES, DÂY DẪN ĐƯỜNG XÔNG JJ, VẬT LIỆU NITINOL
CATHETER GEL, STERILE LIQUID WITH 10% GLYCERINE, GEL TRƠN ỐNG THÔNG, DUNG DỊCH TIỆT TRÙNG ỐNG THÔNG
CATHETER GEL, STERILE LIQUID WITH 10% GLYCERINE, GEL TRƠN ỐNG THÔNG, DUNG DỊCH TIỆT TRÙNG ỐNG THÔNG
BLADDER IRRIGATION SET, DẪN LƯU BÀNG QUANG
BLADDER IRRIGATION SET, DẪN LƯU BÀNG QUANG
BLADDER EVACUATOR, DỤNG CỤ THỤT RỬA BÀNG QUANG
BLADDER EVACUATOR, DỤNG CỤ THỤT RỬA BÀNG QUANG
AMPLATZ RENAL DILATOR, AMPLATZ SHEATH, NONG TUYẾN THƯỢNG THẬN, ỐNG ĐỠ
AMPLATZ RENAL DILATOR, AMPLATZ SHEATH, NONG TUYẾN THƯỢNG THẬN, ỐNG ĐỠ
AMPLATZ RENAL DILATION SET, BỘ NONG TUYẾN THƯỢNG THẬN
AMPLATZ RENAL DILATION SET, BỘ NONG TUYẾN THƯỢNG THẬN
2-WAY BALLOON CATHETERS, ỐNG THÔNG, CÓ BÓNG CHÈN, 2 ĐƯỜNG
2-WAY BALLOON CATHETERS, ỐNG THÔNG, CÓ BÓNG CHÈN, 2 ĐƯỜNG

VỚI ĐẦY ĐỦ CÁC THƯƠNG HIỆU TRÊN THẾ GIỚI NHƯ: BOSTON SCIENTIFIC, OPTIMED, BARD MEDICAL, AMECATH, UROTECH, UROVISION, GOHAR SHAFA, UROMED, PROSUG, ROCAMED, ALLIUM MEDICAL, APPLIED, PLASTI-MED, ENDO-TECHNIK, MEDNOVA, DTRMEDICAL, OLYMPUS, PENTAX, FUJINON, MEDIGLOBE, ARGON, USENDOSCOPY, CONMED, ENDOCHOICE, AUSTOS, PAULDRACH VÀ NHIỀU HÃNG KHÁC.

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC CHÍNH SÁCH GIÁ TỐT NHẤT.

About the Author

You may also like these