MINING EXPLOSION-PROOF VACUUM FEEDER SWITCH, APTOMAT PHÒNG NỔ DÙNG TRONG HẦM LÒ

MINING EXPLOSION-PROOF VACUUM FEEDER SWITCH, APTOMAT PHÒNG NỔ DÙNG TRONG HẦM LÒ
MINING EXPLOSION-PROOF VACUUM FEEDER SWITCH, APTOMAT PHÒNG NỔ DÙNG TRONG HẦM LÒ
MINING EXPLOSION-PROOF VACUUM FEEDER SWITCH, APTOMAT PHÒNG NỔ DÙNG TRONG HẦM LÒ
 
 

APTOMAT PHÒNG NỔ DÙNG TRONG HẦM LÒ (400/200A, 1140/660V)

1. Chức năng

Aptomat phòng nổ loại này được sử dụng để đóng cắt mạch chính hoặc đóng cắt mạch nhánh trong hệ thống phân phối điện AC 50Hz của mạng điện cách ly (trung tính không nối đất) có điện áp từ 1140V hoặc 660V và cường độ dòng 400A hoặc 200A trong các mỏ than dưới lòng đất có độ nguy hiểm về khí gas (như Metal) và bụi nổ. Và nó có thể được sử dụng (không thường xuyên) để khởi động các động cơ công suất lớn.

 

2. Ưu điểm

– Thiết lập theo thời gian thực, dễ dàng cài đặt thông số.

– Với nguồn điện độc lập bên trong, cho phép cài đặt thông số cả khi không có điện.

– Chức năng bảo vệ nhiều lớp: Quá tải, ngắn mạch, mất pha, rò rỉ điện, rò rỉ chọn lọc (mạng nhánh), quá áp, dưới áp…

– Chức năng khóa quạt và khóa nguồn cung cấp, khóa khí gas và khóa cửa đóng trong trạng thái lỗi.

 

 

3. Kích thước ngoài

 

 

4. Thông số kỹ thuật

 

Mã hiệu CE-KBZ9-400/1140(660) CE-KBZ9-200/1140(660)
Điện áp định mức (kV) 1140 660 1140 660
Dòng điện định mức (A) 400 400 200 200
Giới hạn dòng điện cắt (kA) 7.5 9 4.5 7.5
Trị số rò mạch khóa(kΩ) 40+20% 22+20% 40+20% 22+20%
Trị số rò mạch hoạt động(kΩ) 20 11 20 11
Cấp độ phòng nổ Exd I Exd I
Kích thước 497 x 662 x 875 mm 497 x 662 x 875 mm

 

 
 

APTOMAT PHÒNG NỔ DÙNG TRONG HẦM LÒ (400/200A, 1140/660V)

1. Chức năng

Aptomat phòng nổ loại này được sử dụng để đóng cắt mạch chính hoặc đóng cắt mạch nhánh trong hệ thống phân phối điện AC 50Hz của mạng điện cách ly (trung tính không nối đất) có điện áp từ 1140V hoặc 660V và cường độ dòng 400A hoặc 200A trong các mỏ than dưới lòng đất có độ nguy hiểm về khí gas (như Metal) và bụi nổ. Và nó có thể được sử dụng (không thường xuyên) để khởi động các động cơ công suất lớn.

 

2. Ưu điểm

– Màn hình LCD hiển thị các thông số điện áp, cường độ dòng, chỉ số cách điện, số lần đóng cắt…

– Giao điện kết nối chuẩn RS485/232.

– Với nguồn điện độc lập bên trong, cho phép cài đặt thông số cả khi không có điện.

– Chức năng bảo vệ nhiều lớp: Quá tải, ngắn mạch, mất pha, rò rỉ điện, rò rỉ bảo vệ, quá áp, dưới áp…

– Chức năng khóa quạt và khóa nguồn cung cấp, khóa khí gas và khóa cửa đóng trong trạng thái lỗi.

 

 

 

 

 

3. Kích thước bên ngoài

 

 

4. Thông số kỹ thuật

 

Mã hiệu CE-KBZ-400/1140(660) CE-KBZ-200/1140(660)
Điện áp định mức (kV) 1140 660 1140 660
Dòng điện định mức (A) 400 400 200 200
Giới hạn dòng điện cắt (kA) 7.5 9 4.5 7.5
Trị số rò mạch khóa(kΩ) 40+20% 22+20% 40+20% 22+20%
Trị số rò mạch hoạt động(kΩ) 20 11 20 11
Cấp độ phòng nổ Exd I Exd I
Kích thước 430 x 712 x 710 mm 430 x 712 x 710 mm

 

 
 

APTOMAT PHÒNG NỔ DÙNG TRONG HẦM LÒ, LOẠI AN TOÀN NỘI BỘ (400/200A, 1140/660V)

 

1. Chức năng

Aptomat phòng nổ loại này được sử dụng để đóng cắt mạch chính hoặc đóng cắt mạch nhánh trong hệ thống phân phối điện AC 50Hz của mạng điện cách ly (trung tính không nối đất) có điện áp từ 1140V hoặc 660V và cường độ dòng 400A hoặc 200A trong các mỏ than dưới lòng đất có độ nguy hiểm về khí gas (như Metal) và bụi nổ. Và nó có thể được sử dụng (không thường xuyên) để khởi động các động cơ công suất lớn.

 

2. Ưu điểm

– Màn hình LCD hiển thị các thông số điện áp, cường độ dòng, chỉ số cách điện, số lần đóng cắt…

– Giao điện kết nối chuẩn RS485/232.

– Với nguồn điện độc lập bên trong, cho phép cài đặt thông số cả khi không có điện.

– Chức năng bảo vệ nhiều lớp: Quá tải, ngắn mạch, mất pha, rò rỉ điện, rò rỉ bảo vệ, quá áp, dưới áp…

– Chức năng khóa quạt và khóa nguồn cung cấp, khóa khí gas và khóa cửa đóng trong trạng thái lỗi.

– Các thông số mạch điện được điều khiển để giảm năng lượng phát sinh tia lửa dưới mức có thể đốt cháy hỗn hợp nhiên liệu, đảm bảo thiết bị không gây ra cháy nổ khi có sự cố của một thành phần lỗi xảy ra.

 

 

3. Kích thước bên ngoài

 

 

4. Thông số kỹ thuật

 

Mã hiệu CE-KJZ-400/1140(660) CE-KJZ-200/1140(660)
Điện áp định mức (kV) 1140 660 1140 660
Dòng điện định mức (A) 400 400 200 200
Giới hạn dòng điện cắt (kA) 7.5 9 4.5 7.5
Trị số rò mạch khóa(kΩ) 40+20% 22+20% 40+20% 22+20%
Trị số rò mạch hoạt động(kΩ) 20 11 20 11
Cấp độ phòng nổ Exd(ib)I Exd(ib)I
Kích thước 430 x 712 x 710 mm 430 x 712 x 710 mm

 

 
 

APTOMAT PHÒNG NỔ DÙNG TRONG HẦM LÒ, LOẠI AN TOÀN NỘI BỘ (630/500A, 1140/660V)

 

1. Chức năng

Aptomat phòng nổ loại này được sử dụng để đóng cắt mạch chính hoặc đóng cắt mạch điện áp thấp cho biến áp di động (sau khi nắp được mở ra, nó được kết nối đối đấu với biến áp khô) hoặc dùng để đóng cắt mạch chính/ mạch nhánh của mạng điện cách ly AC 50Hz có điện áp từ 1140V hoặc 660V và cường độ dòng 630A hoặc 500A trong các mỏ than dưới lòng đất có độ nguy hiểm về khí gas (như Metal) và bụi nổ. Và nó có thể được sử dụng (không thường xuyên) để khởi động các động cơ công suất lớn.

 

2. Ưu điểm

– Màn hình LCD hiển thị các thông số điện áp, cường độ dòng, chỉ số cách điện, số lần đóng cắt…

– Giao điện kết nối chuẩn RS485/232.

– Với nguồn điện độc lập bên trong, cho phép cài đặt thông số cả khi không có điện.

– Chức năng bảo vệ nhiều lớp: Quá tải, ngắn mạch, mất pha, rò rỉ điện, rò rỉ bảo vệ, quá áp, dưới áp…

– Chức năng khóa quạt và khóa nguồn cung cấp, khóa khí gas và khóa cửa đóng trong trạng thái lỗi.

– Các thông số mạch điện được điều khiển để giảm năng lượng phát sinh tia lửa dưới mức có thể đốt cháy hỗn hợp nhiên liệu, đảm bảo thiết bị không gây ra cháy nổ khi có sự cố của một thành phần lỗi xảy ra.

 

 

 

 

3. Kích thước bên ngoài

 

 

4. Thông số kỹ thuật

 

Mã hiệu CE-KJZ-630/1140(660) CE-KJZ-500/1140(660)
Điện áp định mức (kV) 1140 660 1140 660
Dòng điện định mức (A) 630 630 500 500
Giới hạn dòng điện cắt (kA) 12.5 15 9 12.5
Trị số rò mạch khóa(kΩ) 40+20% 22+20% 40+20% 22+20%
Trị số rò mạch hoạt động(kΩ) 20 11 20 11
Cấp độ phòng nổ Exd(ib)I Exd(ib)I
Kích thước 571 x 955 x 935 mm 571 x 955 x 935 mm

 

 
 

APTOMAT PHÒNG NỔ DÙNG TRONG HẦM LÒ, LOẠI AN TOÀN NỘI BỘ (1000/800A, 1140/660V)

 

1. Chức năng

– Aptomat phòng nổ loại này được sử dụng để đóng cắt mạch chính hoặc đóng cắt mạch điện áp thấp cho biến áp di động (sau khi nắp được mở ra, nó được kết nối đối đấu với biến áp khô) hoặc dùng để đóng cắt mạch chính/ mạch nhánh của mạng điện cách ly AC 50Hz có điện áp từ 1140V hoặc 660V và cường độ dòng 1000A hoặc 800A trong các mỏ than dưới lòng đất có độ nguy hiểm về khí gas (như Metal) và bụi nổ. Và nó có thể được sử dụng (không thường xuyên) để khởi động các động cơ công suất lớn.

 

2. Ưu điểm

– Màn hình LCD hiển thị các thông số điện áp, cường độ dòng, chỉ số cách điện, số lần đóng cắt…

– Giao điện kết nối chuẩn RS485/232.

– Với nguồn điện độc lập bên trong, cho phép cài đặt thông số cả khi không có điện.

– Chức năng bảo vệ nhiều lớp: Quá tải, ngắn mạch, mất pha, rò rỉ điện, rò rỉ bảo vệ, quá áp, dưới áp…

– Chức năng khóa quạt và khóa nguồn cung cấp, khóa khí gas và khóa cửa đóng trong trạng thái lỗi.

– Các thông số mạch điện được điều khiển để giảm năng lượng phát sinh tia lửa dưới mức có thể đốt cháy hỗn hợp nhiên liệu, đảm bảo thiết bị không gây ra cháy nổ khi có sự cố của một thành phần lỗi xảy ra.

 

 

 

 

3. Kích thước bên ngoài

 

 

4. Thông số kỹ thuật

 

Mã hiệu CE-KJZ-1000/1140(660) CE-KJZ-800/1140(660)
Điện áp định mức (kV) 1140 660 1140 660
Dòng điện định mức (A) 1000 1000 800 800
Giới hạn dòng điện cắt (kA) 15 20 15 20
Trị số rò mạch khóa(kΩ) 40+20% 22+20% 40+20% 22+20%
Trị số rò mạch hoạt động(kΩ) 20 11 20 11
Cấp độ phòng nổ Exd(ib)IMb Exd(ib)IMb
Kích thước 634 x 812 x 933 mm 634 x 812 x 933 mm

 

VỚI ĐẦY ĐỦ CÁC THƯƠNG HIỆU TRÊN THẾ GIỚI.

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC CHÍNH SÁCH GIÁ TỐT NHẤT.

 

 

About the Author

You may also like these