TRACHEOSTOMY INSTRUMENTS SET, BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT MỞ KHÍ QUẢN

TRACHEOSTOMY INSTRUMENTS SET, BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT MỞ KHÍ QUẢN
TRACHEOSTOMY INSTRUMENTS SET, BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT MỞ KHÍ QUẢN
TRACHEOSTOMY INSTRUMENTS SET, BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT MỞ KHÍ QUẢN
CÁN DAO MỔ, SỐ 3, DÀI 125MM
KÉO PHẪU THUẬT, THẲNG, ĐẦU NHỌN/TÙ, DÀI 145MM
KÉO PHẪU THUẬT, THẲNG, 2 ĐẦU NHỌN, DÀI 115MM
KÉO PHẪU TÍCH BABY-METZENBAUM, DUROTIP, CONG, DÀI 145MM
KÉO PHẪU TÍCH MAYO, DUROTIP, CONG, DÀI 140MM
KÉO PHẪU TÍCH MAYO, DUROTIP, CONG, DÀI 170MM
KÉO PHẪU TÍCH METZENBAUM, DUROTIP, CONG, DÀI 145MM
KÉO PHẪU TÍCH METZENBAUM, DUROTIP, CONG, DÀI 180MM
KẸP MẠCH MÁU MICRO-HALSTED, THẲNG, DÀI 125MM
KẸP MẠCH MÁU MICRO-HALSTED, CONG, DÀI 125MM
KẸP MẠCH MÁU HALSTED-MOSQUITO, THẲNG, DÀI 12CM
KẸP MẠCH MÁU HALSTED-MOSQUITO, CONG, DÀI 12CM
KẸP MẠCH MÁU CRILE, CONG, DÀI 140MM
KẸP MẠCH MÁU BABY-CRILE, CONG, DÀI 140MM
KẸP SĂNG BACKHAUS, DÀI 90MM
KẸP SĂNG BACKHAUS, DÀI 135MM
KẸP BÔNG BĂNG FOERSTER-BALLENGER, HÀM CÓ RĂNG CƯA. THẲNG, DÀI 245MM
KÌM KẸP KIM BABY-CRILE-WOOD, HÀM TUNGSTEN CARBIDE, CHO CHỈ 4/0 – 6/0, DÀI 150MM
KÌM KẸP KIM HEGAR-MAYO, HÀM TUNGSTEN CARBIDE, CHO CHỈ ĐẾN 3/0, DÀI 180MM
QUE LUỒN CHỈ DESCHAMPS, DÙNG CHO TAY TRÁI, DÀI 215MM
KẸP SPLINTER, CONG, DÀI 105MM
KẸP PHẪU TÍCH, CỠ TRUNG BÌNH, DÀI 145MM
KẸP MÔ, CÓ MẪU 1X2, CỠ TRUNG BÌNH, DÀI 145MM
KẸP PHẪU TÍCH ADSON, DÀI 120MM
KẸP MÔ ADSON, CÓ MẤU 1X2, DÀI 120MM
KẸP MÔ GILLIES, CÓ MẤU 1X2, DÀI 155MM
KẸP RUỘT ALLIS, RĂNG 5X6, DÀI 155MM
KẸP RUỘT BABY-ALLIS, RĂNG 4X5, DÀI 130MM
BANH 2 ĐẦU BABY-SENN-MILLER, ĐẦU NHỌN, CỠ BANH 8X7 / 22X7, DÀI 155MM
ỐNG HÚT YANKAUER, VỚI ĐẦU HÚT LỚN CỠ 10MM, LỖ HÚT GIỮA TRUNG TÂM CỠ 4.8MM, DÀI 295MM
MÓC, 2 LƯỠI, ĐẦU NHỌN, CONG, CỠ BANH 5.0 X 4.2 MM, DÀI 165MM
MÓC, 3 LƯỠI, ĐẦU NHỌN, CONG, CỠ BANH 5.0 X 7.0 MM, DÀI 165MM
MÓC, 2 LƯỠI, ĐẦU TÙ, CONG, CỠ BANH 4.5 X 4.2 MM, DÀI 165MM
BANH KOCHER-LANGENBECK, CỠ BANH 25X6MM, DÀI 215MM
ỐNG HÚT FERGUSSON, ĐẦU HÚT 4.0MM, VỚI TAY CẦM TẮT BẬT DÒNG CHẢY, NGHIÊNG GÓC 90 ĐỘ SO VỚI TAY CẦM, CONG, DÀI 180MM
VÉN MI DESMARRES, CỠ 13X18MM
DỤNG CỤ PHẪU TÍCH FREER-YASARGIL, ĐẦU NHỌN/NHỌN, DÀI 185MM
BANH MỎ VỊT MỞ MŨI KILLIAN, VỚI KHỚP VÍT, MỎ VỊT DÀI 50MM, TỔNG CHIỀU DÀI 140MM
KẸP VÁCH MŨI WEIL-BAKESLEY, THẲNG, CỠ HÀM 4.2MM, CHIỀU DÀI LÀM VIỆC 120MM
DỤNG CỤ CẮT XUYÊN HARTMANN, THẲNG, CỠ HÀM 5MM, CHIỀU DÀI LÀM VIỆC 120MM
MÓC KHÍ QUẢN NEWS, NHỌN, DÀI 145MM
MÓC KHÍ QUẢN JACKSON, DÀI 136MM
DỤNG CỤ MỞ THANH QUẢN TROUSSEAU, DÀI 120MM
ỐNG THANH QUẢN CHEVALIER-JACKSON, DÀI 50MM, ĐƯỜNG KÍNH ỐNG Ø5.0 MM, BẠC
ỐNG THANH QUẢN CHEVALIER-JACKSON, DÀI 55MM, ĐƯỜNG KÍNH ỐNG Ø6.0 MM, BẠC
ỐNG THANH QUẢN CHEVALIER-JACKSON, DÀI 60MM, ĐƯỜNG KÍNH ỐNG Ø7.0 MM, BẠC
ỐNG THANH QUẢN CHEVALIER-JACKSON, DÀI 65MM, ĐƯỜNG KÍNH ỐNG Ø8.0 MM, BẠC
ỐNG THANH QUẢN CHEVALIER-JACKSON, DÀI 70MM, ĐƯỜNG KÍNH ỐNG Ø9.0 MM, BẠC
ỐNG THANH QUẢN CHEVALIER-JACKSON, DÀI 75MM, ĐƯỜNG KÍNH ỐNG Ø10.0 MM, BẠC
ỐNG THANH QUẢN CHEVALIER-JACKSON, DÀI 80MM, ĐƯỜNG KÍNH ỐNG Ø11.0 MM, BẠC
ỐNG THANH QUẢN CHEVALIER-JACKSON, DÀI 85MM, ĐƯỜNG KÍNH ỐNG Ø12.0 MM, BẠC
ỐNG THANH QUẢN CHEVALIER-JACKSON, DÀI 90MM, ĐƯỜNG KÍNH ỐNG Ø13.0 MM, BẠC
HỘP ĐỰNG DỤNG CỤ, TIÊU CHUẨN, CỠ ĐẦY ĐỦ, ĐÁY KHÔNG ĐỤC LỖ, 580X280X135 MM
KHAY ĐỤC LỖ, CÓ CHÂN, 484X252X80MM

VỚI ĐẦY ĐỦ CÁC THƯƠNG HIỆU TRÊN THẾ GIỚI NHƯ: SOPRO-COMEG, RICHARD WOLF, OLYMPUS, RUDOLF MEDICAL, KARL STORZ, KLS MARTIN, NOPA, ELCON, GEISTER, LAWTON, HNM MEDICAL, MEDICON, SYMMETRY SURGICAL, FE.MA, DTR MEDICAL, SURTEX,  TOUCH SURGERY, H&H, INAMI, TAKAGI, SKLAR, ERMIS, AESCULAP, HOLTEX, DELTRONIX, FAULHABER PINZETTEN, WEM, MORIA, J&J INSTRUMENTS, OCULO PLASTIK, AUSTOS VÀ NHIỀU HÃNG KHÁC.

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC CHÍNH SÁCH GIÁ TỐT NHẤT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About the Author

You may also like these